Archive | Srpanj 2012

Postoji odgovornost Republike Hrvatske za povredu odredaba Arhuške konvencije

Hrvatska je usvojila Arhušku konvenciju i obvezala se da će građanima omogućiti učinkovit skup prava iz područja upravljanja okolišem: da budu obaviješteni o svim zbivanjima vezanim za okoliš, da suodlučuju u upravljanju okolišem na svim razinama vlasti te da mogu lako sudski kompenzirati ta prava u slučaju da ona zakažu u praksi. Pri tome, zakonska određenja su vrlo široka i poticajna za najširu javnost: okolišne informacije su, uz neke restrikcije, svi podaci koji se nalaze kod tijela bilo koje razine javne vlasti, a sudionik u javnosti je svatko tko se osjeća takvim.

Postoji odgovornost Republike Hrvatske za povredu odredaba Arhuške konvencije koju je Hrvatska potpisala još 1998., a ratificirala ju je u prosincu 2006. Dakle, imala je vremena da uskladi svoje zakonodavstvo sa zahtjevima Konvencije koja je stupila na snagu u lipnju 2007. Pročitaj više…

%d bloggers like this: