Archive | Listopad 2012

Otvoreno pismo HUB-a Ministarstvu zaštite okoliša i prirode: Tražimo odustajanje od spaljivanja i suspaljivanja otpada i goriva dobivenog iz otpada na području Splisko-dalmatinske županije.

Otvoreno pismo HUB-a Ministarstvu zaštite okoliša i prirode

Otvoreno pismo Hrvatske udruge Benedikt Ministarstvu zaštite okoliša i prirode o problemima gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

 

 

 

Vlada Republike Hrvatske planira izgradnju regionalnih županijakih centara za gospodarenje otpadom (CGO) na koja će se dovoziti i deponirati milijuni tona smeća (pomiješanog otpada) punih opasnih tvari . U centrima se planira tretirati smeće mehaničko-biološkom obradom (MBO) što znači ubrzano sušenje i mljevenje smeća. Taj postupak neće promijeniti kemijska svojstva smeća i neće ga učiniti inertnim i neopasnim kako nam se kroz medije sugerira. Zato je njegovo zbrinjavanje u krškom području kao i spaljivanje i suspaljivanje  opasno za izvore pitke vode, tlo, zrak tj. cjelokupan okoliš a samim time i za zdravlje ljudi. Eurpska komisija, Odjel za regionalnu politiku je dao negativno mišljenje o Studiji utjecaja na okoliš Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije u Lećevici sa cijelim nizom primjedbi a posebno na nedevoljno obrađeni utjecaj CGO na vode, tlo, zrak i zdravlje ljudi.  Pročitaj više…

Posao ili zdravlje?

Je li važnije zdravlje ili posao? – članak iz današnjeg tiskanog izdanja Večernjeg lista. pdf

Danas (13. 10.) u Večernjem listu objavljen je članak Silivija Tomaševića. Članak je zanimljiv tim više, što se u Kaštelanskom zaljevu na međusobnoj udaljenosti od 100 m do 2-3 km nalazi čeličana i tri tvornice cementa u kojima se spaljuje opasni otpad, a u skoroj budućnosti mogle bi postati (su)spalionice komunalnog otpada (smeća), domaćeg i stranog. – Mr. sc. Goranka Adam Pročitaj više…

Fra Luka Delić, gorljivi zaštitnik prirode: “Živim ono što govorim”

Kad je prije sedam godina iz Bajagića kod Sinja stigao u župu sv. Jere u Unešiću, fra Luka je svoj stav kako među ljudima neprestano treba razvijati svijest o zaštiti prirode – slijedeći, uostalom, nauk osnivača svoga reda, sv. Franje Asiškoga, kojega je Papa Ivan Pavao Drugi 1979. godine proglasio zaštitnikom prirode, ekologije i ekologa – konkretizirao u protivljenju gradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom, planiranog na području Lećevice, jer je takav centar, smatrao je, prijetnja podzemnim vodama koje zdrave, čiste i obilne teku kraškim podzemljem slijevajući se prema moru.

Fra Luka, osim što je član šest dalmatinskih ekoudruga i njihov koordinator, o zaštiti i čuvanju okoliša, osobito vode, često govori i s oltara.

– Kao svećenik fratar polazim od toga da se teologija, kao govor o Bogu, i ekologija, znanost koja proučava čovjeka i njegovu okolinu, ne mogu odvojiti – kaže fra Luka.

– Danas u svemu odlučuje politika. Čuvanje okoliša kosi se s načinom na koji razmišljaju političari. Većina njih gleda samo osobnu dobit, a tu onda nema moralnih zakona. Ne zanima ih što će biti s drugima…

I još dalje ide sljedbenik reda Franje Asiškog:

– Nekima se ne sviđa ono što kažem, ali meni se čini da se želi i izvore prodati, da bi se onda prodavalo vodu u bocama, jer je to danas vrlo unosno. Ako se zaštitom naših voda, izvora i podzemnih tokova ne pozabavimo ozbiljno danas, bojim se da u budućnosti nećemo više za to imati prilike.  Pročitaj više…

%d bloggers like this: