Kaštelanski puk jednoglasno odbio Cemexovo smeće upakirano u celofan

VIDEO: Predstavljanje korištenja goriva iz otpada u tvornicama cementa Cemex Sv. Juraj i Sv. Kajo

U daljnjem tekstu pročitajte prijepis čitavog događaja

————————————————–

Dr. Mikulić – cemexov moderator za prezentaciju

Priča o studiji o zaštiti okoliša nakon što se donese dat će se na
uvid zainteresiranima u roku od 30 dana. Nakon uvida sastaje se
povjerenstvo i nakon toga ministarstvo donosi rješenje. Po Arhuškoj
konvenciji imamo pravo na informacije i na javnu raspravu. Na upravni
akt se ima pravo žalbe.
Postupak za gorivo i postupak za postrojenje:
Postupak za postrojenje već je prošlo postupak  napravljen je glavni
projekt, građevinska i uporabna dozvola. Nakon toga a temeljem
postupka postrojenja dobiva se dozvola za pogonsko gorivo.
DAKLE DOBILI SU SVE DOZVOLE ZA POSTROJENJA OD KOGA PA OD GRADA KAŠTELA
VALJDA??????
Mikulić još spominje gorivo iz neopasnog otpada.

T. Renić – predsj. upravnog odbora cemexa

Proizvodnja cementa odvija se ovde preko 150 godina. Industrija je

jedan od pokretača i ima pozitivan učinak na razvijanje gospodarstva i
kulturu. Imaju preko 600 zaposlenih i promet preko 750 milijuna kn.
Investirali su 900 milijuna kn u postrojenja za zaštitu okoliša i
imaju činjenicu da se u zadnjih 10 godina stanje, zaštita okoliša
poboljšalo.
Održivi razvoj ima 3 svoje komponente:
1)Ekonomska održivost
2)Ekološka održivost
3)Socijalna i društvena.
Ulaskom u EU obveznici su smanjenja CO2 na način da promjene gorivo a
to će učiniti na ovaj način iz otpada.
70 % zamjenskog goriva koje koristi Njemačka je upravo ovo iz otpada.
Drugi predstavnik Cemexa ne znam kako se zove
RH danas ima otpad na odlagalištima, legalnim, nelegalnim i opasno je
za ljudsko zdravlje, svjedoci smo požara u Imotskom, ima loši utjecaj
na podzemne vode, razmnožavanje glodavaca i širenje bolesti.
40-50 % otpada se ne može reciklirati, već se mora zbrinuti na drugi
način, samo jedan mali dio otpada se može reciklirati.
Moramo pojasniti da je EU donijela normu koju moramo prihvatiti u
svibnju o.g. 15359. Norma se sastoji od neopasnog otpada papir,
karton, nešto plastike, tekstila i drvo iz toga nema biorazgradivog
dijela nema dijela  koji je oporavljen i recikliran, evo imamo ga
ovdje u kutiji. Norma 15358 je već usvojena kod nas.  RDF-gorivo iz
otpada i šire je području nema klasifikaciju i certifikat, ne tretira
se kao otpad nego kao proizvod (TO JE SADA NOVO-MODERNOG NAZIVA SRF).
Stići će klasifikacija svih materijala, porijeklo i izjava o
proizvodu. Priča o sastavu studije: opis zahvata, lokacija zahvata,
utjecaj zahvata na okoliš i dr. kao i prijedlog mjera zaštite okoliša.
Poglavlje 5. će vas najviše zanimati obradit će se dioksini furani i
modelirat će se uporaba fosilnih goriva u studiji. Imat će studija još
poglavlja
Na studiji će raditi Prirodoslovno matematički fakultet sveučilišta
Zagreb, Institut Milan Vidmar Ljubljana, Energopolje Ljubljana, oni su
nam suradnici jer su već radili na istim stvarima u Sloveniji Hrv.
Toksikološki zavod Zagreb, Prometeus energetika d.o.o., Građevinski
fakultet Sveučiliša u Osijeku, neki prof. Runja sa Ekonomskog
fakulteta Split i cemexov tim iz Zagreba.
(POKUŠALA SAM GUGLAT OVA SVA IMENA GORE NISAM NIKOGA NAŠLA??????)

Dr. Mikulić

Isti postupak proveden je u cementarama Našice i Koromačno Pula i
dobili su dozvolu. Dakle obavezno razvrstavanje otpada i kontrola
štetnih emisija.

I.RAJČIĆ – gizzo

Ministrica je najavila promjene  po kojem načinu će se radit studija
zanima me koji će to način bit stari ili novi?

MIKULIĆ

Odgovornost izrade studija je u Zakonu o okolišu i izrađivač studije
je odgovoran, te zavisi i kada će se studija izraditi, ne zna se hoće
li biti po novom ili starom zakonu.

I.RAJČIĆ

Da li se ikada dogodilo u RH da je povučena studija, dozvola za bilo
koju industriju kada je utvrđeno da utječe štetno na okoliš, da li se
povukla? Imamo naznaka da su studije namještene.

Mikulić

Za takav odgovor morate imati predstavnika ministarstva, a nakon ove
studije imate sve dozvole i inspekcijski nadzor.

I.RAJČIĆ

G. Reniću rekli ste da je CO2 neutralan?

PLETIKOSIĆ – cemex

Za određene vrste goriva priznaje se CO2 po kyotu.

I.RAJČIĆ

Protivim se da je komunalni otpad neopasan. Otpad ima plastiku a svi
znamo da se on dobiva iz nafte, te komunalni otpad ne može biti
obnovljivi izvor energije. Zna se što je obnovljivi izvor energije. U
studiji mora biti obrađen i utjecaj na zdravlje ljudi na ovom
području.
U više navrata ste rekli da vas ne zanima spaljivanje guma, zašto se
onda na vašim stranicama nalazi filmić o spaljivanju guma?

CEMEX

Nemamo interesa za korištenje spaljivanja guma kao alternativnog goriva.

G.ADAM – gizzo

Imamo loša iskustva sa izradom studija na okoliš. Cemex je koristio
100.000 tona mazuta, mi se nismo složili sa promjenom mazuta na
pertol-koks. Uvjeravalo nas je da je to za naše dobro
Primjer Koromačnog gdje se spaljuje već 10 godina, gdje su stanovnici
općine Raša imali posljedica na svoje zdravlje. (OBAVEZNO DOĆ DO
PODATAKA IZ KOROMAČNOG).
Živimo u društvu u kojem ne možemo imat povjerenje. U stručnjake imamo
loše iskustvo i ne možemo vjerovat u vašu studiju.
Preuzeli ste tvornicu koja je koristila mazut  i mi smo se složili, al
ne želim otpad kao gorivo. Nije problem u CO2, RH se obvezala da će
smanjiti CO2 od 20-40 %. Pogoduje se i svijesni smo toga. Kao
stručnjaci bavite se tom problematikom. Nerazvijena RH mora smanjiti
CO2???


MIKULIĆ

U okviru ove studije dobro će se obraditi taj problem.

G.ADAM

Smatramo da se CO2 neće smanjiti spaljivanjem smeća, a povečat će se
sve druge štetne imisije. Protivimo se uvođenju RDF zbog profita
Cemexa na račun zdravlja ljudi.

RENIĆ

Ne pričamo o RDF o gorivu iz otpada nego SRF  proizvodu iz otpada??????
Briketi će se moći kupiti kao kvalitetniji od drva koje sada
ložite….(MA ZAMISLI)

MATELA – mještanin

Niko normalan nije da se ne proizvodi cement, ne razumin RDF ali kao
laik konstatiram da kada pališ obično smeće udišeš svašta i dođe ti
slabo a vi kad to kažete ispada da je med i mliko…tko ima kuću u
Sućurcu ili Kaštilima?  Koliko mi vridi kuća ispod fumara pogotovo kad
dođe smečara?? Mi želimo živit u čistom okolišu a to ne možemo kod
spalionice, nakon 500 godina šta mi obitelj ovde živi sada moram
uvodit sumnju da li ću ovde živit. Bavim se ugostiteljstvom i sutra se
namjeravam baviti turizmom i čudim se Gradu Kaštela i bilo kome tko
nije usmjerio ova Kaštila da žive u čistom okolišu rušili smo
Jugovinil a sad nam odjedan put na neka nova vrata  dolazi spaljivanje
otpada.Tražim dozvolu za hotel sa 4 zvijezdice živim u prostoru koji
nema niti pola 1  zvjezdice,i dokle ću plaćat ljubav prema ovom
prostoru????
Što ako mi građani odlučimo da ne želimo spalionicu da li će se
spalionica napravit, koji je put da mi to možemo odlučit da to ne
želimo. Mikulić se javija al nije odgovorio, Matela ga pita je li on
moderator i tko ga je platio za ovu prezentaciju danas? Dakle, plaća
vas Cemex.  Matela: modelirajte vi šta očete al nemojte usmjeravat moj
mozak u smjeru koji vi očete usmjerit. Ja imam svoj mozak i dosta je
bino u rukavicama pričat mi ne želim spalionicui i gotovo možete donit
bilo kakvu studiju .
U brikete stavite aromu mente i vanilije pa nam ih dilite kao bombone
da mi to čučamo.  Uzbuđen sam jer ne možemo vladat  sa svojim
prostorom. Poštujem Cemex al ne smije doć u pitanje kvaliteta života
na ovom prostoru. Mi smo robovi Cemexa bili smo robovi Jugovinila.
Mišljenje mještana je protiv spalionice, ja se neču sa vašom studijom
složit.

MIKULIĆ

Studija će odgovorit na sva pitanja. Bitno je da se uspostavi dialog u
ranoj fazi.

VLADO  ŠKOPLJANAC – mještanin

Živim u Kaštelima i bavim se inovacijama. Radim na novom projektu, a
vezan je za temu iako se ne bavi spalionicama niti obradom ali se
bavim organizacijom prikupljanja i razvrstavanja otpada, dakle ja ne
utječem ovdje niti zastupan niti jednu stranu šta će se radit ali
imam novi projekt razvrstavanja otpada u domaćinstvima  i dovođenja
otpada na odlagališta, dakle do odlagališta a ne dalje, niti u Cemex
niti drugdje. Najavljujem ovaj projekt  da svi budete prisutni kako bi
eventualno i u Zagrebu se moglo čuti, jer što nas je više glas će se
dalje čut,najavio sam ovaj projekt i Ministarstvu i Ministrici, u ovom
novom sazivu oni to ne čuju i ne vide niti me itko kontaktirao. Iza
mene postoje već 4 stvari i svi mediji su me bili popratili, nadam se
da će i ovaj,  gospodo i Vas iz Cemexa pozivam na prezentaciju i
osobno ću vas obavijestit.

IVNA BUĆAN – predsjednica ekološke udruge “Lijepa naša” – Kaštela

Dobila sam dopis iz Cemexa, nisam ni tehnolog ni kemičar, svi kažu da
sam zelena što mi služi na čast. U dopisu stoji da će se spaljivat
otpad koji će nastajat nakon mehaničko-biološke obrade nerazvrstanog
komunalnog otpada. Koji je to nerazvrstani komunalni otpad?

CEMEX

Sirovina za proizvodnju ,  iz otpada je kruti komunalni otpad, ako je
komunalni otpad nerazvrstan on mora doći u Centar za gospodarenje
otpadom te se razvrstava i to na komponente odvaja se staklo, metal,
inertne stvari i dio koji se može kompostirati, ostaje 3. komponenta
koja se kroz postupak može koristiti kao gorivo. Gorive komponente
otpada su ostaci tekstila, komadići drva, papir.  EU norma kaže da se
kruto oporovavljeno gorivo proizvodi iz neopasnog  komunalnog otpada i
drugih otpada i mora sadžavati sve komponente po pitanju sadržaja
klora i žive koje se nalaze u propisanim granicama i tek tada se može
koristiti kao gorivo.
Sve pripreme ne možemo obaviti do 1.1.2013.g.

IVNA BUĆAN

Meni je žao što ovdje vidim mali broj ljudi iz grad. vijeća to se nije
smijelo dogoditi a ako ne znate gradsko vijeće je jednoglasno donijelo
odluku da se ne spaljuje smeće.

RENIĆ

Mi smo sa gradonačelnicima Berketom i Bobanom i predsjednikom  G.V.
dogovorili ovaj sastanak i korištenje ovog prostora oni to znaju.

PUĆANIN IZ MJESTA

Što mi savjetujete da ja ove zime ložim briket ili smeće koje svaki
dan skupljam u crne kese? Ja sam čuo da je rečeno da je zdraviji
briket od otpada?

RENIĆ

Pokušat ću karikirati pa ću reći da vaše gorivo na gradelama je  riba
i da se stvara više  dioksina i furana od onih  kojih će bit u tom
gorivu koje se pali jer će bit očišćeno od sastojaka.

PUĆANIN

Onda ću vam reći ovako volija bi da i ja i vi dođemo isprid Firula
stavimo naložit gradele i naložimo vriču smeća di bi se doktori mašili
za ribu ili smeće?
Vi ćete obavit svoj posao i otić odavde autom, avionom, vlakom brodom
do Zagreba ne možete, a mi ostajemo ovde sa gradelama. Nisam protiv
proizvodnje i neka proizvodnja radi, tko nama garantira za zdravlje?
To vam je gosp. Goranka pokušala postavit pitanje ali ste je
prekidali. Cementara je proizvodila 100 godina i nije trovala jer je
radila normalno, a šta će bit sad kad počmete palit smeće? Mi smo
opečeni a opečen čovik i na ladno puše.

ZORAN BONACIN – predsjednik MO K.Sućurac

Zašto je ova prezentacija danas?  Termin nije prikladan. Napustio sam
sjednicu grad. vijeća da bi ovdje došao reči i ponovit da je stav svih
vječnika MO odbora, građana K. Sućurca da se ne loži i pokuša
spriječit loženje u cementarama. Ne želimo loženje otpada na ovom
području

SLAVENKA SIMONČIĆ – zravstveni radnik

15 godina već radim i šaljem u Rusiju na analizu u sklopu medicine
rada.  Pronađeno je kamdija, živa, nikla i kroma kod djeteta od 9
godina u organizmu. R. Bošković je dobio aparaturu i ovu Danicu
tjeraju i ministricu su potjerali koja je uvela specijalizaciju iz
ovog područja i mi nemamo stručnjake jer su ih makli i ljudski
organizam ne možemo ispitivat, možemo ispitivat zrak, vodu. Mi čemo
analize kod ljudi platiti 30 Eur po glavi i napravit ćemo ispitivanja
na ljudsko zdravlje i dobit crno na bilo zagađenja kod ljudi teškim
metalima. Jeste li spremni uložiti novac u tvornicu da biste je
zatvorili?

I.RAJČIĆ

U studiju još morate uvrstiti i kamione koje će voziti jer će bit
povečane dostave sa kamionima otpada u tvornicu i zbrojiti ono što će
biti na stacionarnom izvoru.

RENIĆ

Sve ćemo to uvrstit u studiju. Moram postavit jedno hipotetsko pitanje
što ako studija pokaže da je petrol-koks štetniji od emisija
alternativnog goriva, kako ćete svojoj djeci reć gospodo mi smo to
zaustavili pa sad vi dišite to šta dišete.

I.RAJČIĆ

Proučavala sam analize i RDF ili različite klase i analize pokazuju da
je manji sadržaj teških metala, al kada pogledate utjecaj na
stanovništvo to je katastrofa. Ne znam zašto to bi bilo dobro da netko
objasni ali pojavljuje se povečanje žive, benzena povačenja amonijaka
dakle u biljkama, pticama gdje su rađena ispitivanja, a prije ih nije
bilo, zašto recimo djeca u Njemačkoj imaju sniženu funkciju štitnjače
i ima niz negativnosti kod primjene takvih goriva. Dakle praksa
pokazuje nešto drugu. Ne znam da li znate da 33.000 liječnika upučuju
evropskom parlamentu molbu da promjenu spaljivanje.  Zašto je raskorak
u praksi? Ne spaljivanju ne suspaljivanju. Još nešto što mora ući u
studiju je ne postojanje da li ono što ulazi u peć ima specifikaciju
imali smo problema kod željezničkih pragova. Ne može isključivo
politika države biti da povjerenje da je zagađivaču već moraju biti
mjerodavne institucije koji će napravit studiju i to je nepovjerenje
jer nema mehanizama kontrole. Bez nezavisne kontrole nema smisla.
Da li je država napravila ikakva ispitivanja kod petrol-koksa?

RENIĆ

Klase će se kontrolirati i ako studija pokaže da je klasa žive 3,4 ili
5 neprihvatljiva onda će se navesti da se to ne može koristiti, to će
bit sve u studiji. Raskorak u praksi je radi toga jer se u EU
suspaljuje 30 godina i nije bilo klasificiranja i ovoga čega danas
ima.  Modeliranje će u klasama odrediti koje gorivo će se jedino
upotrijebiti.
Cemex neće imati utjecaja na mehanizme kontrole oni će kupovat po
certifikatu i specifikacijama.
Država evo radi kontrole kod vožnje automobila na lož ulje.
Svaka isporuka petrol koksa je testirana  dođite uzmite uzorak i
napravite analizu, nitko u 4 godine nije došao.

G.ADAM

Gospodin je rekao bitnu stvar a to je ono što se sada namjerava
spaljivat da je bolje od petrol koksa mi smo se borili i borimo se i
sada protiv petrol koksa. Napisane su knjige primjeri i skupljeno je
10000 potpisa protiv petrol koksa. Sada nam se govori kad je bila
studija za brikete je bilo rečeno da će biti bolja situacija sa smećem
mi nečemo ni petrol koks ni SRF, nečemo, vratite se na mazut ono šta
ste kupili  i piše vam u dokumentima da ne možete raditi nikakve
zahvate što šteti okolišu, možete radit samo za poboljšanje stanja u
okolišu, a to se odnosilo na vrečaste filtere koji su bolji od
elektrofiltera, ono što ste napravili za mljevenje petrol koksa i
ugljena to je nezakonito, vi jeste dobili dozvole, ali dano vam je
protuzakonito, Grad Kaštela je digao tužbu zbog toga al je tužba radi
nama nepoznatih razloga povučena. Ne vejrujemo nikome radi  takvih
postupaka, ovdje sva kontrola prolazi kroz  cementare, zagađivač
kontrolira zagađivač dozvoljava, zagađivač je onaj koji izlazi pred
javnost i govori da ne truje. Napišite studiju.

MIKULIĆ

Mora se raspravljati meni je neprihvatljivo davati ocjene a da se ne
daju rezultati.

PLETIKOSIĆ

G.Adam odgovara da je rekla dosta stvari koje nisu točne, postoje
mjerenja, postoji stanje okoliša, ja sam vas pozvala bezbroj puta vi
nikada niste došli, i opet vas pozivam da pokažem monotoringe i
parametre, vi ste donjeli zaključke bez uvida u naše podatke. Moram
vam reći da se prijelazom na petrol koks stanje nije pogoršalo dapače
imamo najbolju kvalitetu zraka i silne smo investicije imali za
očuvanje okoliša u zadnjih 10 godina. Dođite i pogledajte podatke.

G. ADAM

Bila sam član povjerenstva i dolazila sam redovito imam kući
dokumentirano koliko sam puta bila i nismo našli zajedničko rješenje.

GOSPODIN IZ PUBLIKE

Gdje su mjerne stanice koje provode monotoring prašenja
Dalmacijacementa, jedna se nalazi na stanici u K. Sućurcu druga u Sv.
Kaju u kamenolomu, a 3 na higijenskom u Splitu pa mi kažite šta one
mjere.

MIKULIČIĆ

Podatke sve treba pratiti.

DRUGI GOSPODIN

Svrstavali su me u lijeve i desne a nisam ni jedno ni drugo, onda su
me svrstali u zelene a nisam ni zeleni, nego zabrinuti vaš susid. Pita
bi vas kod drvenih sjećki se može svašta provuč, pa me zanima tko će
to kontrolirat.

RENIĆ

Krivo ste razumjeli nisu drvene sjećke, najviše je papir.

GOSP.

Tko će to kontrolirat.

RENIĆ

točno se zna koliko će metala biti u proizvodu i postoji monitoring.

GOSP.

Ajmo ovako ako izađe više žive u prirodu šta ćete napravit
hoćete li prestat samo 2 dana sa proizvodnjom?

RENIĆ

Živa je klasificirana i kolege iz Ljubljane će napravit monitoring i
cemex neće kupovati ono što ima više žive.  Prva klasa je 0,0002 a
najveća 0,5 što se žive tiče. Cemex neće kupovati 4 i 5 klasu gdje je
živa zastupljena.

GOSP.

Kako ćemo mi bit sigurni u to, što se tiče žive atoma niti jedna
temperatura ne može uništiti živu. Ona je atom i kroz fumare izlazi
vani i veže se u prirodu i od nje ne možemo pobjeći. Kako ćemo znat
koliko žive će izlazit?

CEMEX

Vjeruje se laboratoriju koji će pregledavati  i imat dodatnu kontrolu.
To je isto kao da me pitate što ako kupim bocu vina iz Dalmacijavina a
u njoj je arsen to je slična logika. Ako se ne viruje laboratoriju
onda se može staviti dodatna kontrola ako to Cemex prihvati.

GOSP.

Tko kontrolira petrol koks i ugljen jer se mora stavit 30 %
pertol koks a 70  % ugljena tko to kontrolira ?

CEMEX

I ovde ovisno o prvoj klasi će modeliranje pokazat koje gorivo ulazi u
miješanje. Predviđa se da se može suspaljivati  30-50 % goriva uz
petrolkoks. Pokazalo se da su imisije u globalu manje.

GOSP.

Ako priđete na spaljivanje na kako se to već zove nije ni RDF
nego SDF hoće li to utjecat na hranu kupus, masline

CEMEX:

SDF neće utjecat

GOSP.

Jel vi to garantirate? Neke stvari nas ubijaju direktno a neke indirektno

CEMEX

napravit ćemo studiju sa graničnim vrijednostima sa
toksikološkim dijelom i biti će dobro obrađeno.

GOSP.

Zašto po noći tvornica dimi a po danu se dim ne vidi?

CEMEX

imamo mjerenje dima, prašinu, u svakom trenutku i nismo nikada
to ustanovili da dimi više po noći nego po danu,  ja isto vidim kada
sunce silazi iza Trogira puno bolje se vidi nego kada je sunce na
visokom nebu. Vizualni efekt je drugačiji. Možemo dostavit podatke o
mjerenju a imate ih i na web stranici

GOSP.

Od prašine nitko nije umro, i puno me više brine ovo sada šta će
se ložit nego ciment koji je izlazija.

VLADO ŠKOPLJANAC

Mene brine recimo kada kupim briket što ima u njemu? Ja mislim da
ložim pilotinu a u njemu ima svega i ljepila. Ista je stvar i sa
Cemexom kupit će briket i njega će ložit, postavlja se pitanje, da
Ustanove koje pripremaju brikete za loženje šta se u to stavlja, po
meni je odgovornost veća tko priprema to gorivo jer onaj koji ga loži
dobit će certifikat. Nama treba kontrola kojoj mi vjerujemo i ako
postavimo tu kontrolu bit će nam jasnije. Oko toga se morate
pobrinuti.

G.ADAM

Nova ministrica g. Holy je najavila da će se uspostavit sustav
odvojenog prikupljanja i kako ona kaže biti će manje pomiješanog
smeća, nego do sada. Ako te odvojene količine ne budu dovoljne za Vaše
kapacitete za peći kao gorivo odakle ćete nabavljat  SRF ako ga ne
bude dovoljno kod nas?

CEMEX

pokušat ću vam odgovori: Radi se o proizvodu unutar EU i nema
uvoza, računamo da ćemo do završetka priče biti članica EU,radi se o
proizvodu a ne o otpadu. To nije predmet ove studije.

G.Adam

odgovorite mi ako nema u RH odakle ćete ga nabavljat.

RENIĆ

Unutar RH bit će dovoljno, al ako ne bude uzimat ćemo isti taj
proizvod po standardu i certifikatu EU.

G. Adam

je li to računate na već prikupljeno smeće recimo sa Karepovcu?

Cemex:

Ne ovaj proizvod se ne može napravit od već skupljenog otpada.
Možda Centri neće proizvoditi ovo, onda ćemo tražit taj prozvod iz EU

G.Adam

koji je prvi i osnovni razlog zbog kojeg hoćete priječi na takvo gorivo.

Cemex:

  1. Razlog je smanjenje CO2

Iz publike:

kažite troškovi, vi možete i  kupit CO2

CEMEX

mi možemo nastavit na petrol koks al onda više nećemo biti
ekonomski isplativi uvjeravam vas da smo ostali na mazutu ne bi više
proizvodili cement jer je mazut skup. Ona firma koja nema dobiti nema
ni radnih mjesta, a i obavezi smo smanjiti CO2. Da nemamo obvezu
smanjiti Co2 radili bi kao kolege u Srbiji.

G.Adam

ulaskom u EU spadat ćemo u kategoriju država koje će dobit
dozvolu za povečanje CO2 jer je BDP ispod prosjeka, i ako se za to
izborimo hoćete li odustat od RDF.

PLETIKOSIĆ – cemex

Od ministra Kovačevića do danas traju pregovori gdje se pokušalo
uvjerit komisiju EU o stanju gospodarstva RH. RH je ostala bez 3,5
tona koje je bila dobila i stali smo uz bok najrazvijenijima i nema
prostora da bi se naša situacija promijenila. Od 1.1.2013 Kyoto stupa
na snagu. Službeno je zadnji datum 31. 3. I to je jedan kompliciran
postupak i nema nikakve mogućnosti da se promjene dese. Moram reć da
je situacija u EU, sve države smatraju da je Kyoto pretežak i da neće
to moći ispuniti i EU misli da kod popuštanja jedne države došlo bi do
lančane reakcije.
Postoji disparitet između Kyota koje je dala EU, i kako god emisije će
se trebat kupovat. I cementna industrija ima zadatak smanjit ih.

I.RAJČIĆ

Gops. Par je rekao cijena nafte rasti će a ja bi dodala i petrol koks
i neće biti isplativo al ono što je naveo je to da idemo prema malom
ledenom dobu, a izgleda da je to točno, jer prosječna temperatura
opada. Zamolila bi da se netko počme boriti za RH ispotpisivali smo to
što jesmo, al neka netko počme mislit i na malog čovjeka.

MIKULIĆ

Nemojmo gledat svemir nego gledajmo na okoliš.

MATELA

Slabo ste ispregovarali  jer netko tko troši 100 CO2, a mora smanjit
na 80, a mi proizvodimo 50, a ne smijemo podignit niti za 5. Ovo bi se
bolje izdogovaralo na pazaru. Mi smo se morali izborit za više kvote i
radimo folklor oko te ekologije. Imam 2,3 tone papira donio sam tonu
papira i ova iz škole ne zna što će sa tim i ja sam to morao vratit.Ne
namjeravamo pokrenut zdrave procese. Treba odvajat otpad. Vratimo
povratnu ambalažu, vi koji ste pregovarali nitko nije dao rješenje i
ne želimo se uhvatiti u koštac. Ajmo mi svo naše smeće prodavat u
Njemačku, neka država zaštiti cemex kako treba. Nemamo spalionice
imamo zdravu vodu i sve šta nam je Bog da stavljamo na kušnju.

IZ PUBLIKE

Ja sam mislija da će se u Cemexa ložit ono šta nama ne triba i to će
se ložit, a kad se to naloži uvozit ćemo iz vanka, zanimljivo je da u
zemljama BDP gdje je bolji oni će nama izvozit, ispada da zemlje koje
imaju viši BDP neće uspit sve naložit pa to treba dat nama.

PLETIKOSIĆ

Postoji nekoliko principa za postavljanje zaštite okoliša  i polazi se
od načela blizine. Onečišćivač plaća i to je odgovor i na studije. U
novom zakonu o otpadu  onečišćivač će plaćati i na količine i na
mjesto. Ormar ili bilo što što izlazi iz kućanstva mora biti
razvrstano i onaj dio koji se ne bude mogao  reciklirat on ide u SRF i
budući koncesionari će morati biti zainteresirani  proizvodit gorivo,
a prema osnovnom načelu  onečišćivač će morati plaćati. Period za RH
za uspostavu sustava je do 2015.g. Nema uvoza jer EU sve svoje članice
uspostavlja sustav kao jedna država, nema potrebe uvozit jer smo jedna
država.

 

 

Jedan od komentara s kaštelanskog portala http://www.kastela.org:

‎”Mislim da prof. dr. sc. Nenad Mikulić, NIJE neovisni stručnjak. Vjerojatno je ovisan o Cemexu jer radi za APO, tvrka za koju radi izrađivala je Cemexu studije utjecaja za okoliš.
http://politopedia.net/index.php?title=Nenad_Mikuli%C4%87

a radio je za tvrku koja je
izrađivać studije o suspaljivanju opasnog smeća u Cemexu
http://www.ipz-uniprojekt.hr/strucni_radovi/strucni_sazeci_52.htm

Oznake:, , ,

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s

%d bloggers like this: