Upravni sud odgodio suspaljivanje otpada u Kaštelima

Zaustavljeno spaljivanje smeća u Cemexu

Od spaljivanja otpada u Cemexu do daljnjega nema ništa. Sudac, a ujedno i predsjednik Upravnog suda u Splitu Silvio Čović, donio je rješenje po kojem se odgađa izvršenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske do pravomoćnog okončanja spora kojeg su protiv Ministarstva pokrenuli ekološka Udruga Sunce iz Splita, Grad Kaštela i Županija Splitsko dalmatinska.

Kako je sudac Čović pojasnio u obrazloženju presude, tužitelji su učinili vjerojatnim na dostatnom nižem stupnju vjerojatnosti da bi izvršenjem osporenog rješenja mogla nastati teško popravljiva šteta po ljude i okoliš. Da sudac nije donio ovakvo rješenje, s obzirom da ima sve potrebne dozvole, Cemex je mogao početi sa spaljivanjem otpada. – prenosi Slobodna Dalmacija

cemexSuspaljivanje otpada u kaštelanskim cementarama multinacionalne korporacije Cemex neće početi, kako je bilo najavljivano, ovog mjeseca. Naime, splitski Upravni sud odgodio je primjenu rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode, kojim država dozvoljava takav način “zbrinjavanja” otpada, jer je posrijedi dokument koji je predmet spora, odnosno zbog kojeg su Udruga za prirodu, okoliš i održiv razvoj – Sunce i Grad Kaštela podigli tužbu protiv spomenutog ministarstva.

Osim toga, Upravni sud je odgodio današnja ročišta – prvo o spornoj procjeni utjecaja na okoliš i drugo o dvojbenom Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša – koja su se trebala održati jedno za drugim. Do toga je došlo zbog podneska Ministarstva koje je tužiteljima dostavljeno pred početak suđenja, zbog nepojavljivanja trećeg tužitelja – Splitsko-dalmatinske županije, kao i zbog spajanja tužbi dvaju tužitelja. Nastavak spora tako je prolongiran za 30. prosinca.

Dana 06.11.2014. godine Udruga Sunce je zaprimila Rješenje Upravnog suda u kojem je isti riješio da se odgađa izvršenje rješenja tuženika Ministarstva zaštite okoliša i prirode do pravomoćnog završetka ovog upravnog spora.

image

Podsjećamo na najvažnije razloge Udruge Sunce, zbog kojih je podnijela tužbu protiv Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

“Studijama utjecaja na okoliš zahvata za prihvat, privremeno skladištenje i loženje goriva iz otpada u tvornicama Sv Juraj i Sv Kajo, u dvije tvornice, predviđeno je suspaljivanje 142.560 tona godišnje goriva iz otpada. Danas količina komunalnog otpada koja se odloži na području Splitsko-dalmatinske županije iznosi otprilike 158.000 tona i to kada nismo niti blizu ispunjavanju zahtjeva EU o minimalnom udjelu od 50% cjelokupne mase sakupljenog otpada za ponovnu uporabu i recikliranje, a na koje RH obvezala ulaskom u Europsku uniju.

Od jedne tone miješanog komunalnog otpada moguće je dobiti 230 do 500 kg RDF/SRF (goriva dobivenog iz otpada). Iz navedenog proizlazi kako će se za potrebe CEMEX-a otpad uvoziti čime će se doprinositi daljnjem onečišćenju okoliša (suspaljivanjem kao i transportom goriva), a ne rješavati gospodarenje otpadom na lokalnoj razini.

Svrha izrade studije utjecaja na okoliš je da identificira, predvidi i procjeni utjecaje na okoliš različitih projekata. Procjena utjecaja na okoliš provodi se prije donošenja odluke o provedbi određenog projekata. Integralni dio studije utjecaja na okoliš čine razmatranja vezana uz socijalni, kulturni i zdravstveni utjecaj planiranog projekta. Posebna pažnja prilikom izrade studije utjecaja na okoliš posvećuje se pažljivoj procjeni svih utjecaja koje planirani zahvat može imati kao i kumulativnih utjecaja te mjerama prevencije, ublažavanja i prebijanja značajnih i štetnih utjecaja predloženih projekata.

Također, obvezni sadržaj studija utjecaja na okoliš su varijantna rješenja koja u studijama za korištenje goriva iz otpada u tvornicama Sv Juraj i Sv Kajo uoće nisu razmotrena. Nadalje smatramo da nije dobro obrađen niti kumulativan utjecaj jer ne uzima u obzir zagađenja koja proizlaze iz prometa, željezare i ostalih pogona u Kaštelanskom zaljevu.

Udio klora i teških metala poput žive i kadmija veći je u gorivu iz otpada nego petrol koksu koji se trenutno koristi kao gorivo, a što će dovesti do njihovog povećanog emitiranja u okoliš što su pokazale i Studije utjecaja na okoliš. Uz navedeno korištenje goriva iz otpada dovest će do povećanih emisija dioksina i furana. Svi ovi spojevi su toksični i skloni bioakumulaciji, odnosno zadržavanju u okolišu.

Obje tvornice nalaze se u zaštićenom obalnom području. Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije definira kako se površine proizvodnih namjena ne mogu planirati u priobalnom i otočkom području Županije, a za postojeće proizvodne industrijske objekte ili komplekse (bazične kemijske prerađivačke industrije i sl.) koji imaju nepovoljan utjecaj na okoliš, ne može se planirati povećanje površina i drugih zahvata u ovim zonama u smislu povećanja prostornih potreba i povećanja proizvodnog kapaciteta ovih objekata, izmjena ekološki nepovoljnijih goriva kao niti obnova ili zamjena tehnološke opreme postojećeg proizvodnog kapaciteta. Na proizvodnim industrijskim objektima mogu se odobravati zahvati koji su isključivo u funkciji smanjenja nepovoljnih utjecaja na okoliš.”

R.T.

stav.cenzura.hrhttp://stav.cenzura.hr/upravni-sud-odgodio-pocetak-suspaljivanja-otpada-u-kastelima/

Odgađa se primjena Rješenja o suspaljivanju krutog goriva iz otpada u tvornicama CEMEX-a

Sukladno Zakonu o upravnim sporovima tužitelj Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce je prilikom podnošenja tužbe na Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode za Zahvat- prihvat, privremeno skladištenje i loženje krutog goriva iz otpada RDF/SRF u tvornicama Sv. Juraj i Sv. Kajo postavila zahtjev Sudu da odluči o odgodnom učinku tužbe.

Dana 06.11.2014. godine Udruga Sunce je zaprimila Rješenje Upravnog suda u kojem je isti riješio da se odgađa izvršenje rješenja tuženika Ministarstva zaštite okoliša i prirode do pravomoćnog završetka ovog upravnog spora.

U praksi to znači da tvrtka CEMEX d.o.o. neće moći započeti s radnjama Zahvata- prihvat, privremeno skladištenje i loženje krutog goriva iz otpada RDF/SRF  u tvornicama Sv. Juraj i Sv. Kajo jer je rješenje Ministarstva u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš kojim se pojedini zahvat utvrđuje prihvatljivim za okoliš temelj za početak izvršavanja radnji određenog zahvata.

Tužba u pravilu nema odgodni učinak. Ipak sud može odlučiti da tužba ima odgodni učinak ako bi se izvršenjem pojedinačne odluke, u ovom slučaju Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode u kojem je utvrđeno kako je Zahvat- prihvat, privremeno skladištenje i loženje krutog goriva iz otpada RDF/SRF  u tvornicama Sv. Juraj i Sv. Kajo prihvatljiv za okoliš, tužitelju nanijela šteta koja bi se teško mogla popraviti, a odgoda nije protivna javnom interesu.

Jednom kad sud odluči da se odgađa izvršenje rješenja to znači da predmetno rješenje i dalje postoji u istom opsegu samo ne polučuje učinke dok se upravni spor pravomoćno ne okonča. Dakle, ovom radnjom Upravni sud nije iznosio sud o zakonitosti rješenja, već samo poduzeo svojevrsnu mjeru predostrožnosti dok se pravomoćnom odlukom ne utvrdi zakonitost rješenja. – izvještava sunce-st.org

hijerarhija gospodarenja otpadom

Splitski Upravni sud odgodio je suspaljivanje otpada u Cemexu! Ovakva odluka znači da se otpad kao pogonsko gorivo u procesu proizvodnje neće početi koristiti sve do okončanja postupka koji su protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode podignuli Udruga Sunce, Splitsko-dalmatinska županija i grad Kaštela.

-Odluka sama po sebi ne odgađa rješenje Ministarstva u potpunosti. Upravni sud je ovom odlukom prepoznao značaj mogućih posljedica te je suspaljivanje stavio na „čekanje“ dok se ne donese pravomoćna odluka u odnosu na rješenje.

U pravilu se ovakve odluke donose kao predostrožna mjera, jer bi eventualne posljedice na okoliš bile vrlo opasne te postoji mogućnost učinka nepopravljive štete koja bi se kasnije vrlo teško nadoknadila-objasnila nam je pravna savjetnica u Suncu Ivana Krstulović.

Direktor Odnosa s javnošću Cemexa Branko Mozara za Slobodnu Dalmaciju je kazao da oni o izmjeni nisu obaviješteni.

-Do sada nismo primili nikakvu obavijest od Suda, a odluka nije donesena ni na ročištu. Ukoliko do promjene dođe, Cemex će poštovati svaku novu odluku Suda.-kazao je.

U Udruzi Sunce izrazili su veliko zadovoljstvo ovakvom odlukom Suda jer kažu kako je na Sudu prepoznata moguća opasnost kojom su izloženi građani i okoliš ukoliko započne proces zahvata- prihvat, privremenog skladištenja i loženja krutog goriva iz otpada RDF/SRF u tvornicama Sv. Juraj i Sv. Kajo. Iduće ročište u tužbi protiv Ministarstva zakazano je za 30. prosinac.

– Ovakvi upravni sporovi novina su u hrvatskom sudstvu tako da je teško predvidjeti kakvim tijekom će proces ići i koliko će trajati. No, vjerujem da će se na tom ročištu prolaziti tehnička pitanja te da Sud još neće krenuti s raspravom i dokaznim postupkom.  – zaključuje Krstulović.

Zaustavljeno spaljivanje smeća u Cemexu
Od spaljivanja otpada u Cemexu do daljnjega nema ništa. Sudac, a ujedno i predsjednik Upravnog suda u Splitu Silvio Čović, donio je rješenje po kojem se odgađa izvršenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske do pravomoćnog okončanja spora kojeg su protiv Ministarstva pokrenuli ekološka Udruga Sunce iz Splita, Grad Kaštela i Županija Splitsko dalmatinska.

Kako je sudac Čović pojasnio u obrazloženju presude, tužitelji su učinili vjerojatnim na dostatnom nižem stupnju vjerojatnosti da bi izvršenjem osporenog rješenja mogla nastati teško popravljiva šteta po ljude i okoliš. Da sudac nije donio ovakvo rješenje, s obzirom da ima sve potrebne dozvole, Cemex je mogao početi sa spaljivanjem otpada.

– Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce je prilikom podnošenja tužbe postavila zahtjev Sudu da odluči o odgodnom učinku tužbe. U praksi to znači da tvrtka CEMEX d.o.o. neće moći započeti s radnjama Zahvata- prihvat, privremeno skladištenje i loženje krutog goriva iz otpada RDF/SRF u tvornicama Sv. Juraj i Sv. Kajo jer je rješenje Ministarstva u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš kojim se pojedini zahvat utvrđuje prihvatljivim za okoliš temelj za početak izvršavanja radnji određenog zahvata – kažu u Udruzi Sunce, te pojašnjavaju:

– Tužba u pravilu nema odgodni učinak. Ipak sud može odlučiti da tužba ima odgodni učinak ako bi se izvršenjem pojedinačne odluke tužitelju nanijela šteta koja bi se teško mogla popraviti, a odgoda nije protivna javnom interesu. Dakle, ovom radnjom Upravni sud nije iznosio sud o zakonitosti rješenja, već samo poduzeo svojevrsnu mjeru predostrožnosti dok se pravomoćnom odlukom ne utvrdi zakonitost rješenja. – prenosi Slobodna Dalmacija

Pročitajte više:

Kaštela pokreću upravni spor protiv Ministarstva zaštite okoliša 2012. godine

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s

%d bloggers like this: