Priopćenje Povjerenstva Grada Kaštela protiv spalionice

Povodom učestalog dezinformiranja cjelokupne hrvatske javnosti od tvrtke Cemex Hrvatska d.d. Povjerenstvo za praćenje stanja okoliša grada Kaštela daje

Priopćenje za javnost

Smatramo da tvrtka Cemex namjerava spaljivati (suspaljivati) otpad zbog ekonomskog interesa a ne u cilju smanjenja CO2. Naime, sama sirovina prilikom prerade emitira 50%, a gorivo do 40% od cjelokupno emitirang C02. Spaljivanjem zamjenskog goriva dobivenog iz komunalnog otpada neće se smanjiti količina emitiranog CO2 jer faktor emisije za RDF je 100 kg CO2/GJ. Faktor emisije za mazut, koji se nekada koristio, je 77,4 kg CO2/GJ a za prirodni plin 56,1 kg CO2/GJ. Iz nepobitnih dokaza je vidljivo da ukoliko tvrtka Cemex Hrvatska d.d. želi uistinu pridonjeti smanjenju emisije CO2 može to učiniti upotrebom mazuta (za oko 20 %) ili prirodnog plina (za oko 50 %). Tvrdnja da će se smanjiti količina CO2 je bazirana na IPPC metodologiji po kojoj je emitirana količina CO2 jednaka onoj koju biljka apsorbira tijekom života. To je točno, ali činjenica je da se spaljivanjem u nekoliko sekundi ispusti količina CO2 koju biljka apsorbira destke godina tijekom rasta. Pri tome se unište svi vrlo korisni sastojci biljke koje bi trebalo vratiti u okoliš, a ne izgubiti spaljivanjem u cementnim pećima. Proces truljenja biootpada je prirodni proces koji treba voditi kontrolirano, na način da se skupljaju i iskoriste plinovi koji pri truljenju nastaju, a iz ostatka proizvede kvalitetni kompost koji treba vratiti zemlji i biljkama.  Klimatske promjene, između ostaloga, su posljedica drastičnog smanjenja biljnog pokrova na Zemlji čemu doprinosi i spaljivanje u cementarama.

Spaljivanjem goriva dobivenog iz opasnog i pomiješanog otpada (smeća) uz povećavanje emisija CO2 može doći i do povećavanja emisija dušikovih oksida, ugljikova monoksida, benzena, 1,3 biutadiena, žive, talija, kadmija, arsena, cinka, olova… Kontrole zagađenja u cementarama koje suspaljuju komunalni otpad su značajno slabije nego kod spalionica otpada. Rizik od dioksina je značajan jer Cemex ne koristi aktivni drveni ugljen za otklanjanje dioksina iz dimnih plinova. Potrebno je naglasiti da na primjer, jedna molekula dušikovih oksida ima relativni staklenički potencijal 310 molekula CO2 , što znači da jedna molekula dušikovog oksida ima staklenički učinak kao 310 molekula CO2. Osim pogoršanja kvalitete zraka iz stacionarnog izvora doći će i do pogoršanja kvalitete zraka usljed povećanja prometa kamionima. Sve to će imati poguban utjecaj na zdravlje ljudi koji žive u području koje je izloženo ovim zagađenjima. Poznato je da krupnije čestice prašine iz cementnih postrojenja se talože u bližoj okolici tvornica, a sitnije i vrlo fine čestice se raspršuju u radijusu 8 do 10 km. S obzirom na to da se na našem području nalaze tri cementare na vrlo maloj međusobnoj udaljenosti i da se njihovi utjecaji na okolš preklapaju, u potpunosti je neprihvatljiv zahtjev Cemexa da im se dozvoli uvođenje zamjenskog goriva dobivenog iz otpada, jer osim na zdravlje ljudi, to bi imalo i negativan utjecaj  i na neke gospodarske subjekte na području Kaštelanskog zaljeva (turizam, vinogradarstvo, maslinarstvo, ribarstvo itd).

U dokumentu ” Sažetak za postrojenje Sveti Juraj, Cemex d.d. Kaštel Sućurac – PPROIZVODNJA CEMENTA” (NN 114/2008) piše, citat:

Tvornica cementa Sveti Juraj  prepoznata je kao proizvodna građevina od važnosti za Državu u kategoriji proizvodnje nemetalnih mineralnih proizvoda. Kao posljedica takve odluke ” Na proizvodnim industrijskim objektima mogu se obavljati zahvati koji su isključivo u funkciji smanjenja nepovoljnih utjecaja na okoliš. Prostornim planom užeg područja potrebno je ograničiti mogućnost zadržavanja u prostoru proizvodno industrijskih objekata koji imaju negativan utjecaj na okoliš, izmjenom najmanje površine gospodarske zone, do vremena amortizacije proizvodno-tehnološke opreme. Ovi industrijski objekti ne mogu se planirati u obalnom i otočkom području.” (završen citat) što je navedeno i u prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije. U skladu sa napisanim proizlazi da su lokacijske i građevinska dozvola koje su izdane za izgradnju postrojenja za prihvat, manipulaciju i mljevenje ugljena sa skladištenjem i loženjem ugljene prašine u tvorničkom krugu Sv. Juraj Dalmacijacement d.d. u Kaštel Sućurcu, kao i lokacijska dozvola za prihvat i skladištenje otpada, u suprotnosti sa Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije, a s tim i nezakonite.

Nažalost, građani Kaštela suočeni su sa nizom pogodovanja svih dosadašnjih vlada Republike Hrvatske velikim zagađivačima u privatnom vlasništvu, a istovremeno se ništa ne čini da bi se pomoglo poduzećima koja nisu imala negativan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi koja su zatvarana zbog financijskih problema i ne konkurentnosti.

Povjerenstvo za praćenje stanja okoliša Grada Kaštela očekuje od Vlade RH, lokalne uprave i samouprave da zaštiti naša ustavna i zakonom zagarantirana prava na zdrav i čisti okoliš, te da ne dozvoli korištenje zamjenskih goriva dobivenih iz opasnog i pomješanog otpada (smeća) u Cemexovim cementarama koji bi značajno pogoršali već opterećen okoliš u Kaštelanskom zaljevu teškim i opasnim otrovima.

 USTAV REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 50.

Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo, uz naknadu tržišne vrijednosti.

Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi.

  Članak 52.

More, morska obala i otoci, vode, zračni prostor, rudno blago i druga prirodna bogatstva, ali i zemljište, šume, biljni i životinjski svijet, drugi dijelovi prirode, nekretnine i stvari od osobitog kulturnoga, povijesnoga, gospodarskog i ekološkog značenja, za koje je zakonom određeno da su od interesa za Republiku Hrvatsku, imaju njezinu osobitu zaštitu.

Povjerenstvo za praćenje stanja okoliša Grada Kaštela

Oznake:

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s

%d bloggers like this: