Ekoapel

EU se rješava spalionica, mi tek počinjemo s njima

U medijima, posebno u SD, bilo je puno napisa u vezi sa spaljivanjem otpada u Cemexu, u kojima je izneseno niz netočnosti. Od toga da je Cemex kupovao otpad od Centra Marišćine kod Rijeke, a bilo je obrnuto, Marišćini je tražio da plati po uzetoj toni smeća, navodno oko 30 eura plus prijevoz. Posao je propao jer su drugi (Holcim, Plomin) bili jeftiniji zbog blizine. Tako će smeće koje Cemex sutra uzme umanjivati količinu kupljenog petrol-koksa i dvostruko zarađivati pa sve spaliti u Kaštelanskom zaljevu! Nakon dobivene Dozvole, direktor Cemexa (SD 9.7.2014.) najavljuje uvoz goriva iz otpada iz EU-a, pa uskoro postajemo ‘’mala zemlja za veliko europsko smeće’’. Dakle, možemo očekivati smeće iz Napulja i dr., zbog čega je gosp. Renić na vrijeme sklonio obitelj u Zagreb. Ipak očekujem da će gosp. Karamarko održati riječ, da: “Hrvatska neće biti pokvareni zub za europsko smeće!”

U istom članku navodi se: ‘’Riječ je o gorivu koje se proizvodi u Centrima za gospodarenje otpadom obradom komunalnog i/ili industrijskog otpada, ali isključivo neopasnog’’, te se nastavlja: ‘’Gorivo izgleda kao usitnjeni papir, a osim djelića papira sadrži karton, drvo, tekstil te sitnu plastiku’’. Kako za javnost simpatičan i nježan opis ‘’neopasnog’’ smeća!

Naime, ta sitna plastika je proizvođač dioksina, a ako su tekstil i drvo impregnirani bojama, otrovnim premazima, ljepilima, aditivima i sl., (najavljeno spaljivanje željezničkih pragova, starog namještaja i dr.), zbog halogenih i drugih elemenata u impregnacijama i premazima, postaju izrazito opasan otpad te pri spaljivanju proizvode dioksin i druge otrove. Ako je to ‘’isključivo neopasan’’ otpad, zašto je Cemex 21.1.2014. zatražio da mu se dozvoli skladištenje opasnog i neopasnog otpada za oporabu R1 (spaljivanjem). MZOIP je to objavio na internetskim stranicama svog portala tek u svibnju 2014. Grad o tome nije ništa znao, iako je Ministarstvo moralo upozoriti i obavijestiti grad o njihovu zahtjevu (kao stranci u postupku).

Tri vrste spalionica

Javnost treba znati da postoje tri vrste spalionica: Prave spalionice (s brojnim različitim filterima), cementare s visokom i cementare s primitivnom tehnologijom. Cemexove su ove posljednje i imaju samo tzv. vrećaste filtere za veličinu čestica prašine. Prave spalionice, koje mogu priuštiti samo najbogatije zemlje (tek napravljena, uz stalne prosvjede u Torinu-Gerbido, koštala je više od 500 miljuna eura), imaju znatno manje dopuštene GVE (granične vrijednosti emisija), tj. ispusta otrova u zrak, nego cementare, kojima se dopuštaju znatno više GVE otrova na izlazu iz dimnjaka, a ljudi su isti! Jesu li?

Spalionice otpada predstavljaju tešku civilizacijsku zaostalost. Pri spaljivanju goriva iz otpada nastaju teški metali (živa, olovo, talij, arsen, krom itd.), dušikovi i sumporni oksidi i razni halogenidi koji su osnova za sintezu dioksina i furana. Dioksini su poslije plutonija najopasnije tvari što je ljudska ruka ikad stvorila, izrazito su kancerogeni i teratogeni. Najopasniji dioksin (TCDD) znanstvenici nazivaju najotrovnijom malom molekulom na planetu.

Otrovniji je 11.000 puta od natrij cijanida. Osim što uzrokuju rak, dioksini uništavaju vitalne funkcije ljudskih i životinjskih reproduktivnih organa, izazivaju sterilnost, oštećenja gena (naročito kod muškog fetusa), hormonalne poremećaje, poremećaje rasta, imunog sustava, oštećenja mozga i malformacije u novorođenčadi i djece. Ženski organizam raspolaže jedinstvenim mehanizmom izlučivanja dioksina mlijekom. Tako dojenjem djeca piju majčino mlijeko obogaćeno dioksinima oko 10-20 puta većim dozama od odraslih. Posebni problem su submikronske čestice (nosači otrova) kojih u prostornom metru dima ima više od milijarde i prolaze kroz vrećaste filtere kao da ne postoje. Dioksini se raspadaju na temperaturama većim od 700 stupnjeva. I spalionice otpada i cementare tu temperaturu postižu, ali se dioksini u procesu spaljivanja ponovno stvaraju (“de nuovo synthesis”), jer ne vlada kontinuum visoke temperature u rotacijskim pećima cementara.

Zbog značajnih povećanja žive, kroma i drugih otrova u cementu, proizvedenom uz suspaljivanje otpada, brojne udruge u USA (Texas), vrše pritisak na američku agenciju EPA (Environmental Protection Agency), da se takav cement označi naljepnicom kao opasan za zdravlje.

EU odustaje

EU odustaje od spaljivanja i suspaljivanja u cementarama. EU Parlament je donio 2012. Rezoluciju o zabrani spaljivanja i odlaganja otpada u korist odvojenog prikupljanja i recikliranja, a ministri za zaštitu okoliša izlaz iz krize u EU vide u zelenim tehnologijama i 100% odvajanju i recikliranju.

Predsjednica vijeća za zaštitu okoliša u EU Ida Auken (danska ministrica zaštite okoliša, Socijalistička stranka), u Bruxellesu je 3. svibnja 2012. izjavila da je ‘’izlaz iz ekonomske krize isključiivo u zelenim tehnologijama, racionalnom korištenju resursa, zaštiti prirode i biološke raznolikosti’’. EU zemlje se slažu kako je prijelaz na racionalno korištenje resursa i približno 100% recikliranje otpada jedini izlaz iz krize. Radi se o vrlo važnom signalu Europskoj uniji i svijetu. Tako bi se ‘’punom implementacijom reciklaže otpada smanjili rashodi EU zemalja za više od 70 milijardi eura uz stvaranje 400 tisuća novih radnih mjesta.’’

Zbog svega je toga u svijetu utemeljen Svjetski savez protiv spaljivanja i odlaganja otpada GAIA (Global Anti Incinerator Alliance). Njihov projekt je poznat pod nazivom “nula otpada” (‘’zero waste’’). GAIA u svijetu već uključuje više od tisuću organizacija i udruga koji se bore protiv spaljivanja i odlaganja otpada. Organiziraju se i djeluju diljem svijeta od SAD-a do Filipina, od Južne Afrike do Italije i Švedske. Centralna je udruga za Sjevernu Ameriku: GAIA U.S.office, 1958 University avenue, Berkeley, CA 94704 USA. Ovima se ne bi moglo reći da ne razumiju probleme spaljivanja otpada.

Prema knjizi prof. dr. sc. Radića, dugogodišnjeg djelatnika kaštelanske cementare i znanstvenika, emisije iz dimnjaka sežu ‘’8-10 km u okoliš’’, a uz vjetar i znatno dalje. Tvornice cementa (imamo ih tri), koje su smještene u zaštićenom obalnom pojasu (visina dimnjaka 60m) svojim emisijama utječu na Kaštelanski zaljev, Brački kanal pa i cijelo Jadransko more.

Cemex slavi i već najavljuje uvoz otpada iz EU-a, jer je dobio Dozvolu, a jer je pomoću svojih pomagača, očigledno uspješno zaobišao niz Zakona i propisa. Navest ću samo jedan dio:

1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom čl.120/2 glasi: “Zabranjuje se uvoziti miješani komunalni otpad radi korištenja u energetske svrhe “.

2. Grad Kaštela je stranka u postupku, što je utvrdila Vlada RH na 136. sjednici (9. siječnja 2014.), kojim tumači Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi. U predzadnjem odjelku stoji: ‘’Jedinice lokalne samouprave samostalne su u odlučivanju i obavljanju poslova iz svoga samoupravnoga djelokruga. I Vlada RH nema ovlasti suprostaviti se odluci, osim ako ne utvrdi protuzakonitost’’.

3. U članku SD 12.7.2014. navodi se: ‘’U kaštelanskoj gradskoj upravi, čini se, pogrešno su procijenili da će to spriječiti odlukom Gradskog vijeća, zanemarivši pri tom činjenicu da se dozvola ne izdaje na osnovi odluke Gradskog vijeća, nego Zakona o održivom gospodarenju otpadom’’. Točno je da Ministarstvo izdaje dozvolu, ali se prije toga mora pitati i Kaštelane, tj. Gradsko vijeće, a ono je donijelo u četiri navrata jednoglasne odluke da ne želi spaljivanje otpada u Cemexu u bilo kojem obliku (GIO, RDF, SRF). Cemexova Okolišna studija, na koju se poziva, rezultat je neuvjerljivih podataka, kako reče Sućuranin na javnoj raspravi: ‘’Kao da su podaci mjerenja (na temelju kojih je prezentirana studija), iz nekih alpskih područja’’.Ta je Studija negativno ocijenjena od Povjerenstva za zaštitu okoliša i GV-a Kaštela. Vrijedna je ‘’divljenja’’ Cemexova ‘’briga’’ u vezi sa smanjenjem CO2, i ‘’održivog gospodarenja otpadom’’, što je zapravo najobičnija borba za golemi profit. Ako Vam je doista stalo do smanjenja CO2, prijeđite na plin, smanjit ćete CO2 za 50%, dok sagorijevanjem petrol-koksa i otpada, CO2 ostaje na razini od 100%. Kada gosp. Renić izjavljuje u SD od 9.7.2014.: ‘’Ovo ulaganje nije važno samo za našu obvezu smanjenja CO2, nego i za razvoj gospodarstva.’’, dodao bih, osobito turizma!

4. Ministarstvo i Cemex su zaboravili i na Aarhušku konvenciju, o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, koja je usvojena na 4. ministarskoj konferenciji ‘‘Okoliš za Europu’’ 25. lipnja 1998. Hrvatska je postala stranka Aarhuške konvencije u lipnju 2007.(»NN –Međunarodni ugovori« br. 1/2007.) Zamjenik ministra Zmajlovića, gosp. Hrvoje Dokoza, sudjelovao je na konferenciji u Maastrichtu u prvoj polovici srpnja 2014., na kojoj se opet dala podrška Aarhuškoj konvenciji i na kojoj je podržao usvajanje deklaracije iz Maastrichta, u vezi s Aarhuškom konvencijom. Dakle, opet se vidi naša udvornička podrška u inozemstvu, a doma pravo lice! Potpisnik Dozvole za spaljivanje otpada u Cemexu, ministar Zmajlović trebao bi hitno dati ostavku ako njegova stranka imalo vodi računa o biračima ovog bazena na svim sljedećim izborima.

5. Nije istina da Prostorni planovi i Županije i Kaštela dopuštaju ono za što je Cemex dobio dozvolu, kako se navodi u članku SD od 12.7.2014. ‘’ U prostornim planovima nema zabrane spaljivanja otpada’’. Interesantno bi bilo doznati, kako su: ministri Zmajlović i Mrak Taritaš, pročelnik za prostorno planiranje Radeveljić, Cemex i razni pomoćnici uspjeli previdjeti sljedeće:

a) Prostorni plan uređenja grada Kaštela (Službeni glasnik 02/06, 02/09,02/12),
Članak 21. ‘’.… Za postojeće proizvodne industrijske objekte ili komplekse (bazične kemijske prerađivačke industrije i sl.) koji nepovoljno utječu na okoliš, ne može se planirati povećanje površina i drugih intervencija u smislu povećanja prostornog ili proizvodnog kapaciteta proizvodnih objekata kao ni obnova ili zamjena tehnološke opreme postojećeg proizvodnog kapaciteta’’.
Članak 40.: ‘’Na području Grada Kaštela se ne predviđaju građevine i površine za zbrinjavanje ili obradu otpada…’’

b) Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnik 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07, 9/13)
Članak 82.: Za postojeće proizvodne industrijske objekte ili komplekse (bazične kemijske prerađivačke industrije i sl.) koji imaju nepovoljan utjecaj na okoliš, ne može se planirati povećanje površina i drugih zahvata u ovim zonama u smislu povećanja prostornih potreba i povećanja proizvodnog kapaciteta ovih objekata kao ni obnova ili zamjena tehnološke opreme postojećeg proizvodnog kapaciteta. Na proizvodnim industrijskim objektima mogu se odobravati zahvati koji su isključivo u funkciji smanjenja nepovoljnih utjecaja na okoliš. Prostornim planom užeg područja potrebno je ograničiti mogućnost zadržavanja u prostoru proizvodno industrijskih objekata koji imaju negativan utjecaj na okoliš, izmjenom namjene površine gospodarske namjene, do vremena amortizacije osnovne proizvodno-tehnološke opreme. Ovi industrijski objekti ili kompleksi ne mogu se planirati u obalnom i otočnom području.

Cemexova izjava na javnoj raspravi da su cementare već zatečene u obalnom pojasu ili (SD 12.7.2014.) da ‘’Cemexova tvornica jest u prostorno-planskoj dokumentaciji i Splitsko-dalmatinske županije i grada Kaštela i što je još važnije, u tim prostornim polanovima nisu propisani detaljni uvjeti i način korištenja pogona u pogledu uporabe goriva’’, je točna, ali samo za cementare, a ne spalionice! Pitam se zašto Cemex ne bi zatečene cementare u obalnom pojasu, koje su uplanjene još od Austrougarske, preuredio u Atomske centrale, jer ‘’nisu propisani detaljni uvjeti i način korištenja pogona u pogledu uporabe goriva!’’ Profit će biti golem, a vidimo da Dozvole nisu problem!? Također se pitam, kako Cemex i drugi ne razumiju navedene članke iz kaštelanskog Prostornog plana, a iz gornjega članka, osobito: ‘’… potrebno je ograničiti mogućnost zadržavanja u prostoru proizvodno industrijskih objekata koji imaju negativan utjecaj na okoliš, izmjenom namjene površine gospodarske namjene, do vremena amortizacije osnovne proizvodno-tehnološke opreme’’. Dakle, Cemex bi tu trebao biti samo do amortizacije postojeće opreme! Međutim, radi javnosti potrebno je po stoti put naglasiti: Kaštelani su za opstanak tvornice cementa, ali su protiv spalionice! Ne želimo ukidati radna mjesta, što Cemex podmeće na prizemni, ucjenjivački način, najavljujući zatvaranje tvornice i insinuira odlazak u Tursku, gdje su ‘’niži ekološki standardi’’ (Renić, SD 10.9.2011.).

Članak 236: ‘’Radi poboljšanja kakvoće zraka… za postojeća postrojenja: Promicati upotrebu plina u svim izvorima u središtu grada ili spajanjem na centralizirane toplinske izvore’’.
Članak 252: ‘’S obzirom na smještajne kriterije… sljedeće mjere razvoja: 1. Pojedine pogone iz industrijskih zona u gradovima i naseljima dislocirati; 2. Poboljšati i zaštititi kakvoću zraka na području Kaštela-Solin-Split kao posljedicu emisije proizvodnje cementa’’.
Ovo je manji dio članaka iz Prostornih planova Splitsko-dalmatinske županije i Kaštela, a Ustav RH u čl.69 kaže:
‘’Svatko ima pravo na zdrav život. Država osigurava uvjete za zdrav okoliš. Svatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša’’.

Borba za zdravlje

Kako su i Kaštela i Županija uputile tužbu Upravnom sudu, vjerujem da će institucije sustava utvrditi, tko je i na koji način zaobišao Zakone i Prostorne planove? Vjerujem i da će kaštelanska gradska vlast ustrajati u borbi za zdravlje građana čitavoga Kaštelanskog bazena, ako treba i do europskih institucija. Ako se vodstvo Cemexa, koje je 22. travnja 2014. gotovo inkognito ugostilo EU parlamentarku zaduženu za zaštitu okoliša gospođu Dubravku Šuicu, nada pomoći uvažene gospođe, podsjećam ih da je njezin široki osmijeh šarmirao i sve njezine suprotstavljene šefove, i da ona čini mi se, poštuje poznatu tradiciju ‘’sa svakijem fino, s nikijem iskreno’’.

Međutim, nije vodstvo Cemexa toliko bitno, oni su beskrupulozni, kada se radi o profitu. Meni je vrlo upitna šutnja okolnih gradova (posebno Solina, Klisa, Splita i dr.) te brojnih udruga. Nedavna izjava gosp. Baldasara na Radio Splitu da ‘’…ne vidi ništa sporno u spaljivanju komunalnog otpada’’, u skladu je s mišljenjem dogogodišnjeg donedavnog savjetnika Miličića, koji je udario trajni katastrofalni pečat ekologiji kaštelanskog bazena, dovođenjem željezare i umalo koksare te za dobar savjetnički honorar u različitim gradskim upravama Splita, dugo prodavao svoju ‘’ekologiju’’. Tako u emisiji TV Jadrana od 13.7.2014. taj zadrti ‘’piroman’’ ne trepnuvši navodi: ‘’Mi uvozimo energiju. Šta koga smeta ako cijeli otpad pretvorim u energent (spali)!’’.

To je mišljenje savjetnika za Karepovac! Držim da bi se splitski gradonačelnik trebao razumjeti, osim u talijansku manistru, i u još ponešto ili barem naći kompetentne savjetnike. Upućujem oba Splićanina na izjavu prof.dr.sc. Slavena Dobrovića iz Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu u SD od 11.7.2014! Isto tako je vrlo čudna izjava i dožupana mr.sc. Ante Šošića, (HRT-2, 18.7.2014. ‘’Regionalni dnevnik’’), kad izjavljuje da ‘’Moramo voditi računa i o proizvodnji, znači treba naći neko mezo rješenje, međutim struka mora definirati konačni stav’’. Koje to ‘’mezo’’ rješenje? Koja struka?

Dožupan bi trebao pročitati znanstvene članke o posljedicama suspaljivanja otpada u cementarama, iz Velike Britanije, Italije, USA itd., pa bi vidio da je u našem slučaju, suspaljivanje otpada u cementarama, u sredini od oko 350 tisuća ljudi, poraz struke od bahatoga stranog kapitala. Nitko Cemexu ne brani proizvodnju cementa naprotiv, živimo s tom industrijom više od sto godina, ali nećemo dopustiti da cement bude nusproizvod spalionice smeća! Bilo bi minimalno pristojno da je prije ove izjave, dožupan barem pročitao Prostorni plan svoje županije i tužbu koju je Županija uputila protiv Cemexa Upravnom sudu.

Nadalje, vrlo je važno istaknuti da mi nemamo učinkovite kontrole niti u jednoj fazi gospodarenja opasnim komunalnim otpadom, mi nemamo snimke izokoncentracijskih krivulja, mi ne možemo kontrolirati dioksine. Nama će svašta ući i pobjeći iz naših cementara s primitivnom tehnologijom, sa samo jednim (vrećastim) filterom za veličinu čestica. Tri cemetare kaštelanskog bazena, uz već teška zagađenja (azbest, živa i radioaktivna šljaka, željezara….) u slučaju spaljivanja otpada, uzrokovat će nesagledive posljedice. Zbog svega navedenog, postavljam jedno retoričko pitanje: ‘’Koga je dužno štititi Ministarstvo zaštite okoliša? Krupni kapital ili svoje građane?’’

Šutnja je krivnja

Ipak, kao liječnik najviše prozivam cijelu akademsku zajednicu u Splitu, posebice medicinsku, kao i NZJZ u ime kojeg dr. Periš kaže tek nekoliko načelnih opaski (HRT-2 ‘’Regionalni dnevnik’’ 18.07.2014). Nadam se da tomu nije razlog eventualno Cemexovo sponzoriranje naših siromašnih znanstvenih, nastavnih i zdravstvenih ustanova. Ako se ne spriječi spaljivanje tuđeg komunalnog otpada iz EU-a i domaćih ‘’resursa’’, bit će posla i to ne samo za liječnike. Odgovorno tvrdim da se, tko ne sudjeluje na bilo koji zakoniti način u sprječavanju trovanja iz primitivne Cemexove spalionice, u središtu od oko 350.000 ljudi i dva UNESCO-ova grada, u tek zaliječenom Kaštelanskom bazenu, može smatrati sukrivcem u onome što nas čeka.
I na kraju tri značajne izjave:

U Parizu, 13. ožujka 2012. bivši sovjetski predsjednik Mihail Gorbačov, utemeljitelj udruge Green Cross International, na svjetskom forumu o vodama u Marseillesu izjavio je za Le Monde: ‘’Osobno se jako zalažem za uspostavu međunarodnog suda koji bi sudio onima koji počine ekocid, bilo da se radi o šefovima tvrtki ili šefovima vlada i država.’’
Papa Franjo je ove godine na Veliki petak, tijekom Križnog puta u Koloseumu (Večernji list, 18.4.2014.), između ostalog istaknuo da: ‘’Majke proživljavaju tragediju zbog smrti njihove djece oboljele od tumora zbog toksičkog otpada’’.
I jedan od najvećih ljudi XX.st. papa Ivan Pavao II. je rekao: ‘’Ekološka kriza je kriza morala i zbiljski prijezir spram čovjeka’’.

Slobodna Dalmacija, 2. kolovoza 2014.

Oznake:

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s

%d bloggers like this: