Pišem pismo, tinta mi se proli.. – 1. dio

Poštovana Kristina,

u ime predsjednika stranke Zorana Milanovića zahvaljujem Vam na Vašem e-mailu u kojem nas upozoravate i informirate o mogućnosti spaljivanja opasnog otpada u Cemexovoj tvornici.

SDP se zalaže za dosljedno poštivanje zakona i europskih propisa vezanih uz standarde zaštite okoliša od strane svih gospodarskih subjekata, pa tako i od strane hrvatskih cementara, Cemexa, Nexe-a i Holcima. U europskim zemljama pozitivno se gleda na spaljivanje biomase te komunalnog otpada u cementarama jer se na taj način omogućava cementarama da smanje emisije CO2. Hrvatska 2013. godine ulazi u ETS sustav (sustav trgovine emisijama). To znači da će naše cementare biti prisiljene kupovati emisije što će im znatno smanjiti konkurentnost u odnosu na proizvođače u susjednim državama poput Srbije i Bosne i Hercegovine koje neće biti opterećene tim dodatnim ekološkim nametima. U iznimno lošoj gospodarskoj situaciji u kojoj se nalazi Hrvatska, u situaciji u kojoj se svaki dan zatvaraju na stotine radnih mjesta, nužno je pronaći rješenja koja će omogućiti opstanak gospodarskih subjekata, a da se pritom ne snižavaju postojeći standardi zaštite okoliša. Upravo zbog toga će Kukuriku koalicija omogućiti spaljivanje RDF-a (gorivo nastalo od komunalnog otpada) te drvene biomase (sječike) u cementarama sukladno europskoj praksi, naravno ukoliko studije pokažu da je takva djelatnost prihvatljiva za okoliš. Podsjećamo da su temperature gorenja u cementarama znatno više (iznad 1400 stupnjeva Celzijusa) no u klasičnim spalionicama komunalnog otpada (oko 850 stupnjeva Celzijusa) zbog čega je opasnost od kancerogenih spojeva poput dioksina i furana (uništavaju se pri temperaturama od 900 stupnjeva Celzijusa) u cementarama znatno manja u odnosu na klasične spalionice komunalnog otpada.
Kada govorimo o spaljivanju drvenih željezničkih pragova koji se smatraju opasnim otpadom, ono pozitivno utječe na smanjenje emisija CO2 u cementarama, ali povećava emisije polikloriranih bifenila i fluora, opasnih po zdravlje i živote ljudi i životinja, te je zbog toga nužan izniman oprez u dopuštanju spaljivanja ovakvog opasnog otpada izvan spalionica opasnog otpada. Prema informacijama s kojima raspolažemo razlog zbog kojeg Cemexu nije dopušteno spaljivanje ovog otpada upravo je očekivano povećanje emisija ovih toksičnih spojeva.
U Kukuriku koaliciji naglašavamo da nije uloga tijela javne vlasti arbitriranje koji su projekti politički prihvatljivi, a koji ne, već da zakonima i podzakonskim propisima te kvalitetnom provedbom zakona omogući jednaka pravila igre za sve te propisivanje minimalnih standarda zaštite okoliša koje su svi subjekti dužni poštivati. U slučaju da subjekti ne poštuju propisane standarde treba ih oštro kazniti, a ukoliko i dalje nastave s takvom praksom i zatvoriti. Međutim, ukoliko se gospodarski subjekti drže zakonom propisanih standarda i to su u stanju dokazati ne samo tijelima javne vlasti, već i zainteresiranoj javnosti, odnosno građanima/kama, tada ne postoji razlog za otežavanja rada takvim gospodarskim subjektima. To znači da će se odnos Kukuriku koalicije prema Cemexu i svim drugim gospodarskim subjektima temeljiti na njihovom poštivanju zakonom propisanih standarda zaštite okoliša te svih drugih zakonskih propisa.

S poštovanjem,

Mirela Holy
predsjednica Savjeta za zaštitu okoliša SDPH

________________________________________

Od: Kristina Knez
Poslano: 27. listopad 2011. 22:58
Prima: Mirela Holy
Predmet: upit građana Splita, Solina, Kaštela

Poštovana, vaš dopis sam prenijela velikom broju gradjana Kaštela, Solina, Splita, jer nam je vrlo bitno da znamo  vaše mišljenje ,  osim na odgovore iz prethodnih maila, oni inzistiraju i na jasnom odgovoru u dijelu u kojem spominjete da Cemexu nije dopušteno spaljivanje pragova, a mi smo upoznati da je procedura dobivanja dozvole  još u toku. Osim toga poraslo je nepovjerenje   gradjana u dijelu gdje spominjete da one koje ne budu poštovali propise da ćete ih oštro kazniti , jer je i do sada bilo slučajeva kršenja propisa onih koji nisu radili   prema Zakonu o otpadu od 1996 i prema Planovima gospodarenjem otpadom od 2008 godine, a  znamo da nijedna stranka koja se nalazila u Saboru  nije reagirala i nitko nije bio kažnjen. Podsjećamo vas da je postojao odlični Zakon o otpadu koji je tražio prije svega izbjegavanje nastajanja smeća, razvrstavanju otpada, ali je &a mp;a mp;n bsp;ipak SDP HSLS kad su bili na vlasti unatoč zakonu  dozvolilo Readmixu (Dalmaciji cemen
tu) da predje na kruto goriovo (uvod u spaljivanje smeća.). U današnjem izdanju Slobodne Dalmacije potvrđeno od strane liječnika je vidljivo da grad Split  vodeći u svojoj regiji, državi, te drugi u Evropi po broju oboljelih od karcinoma,  može se  govoriti da je nešto zdravo i potrebno, ali su nam najbolji pokazatelji liječnički nalazi. Koji kazuju upravo to da je situacija dramatična.
Nama je vrlo bitno kome dajemo u budućnosti povjerenje . Kristina Knez u ime građana Splita, Solina i Kaštela.

______________________________________________________________

Poštovana Kristina,

oprostite što Vam nisam ranije odgovorila na Vaše mailove. Bila je prilična gužva zbog raspuštanja Sabora te kampanje zbog čega nisam puno za kompjuterom.

Ne vjerujem da će Cemex moći spaljivati pragove, bez obzira na prolaz SUO, s obzirom na to da se lokalna samouprava protivi takvom projektu.

Upoznata sam s mišljenjima građana/ki vezanima uz suspaljivanje željezničkih pragova u Cemexovoj cementari i osobno ne podržavam takvo rješenje zbog povećanja emisija polikloridnih bifenila i fluora koji su toksični spojevi. Naglašavam da ćemo prilikom odlučivanja o svim politikama, strategijama, planovima i zakonskim rješenjima svakako voditi računa o stavovima i mišljenjima svih zainteresiranih javnosti i subjekata.

Iz odgovora kojeg sam Vam poslala mogli ste pročitati da se SDP zalaže za dosljedno poštivanje zakona od strane svih subjekata, kako onih gospodarskih, tako i onih zainteresirane javnosti. Nipošto se ne smije dopustiti da se ikada više odlučuje mimo zakona, zbog političkih, financijskih ili kojih drugih partikularnih razloga mimo javnog interesa, posebice ukoliko su zakoni doneseni kroz dijalog svih zainteresiranih strana i kroz proces prave javne rasprave. Kako bismo to postigli najavili smo osnivanje Foruma za zaštitu okoliša, prirode i prostora u koji bi bili uključeni predstavnici i predstavnice stručne javnosti, civilnog sektora, gospodarstva i medija. Kukuriku koalicija planira mijenjati Zakon o otpadu jer ga je nužno uskladiti s EU okvirnom direktivom o otpadu, ali i kako bi se promijenila sadašnja apsolutno neprihvatljiva situacija u ovom najproblematičnijem području zaštite okoliša u Hrvatskoj. To znač i da ćemo, sukladno najavama iz prethodnih godina, insistirati na uvođenju selaktivnog prikupljanja otpada na mjestu nastanka otpada (u kućanstvima i industriji te u/na javnim prostorima) te obradi, oporabi i reciklaži iskoristivog otpada. No, i s takvim sustavom ostat će između 30 i 40% otpada koji se neće moći oporabiti ili reciklirati već samo termički obraditi. To znači da će nam trebati ili jedna do dvije spalionice komunalnog otpada (a to su vrlo skupi projekti i po mojem mišljenju nepotrebni) ili ćemo taj otpad spaljivati u naše tri cementare kako bi pomogli cementarama da smanje emisije CO2 kada 2013. godine uđemo u ETS sustav jer cementare, suprotno Vašim tvrdnjama, suspaljivanjem RDF-a imaju mogućnost smanjivanja emisija CO2. To su globalno i europski prihvaćena pravila i standardi, naravno uz poštivanje svih zakonom predviđenih standarda zaštite okoliša. Planiramo izmijeniti i Zakon o zaštiti okoli & scaron;a kako bismo omogućili da se ekološka renta isplaćuje direktno stanovništvu čija je kvaliteta života niža zbog života u blizini takvih postrojenja. Naglašavam da situacija u tom smislu nije nipošto jednostavna jer se stanovništvo godinama bespravno naseljavalo u područja koja su prostornim planovima bila rezervirana za industrijske zone, a sada takvo, često bespravno naseljeno stanovništvo, insistira na zatvaranju industrijskih pogona koji su već postojali i radili u trenutku njihovog naseljavanja.

Broj zaposlenih u Cemexu se smanjio, prema informacijama s kojima raspolažem, zbog toga što ne rade tri cementare, kako tvrdite u svom prethodnom mailu, već samo jedna.

Nažalost, pojavnost karcinoma iznimno je visoka u cijeloj Hrvatskoj i prema posljednjim izvještajima koje smo u Saboru dobili od Ministarstva zdravstva, najveći broj karcinoma u Hrvatskoj bilježe Primorsko-goranska i Sisačko-moslavačka županija te Grad Zagreb. Svakako se slažem s Vama, iako ne postoje pouzdane studije o tome, da osim stresa, nezdravog načina života, nepravilne ishrane na pojavnost karcinoma sigurno jako utječu i negativni čimbenici, odnosno zagađenja iz okoliša.

Nužne su korijenite promjene u sadašnjoj praksi izrade i odobravanja studija utjecaja na okoliš jer je postotak od gotovo 100% odobrenih SUO najbolji pokazatelj da sustav ne funkcionira. Modalitete ćemo razviti kroz proces javnog dijaloga, ali naši planovi idu u pravcu toga da investitori i dalje financiraju SUO, ali da ne biraju izrađivača, već da ga bira nadležno tijelo javne vlasti. Insistirat ćemo na objektivnosti podataka i mišljenja izraženih u SUO, a kazna za prekršitelje bit će trajan, a ne privremen kako je sada slučaj, gubitak licence te financijska garancija za štetu u okolišu.

U nadi da sam odgovorila na sva Vaša pitanja srdačno Vas pozdravljam i želim Vam puno uspjeha.

S poštovanjem,

Mirela
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

U r e d   p r e d s j e d n i c e

Klasa: 050-01/11-01/3743

Urbroj: 50302-21-11-1

Zagreb, 26. listopada 2011.

Poštovana gospođo Knez,

Predsjednica Vlade Republike Hrvatske, gospođa Jadranka Kosor, primila je Vašu predstavku, u svezi s pretvaranjem tri Cemexove tvornice cementa u spalionice otpada  i mogućom štetom po zdravlje za ljude koji žive u okolici.

Ovim Vas putem želim izvijestiti da sam, po naputku predsjednice Vlade, Vašu predstavku dostavila na uvid i daljnje postupanje ministru zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, gospodinu Branku Bačiću.

S poštovanjem,

Predstojnica Ureda predsjednice Vlade,

državna tajnica

 

Martina Banić

________________________________________

________________________________________

Poštovana gospođo Matanović,

Nije donijet Zakon o otpadu koji bi, kako kažete, odobrio slobodan uvoz europskog i raznog drugog otpada. U Hrvatskoj su na snazi vrlo strogi uvjeti za promet otpadom. Nije moguć nekontrolirani a legalan uvoz bilo koje vrste otpada a pogotovo opasnog.

Što se tiče same tvrtke Cemex d.d., ona je podnijela zahtjev da se temeljem Studije o utjecaju na okoliš ocijeni prihvatljivost zahvata privremenog skladištenja i loženja drvnog otpada u tvornicama Sv.Juraj i Sv. Kajo. Svrha planiranog zahvata je korištenje drvnog otpada, čime nositelj zahvata nastoji udovoljiti obvezi smanjenja emisija CO2. CEMEX Hrvatska d.d. želi na taj način osigurati smanjenje korištenja fosilnih goriva uvođenjem alternativnih. Naime, kako se Republika Hrvatska 2013. uključuje u Europski sustav trgovanja emisijama CO2, Cemex d.d. mora provesti mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova u okoliš.

Savjetodavno stručno povjerenstvo za ocjenu utjecaja na okoliš prihvata, dana 30.kolovoza prihvatilo je većinom glasova Mišljenje kojim se zahvat ocjenjuje prihvatljivim za okoliš. U Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u tijeku je ispitni postupak u kojemu će se provjeriti da li je Postupak donošenja Mišljenja proveden u skladu s Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Ministarstvo će nadalje ukoliko ocijeni potrebitim zatražiti i dodatno stručno mišljenje o utjecajima planiranog zahvata na okoliš i zdravlje. Tek nakon provedenog ispitnog postupka Ministarstvo će izdati Rješenje.

Cementare prihvaćaju određene vrste otpada kao alternativno gorivo uslijed čega se štede prirodna fosilna goriva, a to je pozitivni trend u cijelome svijetu. Smatra se da je cementna industrija idealna za termičku obradu pojedinih vrsta i kategorija opasnog i neopasnog otpada, zato što u tehnološkom procesu nema novonastalog otpada jer se tvari organskog podrijetla energetski oporabe, a mineralne tvari se ugrađuju u proizvod «klinker», odnosno u cement.

Prema hrvatskim zakonima koji su usklađeni sa pravnom stečevinom EU moguće je u procesu suspaljivanja osnovno gorivo zamijeniti alternativnim ako provedena ispitivanja pokažu da su emisije štetnih plinova ispod dopuštenih graničnih vrijednosti, tj. da su emisije koje u tom procesu nastaju unutar vrijednosti propisanih zakonom. Svaka pripremljena pošiljka drvnog otpada mora biti popraćena propisanom dokumentacijom i potrebnim analizama, a dodatne analize i bilance unosa provode se prilikom pripreme smjese goriva.

S poštovanjem,

Odjel za odnose s javnošću

—————————————————————————————————–

Kata Gojević, glasnogovornica

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb

tel: 01/ 3782- 487; 3717-111

fax: 01/ 3717- 118

e-mail: glasnogovornica@mzopu.hr

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s

%d bloggers like this: