Archive | Rujan 2012

Svjetski dan borbe protiv odlaganja i spaljivanja otpada

Pridružimo se 30.09.2012.

Svjetskom danu akcija protiv otpada i protiv njegovog spaljivanja

30.09.2012 se obilježava Svjetski dan protiv odlaganja i spaljivanja otpada.Već godine 2002. osnovan je Svjetski savez za alternativu spalionicama GAIA ( Global Alliance for Incenerator Alternative ). GAIA organizira godišnje događaje poznate kao“ Global Day of Action Against Waste and Incineration“ na kojima pokazuje uspjehe i borbu udruga protiv odlaganja i spaljivanja otpada. Njihov projekt gospodarenja otpadom poznat je pod nazivom  „nula otpada” (zero waste)“. GAIA  u svijetu već uključuje preko tisuću organizacija,udruga  i pojedinaca koji se bore protiv spaljivanja i odlaganja otpada. Organiziraju se i djeluju diljem svijeta od SAD do Filipina i od Južne Afrike preko Italije do Švedske. Treba napomenuti da je centralna udruga u SAD koja koordinira rad svih drugih udruga i organizacija u SAD okupljenih oko projekta “nula otpada”  osnovana i djeluje na poznatom sveučilištu Berekely. Za njih je „nula otpada“ jedino rješenje svjetskog problema gospodarenja otpadom.

Na dan 30. rujna  i prije tog dana u svijetu se organizira niz manifestacija, izložbi, predavanja, radionica, protesta s ciljem upoznavanja javnosti s problemima odlaganja i spaljivanja otpada i s potrebom uvođenja ekološkog postupanja otpadom, odnosno projektom “nula otpada” po kojem je otpad korisna sirovina, a ne smeće.

Pročitaj više…

Značajne emisije metala u zraku zabilježene u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Godišnji izvještaj o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora na teritoriju Republike Hrvatske u 2010. godini
Zagreb,listopad 2011

LINK: STACIONARNI

 

Termička obrada otpada – Suspaljivanje otpada
Proizvodnja cementa
Naziv stacionarnog izvora:
CEMEX Hrvatska d.d.
Tvornica cementa ”Sveti Juraj” – Kaštel Sućurac
Lokacija
Cesta dr. Franje Tuđmana bb, 21212 Kaštel Sućurac

LINK: Godišnji izvještaj o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora na teritoriju RH za ’05, ’06, ’07, ’08, ’09 i ’10. godinu

 

Kriterij graničnih vrijednosti emisija (GVE)

Ne udovoljava kriteriju graničnih vrijednosti emisija sukladno Uredbi o GVE za SO2, NOx i HCl zbog prekoračenja dnevnih GVE.

Napomena: Onečišćivač je rezultate kontinuiranih mjerenja provedenih na rotacijskoj peći u sastavu tvornice cementa „Sveti Juraj“ obradio kao tehnološki ispust iako je ispust u kategoriji suspaljivanje otpada. Preporuka za idući izvještaj je obrada podataka provedenih kontinuiranih mjerenja sukladno kategoriji izvora.
*Izračunato temeljem rezultata dostavljenih u izvještaju.

Pročitaj više…

Što Kaštelanskom zaljevu i Lijepoj našoj donosi jesen 2012?

Mi u Kaštelima imamo samo jednu mogućnost – braniti se od onih koji nam oduzimaju pravo na okoliš i na mišljenje. Svoja prava ćemo obraniti zajednički i sva prava će biti utemeljena na stručnosti i znanju. – Mr. sc. Benedikt Aljinović

Mnogo se toga  u EU i našoj mladoj domovini dogodilo od posljednje sjednice naše gradskog vijeća na kojem je bilo nazočno i gradsko Povjerenstvo za zaštitu okoliša.

Olimpijada, EU prvenstva i  druge ljetne senzacije pomalo su bacile u drugi plan  tešku i važnu problematiku gospodarenja otpadom koja će iskočiti  naročito u Hrvatskoj i koja će nam donijeti  teške trenutke.Tko  je pažljivo pratio domaće i inozemne medije mogao je naslutiti da će problematika otpada  okupirati veliki dio javnosti kao na pr. posljednji događaji u Hrvatskoj.

Početi ću redom od kada je Gradsko vijeće Kaštela prihvatilo prijedlog Povjerenstva da se zabranjuje spaljivanje otpada u Sv.Jurju.

Pročitaj više…

%d bloggers like this: