Najveći zagađivači trebaju se okrenuti električnoj energiji

Za ostvarenje nulte emisije stakleničkih plinova, kojoj Europska unija teži, morat će se naći način kako ekološki prihvatljivije proizvoditi cement i čelik. Pročitaj više…

Dr. sc. Stanko Uršić o sanaciji Karepovca

“Revizija sanacije Karepovca je potrebna, pritužbe ljudi treba uzimati daleko ozbiljnije nego do sada.”

Redoviti profesor fizikalne kemije u mirovini dr. sc. Stanko Uršić odgovorio nam je na neka od pitanja koja se sve glasnije postavljaju oko Karepovca. Profesor nije član niti jedne stranke, neovisan je stručnjak, voditelj niza znanstvenih projekata i osam doktorata znanosti. Središnji znanstveni interes mu je fizikalna kemija – kemijska mehanistika osobito reakcije protonom spregnutih prijelaza elektrona i tuneliranje hidrona u tim procesima (otkriće tuneliranja vodika u redoks reakcijama C-vitamina i slično). Izvan redovitog akademskog okvira desetljećima je angažiran, polazeći od znanstvenih uvida, u stvarima od javnog interesa i općega dobra u području ekoloških problema, sudjelovanje u saborskom Odboru za okoliš, brojnim državnim povjerenstvima te konkretnim projektima za rješavanje odnosnih problema.

Široj javnosti u posljednje vrijeme najpoznatiji je po angažmanu oko štetnosti kombi kogeneracijske plinske elektrane na Perući koju je skupina entuzijasta potpomognuta upravo uglednim znanstvenicima na koncu i spriječila.

Kako vi gledate na sanaciju Karepovca? Što je po Vama ključno za uspješno i sigurno saniranje?

Pitanje svih pitanja odnosi se na koncepciju izvedbe i odluku o tome. Naime, ondje gdje je relativno debeo sloj lapora vjerojatno bi dovoljno bilo ograničiti smetlište betonskom membranom (radi prikupljanja onečišćenih ocjednih voda) i ugraditi sustav cijevi za prikupljanje metana, bez preslagivanja cijelog smetlišta jer to tada nije ni potrebno. To je pitanje za geologe, oni će znati koliko je podloga nepropusna. Prema oskudnim ispitivanjima (koliko znam, svega tri bušotine), vjerojatno jest. Ako mene pitate, trebalo je napraviti mnogo veći broj bušotina, bez obzira na eventualne troškove, jer je ulog, kao što sada svi vide, golem, i dobitak bi za ljude bio ogroman. Nije još kasno. A i nisu to toliki troškovi, jer ako bi se tako izbjeglo pripremu nove (umjetne) nepropusne podloge i  preslagivanje cijelog smetlišta, dapače, možda bi sve skupa bilo daleko jeftinije, a izbjegle bi se sadašnje nevolje. I ako sada kažem da treba odmah privremeno prekinuti radove i revidirati projekt onoga što se naziva sanacijom izazvat ću  ‘rat’. Premda revizija ne znači nužno velike promjene, to tek treba analizirati, izvođači, a možda i politika bi to vjerojatno dočekali ‘na nož’. Ne bi trebalo biti tako, interese izvođača bi trebalo uzeti u obzir, kao što bi bilo normalno uzeti također i interese građana, napose onih najviše pogođenih nevoljom. Prije bilo kojih drugih.Trebali bi sjesti zajedno za stol predstavnici gradskih vlasti, izvođača i građana. Trebalo bi ozbiljno i temeljito razmotriti bi li se proces mogao modificirati tako da se bitno smanje emisije izvan samoga Karepovca. To ne bi trebalo biti nemoguće i neizvedivo, osobno, vjerujem da bi se određenim dodatnim tehničkim zahvatima, čak i u slučaju da se ovaj proces nastavi, moglo u znatnoj mjeri smanjiti i lokalizirati emisije odlagališnih plinova, izvor problema. Pročitaj više…

Bruxelles uveo princip kružne ekonomije u gospodarenju otpadom, Hrvatska bi mogla imati problema

Ako Hrvatska želi biti uz bok naprednim i bogatim društvima poput skandinavskih zemalja, uvođenje principa kružne ekonomije je nužno. Otpad nije smeće već metal, staklo, papir i drugi vrijedni i ograničeni resursi. Hrvatska nije dovoljno bogata da i dalje spaljuje i zakopava novac na način na koji se to do sada radilo.

Izvor: Bruxelles uveo princip kružne ekonomije u gospodarenju otpadom, Hrvatska bi mogla imati problema Pročitaj više…

Hrvatska: Još jedna u nizu izdaja nacionalnih interesa?

MOST nezavisnih lista, jeste li napravili ustupak HDZ – Hrvatskoj demokratskoj zajednici time što u konačnom nacrtu Plana gospodarenja otpadom RH 2016. – 2022. zadržavate zastarjeli koncept regionalnih centara za velike količine miješanog otpada i njegovo spaljivanje?!?

19.08.2016. Ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović optužio je HDZ kako je odustajanjem od donošenja Plana gospodarenjem otpadom pokazao kako je stao na stranu pojedinačnih interesa, a na uštrb javnog interesa.

19.10.2016. MZOIP – Postupak izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom društvu Cemex Hrvatska d.d.

Ni pas ni vuk ne proždiru svoje mlade. To čini samo divlji vepar kad mu otrov proždranog izmeta zatruje mozak.

Takvom divljem vepru slični su odgovorni za zagađenja Kaštelanskog zaljeva.

Nisu to samo vlasnici tvornica, korumpirani ministri i inspektori, župani, gradonačelnici i drugi državni službenici. To su i mnogi drugi koji istima plješću, tepaju, ostavljaju rezervirane klupe na javnim priredbama i kažu: Ovo su naši!

To su i svi intelektualci i morali koji na očiglednu katastrofalnu eko zdravstvenu pogibelj gnjuraju glavu u pijesak.

To su zdravstveni radnici, koji znaju kakve opasnosti siju emitirani teški metali, otrovni plinovi, dioksini, radioaktivnost.

To su i novinari koji šute ili obmanjuju javnost.

To su i društveni javni morali, klubovi, udruge, pojedinci koji primaju sponzorstva i donacije najgorih zagađivača!

To su i svi ljudi kojima truju obitelj a nemaju barem toliko hrabrosti koliko mali mrav!

USTANIMO PROTIV ZAGAĐIVAČA KAŠTELANSKOG ZALJEVA!

GIZZO logo

EU se rješava spalionica, mi tek počinjemo s njima

Sukob interesa – Cemex sam sebe kontrolira

Kontrolu zagađenosti zraka na području Kaštelanskog zaljeva provodi zagađivač!

2017.

CEMEX-ove cementare s područja Kaštelanskog zaljeva učestalo ispuštaju velike koncentracije dušikova dioksida

Napomena: U ovom razdoblju nije nam omogućen uvid u vrijednosti emisija za cementaru “10. kolovoz”, smještenu u Klisu, na izvoru rijeke Jadro.

2. ožujka 2017.

Posljedice za zdravlje:

Kod kratkoročne izloženosti NO2, a koja premašuje koncentraciju od 200 mg/m3, može nastupiti upala dišnih putova. Kod dugoročnog izlaganja javljaju se obično simptomi bronhitisa kod asmatične djece, smanjenje funkcije pluća i slabljenje imuniteta.

Zrak onečišćen Sumpornim oksidima (SOx), Dušičnim oksidima (NOx), Ugljikovodicima,.. uzrokuje „kisele kiše“.

Nitrati i teški metali s kiselim kišama dolaze u vodotoke!

Treba naglasiti da se danas dušikovi oksidi kao i nitriti i nitrati ubrajaju u grupu vodećih kancerogena pluća, želuca i mokraćnog mjehura.

Izvor: T. Sofilić: Z D R A V L J E  I  O K O L I Š

___________________

CEMEX Hrvatska d.d. CEMS Tvornica Sv. Juraj
Emisije: http://www.cemex.hr/SvJuraj.aspxcemex-sv-juraj-27-2-2017

Vrijednosti emisija na CEMEX-ovim glavnim ispustima:

 

 

CEMEX Hrvatska d.d. CEMS Tvornica 10. kolovoz
Emisije:

snimka-cijelog-zaslona-3-3-2017

– Cemexova Okolišna studija, na koju se poziva, rezultat je neuvjerljivih podataka, kako reče Sućuranin na javnoj raspravi: ‘’Kao da su podaci mjerenja (na temelju kojih je prezentirana studija) iz nekih alpskih područja’’. Ta je Studija negativno ocijenjena od Povjerenstva za zaštitu okoliša i GV-a Kaštela. Vrijedna je ‘’divljenja’’ Cemexova ‘’briga’’ u vezi sa smanjenjem CO2, i ‘’održivog gospodarenja otpadom’’, što je zapravo najobičnija borba za golemi profit. Ako vam je doista stalo do smanjenja CO2, prijeđite na plin, smanjit ćete CO2 za 50%, dok sagorijevanjem petrol-koksa i otpada, CO2 ostaje na razini od 100%.

HUZZ: Onečišćenje zraka posljedica emisija iz industrije cementa

Kategorizacija kakvoće zraka na području
Kaštelanskog zaljeva i Splita u odnosu na ukupnu
taložnu tvar za razdoblje 1976-1998.

Sažetak: Na istočnom dijelu kaštelanskog zaljeva smještena je jaka cementna industrija.
Na temelju višegodišnjih mjerenja, u ovom radu, data je ocjena kakvoće zraka i izvršena je kategorizacija područja u odnosu na ukupnu taložnu tvar (UTT). Uspoređeni su rezultati mjerenja sa karakterističnih postaja u istočnom, srednjem i zapadnom dijelu Kaštelanskog zaljeva i Splita sa preporučenom (PV) i graničnom vrijednošću (GV) za UTT.

Onečišćenje zraka taložnom tvari na području Splita i Kaštelanskog zaljeva najvećim je dijelom posljedica emisija iz industrije cementa.

Porast, odnosno pad proizvodnje, uvođenje novih tehnologija, zamjena goriva, uvođenje sistema za otprašivanje, odražavalo se na kakvoću zraka ispitivanog područja.
Dugogodišnjim mjerenjima je utvrđeno da je zrak istočnog dijela Kaštelanskog zaljeva u čitavom razdoblju ispitivanja (od 1975-1998 g.) bio prekomjerno onečišćen, odnosno III. kategorije, s time što je prekoračenje GV od 1975. do 1991. g. bilo 200-400%, a od 1991-1998. g. 11-54%. Zrak srednjeg dijela Kaštelanskog zaljeva je do 1991. g. bio III. kategorije
(prekoračenje GV 10-36%), a od 1991. do 1998. g. je II. kategorije, odnosno umjereno onečišćen (prekoračenje PV 3-52%).
Zrak zapadnog dijela Kaštelanskog zaljeva je do 1991. g. bio II. kategorije (prekoračenje PV 13-24%), a od 1991-1998. g. je I. kategorije, odnosno čist ili neznatno onečišćen.
Zrak na području grada Splita bio je do 1991. g. III. kategorije (prekoračenje GV 20-120%), a od 1991-1998. g. je II. kategorije (prekoračenje PV 10-70%).

Posljednjih godina uočen je lagani porast koncentracija UTT na svim područjima ispitivanja uslijed ponovnog oživljavanja proizvodnje cementa.

Tko govori istinu, a tko obmanjuje i manipulira javnost?

– Posebno se trebamo sjetiti da su za ministra Kovačevića, 2003.g., zbog pogodovanja krupnom kapitalu, utrostručene sve granične vrijednosti štetnih tvari, a naknadno su još povećali i granične vrijednosti za UTT (ukupne taložne tvari), pa su odjednom III. kategorije zraka postajale II. i sl. Zbog toga se 2003. g. Pučki pravobranitelj gosp. Ante Klarić, obratio tadašnjem predsjedniku Vlade gosp. Račanu s pritužbom na ministra zaštite okoliša Božu Kovačevića, kada mu je rekao da se ”pod cijenu zdravlja gradana sadašnjih i budućih generacija i naraštaja, privilegiraju rizični gospodarski subjekti’’. Ali istom politikom je bila nastavila i ministrica Dropulić…

 

Upravni sud u Splitu CEMEXU OPET PONIŠTIO OKOLIŠNU DOZVOLU

Ovo je još jedna odluka Upravnog suda kojom se potvrđuje nedovoljna zaštita okoliša od strane nadležnog ministarstva, kao i nepoštivanja same procedure pri ishođenju rješenja.

Oba su pala

Sutkinja Upravnog suda u Splitu Mirela Valjan Harambašić donijela je nepravomoćnu presudu kojom poništava Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša koje je 23. studenoga 2015. godine donijelo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode za postojeća postrojenja za tvrtku CEMEX Hrvatska u tvornicama Sveti Juraj u Kaštel Sućurcu, Sveti Kajo u Solinu i 10. kolovoza u Klisu. Presuda je objavljena 22. rujna ove godine, a objavi je prethodilo samo jedno ročište osam dana prije.

Budući da je riječ o drugom poništenju Rješenja, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ima pravo žalbe Visokom upravnom sudu u Zagrebu, kao i zainteresirana strana CEMEX Hrvatska. Postupak na splitskome Upravnom sudu tužbom protiv navedenog ministarstva pokrenuo je Grad Kaštela.

Ponovljeni postupak

Presuda o poništenju Rješenja obrazložena je time što, po ocjeni sutkinje Valjan Harambašić, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nije u okviru prethodnog postupka dalo mišljenje o analizi stanja i elaboratu o načinu usklađivanja postojećeg postrojenja, što je bilo obvezno učiniti. CEMEX je sa svoje strane Ministarstvu pravodobno dostavio potrebne analize i elaborate, i to 2000. godine.

Kako je već rečeno ovo je drugo poništenje rješenja i to na osnovi druge tužbe Grada Kaštela. Pročitaj više…

HRVATSKA DANAS: Zeleno ne znači samo zaštita okoliša, nego i gospodarski razvoj i zapošljavanje uz poštivanje zaštite okoliša

“Bez toga da mi sačuvamo okoliš u kojem živimo, a da imamo siguran razvoj i istovremeno zadovoljena socijalna prava, ne možemo govoriti o razvoju i hrvatskoj budućnosti. Bez obzira o kojoj se političkoj opciji radi, ako neće poštivati načelo održivog razvoja, Hrvatska neće imati onakvu budućost kakvu zaslužuje i kakvu bi trebala imati. Ako ćemo previše ulagati u razvoj a nećemo voditi računa o okolišu, kakvih je slučajeva bilo, kao što je bilo i slučajeva da se kroz razne zakonske akte pokušavaju smanjiti socijalna prava, bez te ravnoteže ne možete imati dugoročno održivi razvoj države. Svaki državnik bi trebao razmišljati kakva će Hvratska biti 2030. i 2050. Ne znam državu članicu EU osim Hrvatske koja nema takvu stratešku viziju.”

Nezavisni hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Davor Škrlec u intervjuu za Hrvatsku danas progovorio je o kružnoj ekonomiji, (ne)razvrstavanju otpada u Hrvatskoj i političkoj situaciji u Hrvatskoj nakon parlamentarnih izbora koje je obilježila rekordno mala izlaznost.

davor-skrlec

U djelovanju se zalažete za kružnu ekonomiju. Možete li nam objasniti prednosti tog modela?

Pročitaj više…

Novi Plan gospodarenja otpadom ruše interesne skupine, usko povezane s političkim strankama u Hrvatskoj

Kad se gleda na razini sukoba interesa, smetlarska koncepcija nastoji progurati odluke koje bi stajale Hrvatsku 22 milijarde kuna, poručio je Uršić

Ekološki stručnjak Stanko Uršić izjavio je u novom broju Glasa koncila da interesne skupine u Hrvatskoj povezane s političkim strankama sprječavaju provođenje politike otpada na koju se Hrvatska obvezala Europskoj uniji te nastoje obraniti “antiekološku balkansku” koncepciju koja bi stajala Hrvatsku četvorostruko više. – prenosi direktno.hr

____________________________________

Tiskano izdanje Glasa Koncila

Glas Koncila 40 (2206) | 2.10.2016.

Intervju

Darko Grden

»Ne samo da je odvojeno prikupljanje i vraćanje u uporabu jedino što je u skladu sa samom prirodom i strogom ekološkom znanošću, nego je to i tehnički izvedivo bez osobitih poteškoća.«

»Sukob zbog Plana gospodarenja otpadom bez sumnje je sukob dviju koncepcija, ekološki i etički zasnovane, ujedno i europske, koja ide za gospodarenjem otpadom, i antiekološke, retrogradne, svakako se može reći balkanske, koja bi i dalje manipulaciju smećem, samo zakrabuljenu u tzv. centre za gospodarenje otpadom (CGO), koji s gospodarenjem otpadom nemaju nikakve stvarne veze, nego su to su centri za manipulaciju smećem.«

Prof. dr. sc. Stanko Uršić – fizikalni kemičar s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu i član više državnih komisija za procjenu utjecaja na okoliš

Jedino rješenje je odvojeno prikupljanje otpada

Hrvatska se već dugo nalazi u svojevrsnom »interregnumu«, s tehničkom Vladom. Ako se tomu doda dugo razdoblje pregovora i kratko trajanje sada već bivše Vlade, jasno je da na mnogim važnim područjima vlada stagnacija, s većim ili manjim posljedicama. Tako se proteklih mjeseci kroz medije provlačila vijest da bi, kad je riječ o gospodarenju otpadom, inertnost Hrvatsku mogla podosta stajati. Govori se o 475 milijuna eura iz fondova EU-a. Vlada tomu nije uspjela doskočiti.

O tome što je bit problema, zašto rješenje nije pronađeno i je li, najzad, u igri nešto što je vrjednije od novca – uz molbu da se osvrne i na neka druga pitanja koja nameće razvoj događaja – za Glas Koncila progovara prof. dr. Stanko Uršić. Sugovornik je redoviti profesor fizikalne kemije u miru. Izvan redovitoga akademskoga okvira već je više od dvadeset godina angažiran, polazeći od znanstvenih uvida, u stvarima od javnoga interesa i općega dobra u području ekoloških problema i edukacije, uključujući i sudjelovanje u brojnim državnim povjerenstvima te konkretnim projektima za rješavanje problema.

Plan nije poslan, novac neće biti dostupan

Možete li ukratko predstaviti problem s »gubitkom« 475 milijuna eura i okolnosti u kojima je on nastao?

DR. URŠIĆ: Problem koji navodite odnosi se na Plan gospodarenja otpadom, koji priprema prije svega Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (MZOIP) te se on usklađuje na razini Vlade. Plan gospodarenja otpadom (PGO) među ostalim je dokument kojim hrvatska Vlada, osim što treba ispuniti obveze preuzete pristupanjem EU-u, potvrđuje spremnost na provođenje politika dogovorenih s EU-om, u ovom slučaju glede postupanja s otpadom. Kao takav taj je dokument također preduvjet za pristup i dobivanje novca iz određenih fondova EU-a. Riječ je o spomenutih 475 milijuna eura. PGO tijelima EU-a šalje Vlada (ne sâmo spomenuto ministarstvo, iako u pripremi plana to ministarstvo komunicira s odgovarajućim tijelima i predstavnicima EU-a), naravno, nakon što prihvati PGO koji predlaže ministarstvo okoliša. Hrvatska je bila trebala poslati PGO tijelima EU-a još krajem prosinca 2014. godine, ali to nije učinjeno. Štoviše, tijekom čitave 2015. godine bivša vlada propušta izvršiti tu obvezu. Stvar ostaje sadašnjoj (sada već »tehničkoj«) Vladi.

Kad je napokon u lipnju ove godine PGO dan na javnu raspravu, određene interesne skupine, usko povezane i s interesnim skupinama u političkim strankama i samim strankama, sasule su medijsku i ostalu »rafalnu paljbu« po tom planu i onima koje povezuju s njim, prije svega po resornom ministru. Ta buka trajala je s manjim prekidima cijelo ljeto i napokon je »tehnička Vlada«, točnije onaj dio (većina) kojem stranački ne pripada ministar, PGO i odbacila. Tako PGO nije poslan put Bruxellesa, a novac iz fondova EU-a ne će biti dostupan ako PGO do kraja godine ipak ne bude prihvaćen.

Iz Vaših se riječi dade naslutiti da podupirete odbačeni PGO? Koji su Vaši dubinski argumenti?

DR. URŠIĆ: Iako je to bilo presudno za odbacivanje PGO-a i problem s novcem iz fondova EU-a, nikako se ne bih ovdje bavio dnevnim političkim i grupnim interesnim pitanjima. Svakomu komu je do istine i poštenja na osobnoj razini te podjednako do općega dobra i nacionalnih interesa u cjelini bit će dovoljne činjenice. Ipak, da bi se one u ovoj stvari jasno vidjele, potrebni su barem neki uvidi u problematiku otpada i smeća.

Izvor

Glas Koncila

Cijeli članak možete pročitati u on-line izdanju Glasa Koncila, kao i u novome broju tiskanog izdanja, dostupnog u župama diljem Hrvatske.

Tvornica cementa na izvoru Jadra posjeduje dozvolu za (su)spaljivanje raznih vrsta opasnog otpada

 GIZZO logo

U susret Svjetskom danu voda koji se obilježava 22. ožujka

UPOZORAVAMO

Izvor Jadra najznačajniji je objekt u vodoopskrbnom sustavu grada Splita i okolice.

Rijeka Jadro od izvora je do ušća duga tek malo više od četiri i pol kilometara, a sam izvor nalazi se oko dva i pol kilometra sjeverozapadno od Solina, na području Majdana. Rijeka izvire ispod zapadnih padina Mosora, u more se ulijeva u vranjičkom zaljevu, a njezinom vodom opskrbljuje se više od 300.000 stanovnika.

Stanovnici Splita već od 17. stoljeća piju vodu Jadra, ali ne samo oni već dio Zagore, područja Kaštela, Trogira i drugi dijelovi neposrednog gradskog okruženja. Na zahvatu u Solinu uzima se gotovo tri prostorna metra vode u sekundi i pušta u vodoopskrbu.

Voda rijeke Jadro teče gravitacijskim cjevovodom još od vremena Dioklecijana i nepresušna je, te predstavlja hraniteljicu života ovog područja.

Najveći dio rijeke Jadro je reguliran, ali još uvijek ne u potpunosti, kao značajno vodeno stanište. Gornji tok ove rijeke je proglašen zaštićenim područjem prirode u kategoriji posebnog ihtiološkog rezervata.

Nizvodno je smještena Cemexova tvornica “10. kolovoza”. Postrojenje nije radilo od 2008. godine, a prema rješenju izdanom u prosincu 2015. godine od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode, posjeduje dozvolu za skladištenje troske iz željezare, kao i dozvolu za oporabu tj. (su)spaljivanje troske iz ljevačke ili visoke peći. kao i raznih vrsta opasnog otpada, kao goriva za proizvodnju cementnog klinkera u rotacijskoj peći, instaliranog kapaciteta 1.400 tona na dan.

cemex na izvoru jadra

Jedna od zadnjih odluka koju je donijelo bivše Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na koncu 2015. godine, bilo je izdavanje RJEŠENJA o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenja tvrtke Cemex Hrvatska d.d. 

U dijelu koje se odnosi na rad Podpostrojenja C – Tvornicu cementa 10. kolovoz, Put Majdana bb , Klis, navodi se da: Pročitaj više…

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode pogoduje Cemexu?

CEMEX - Foto - Jelena Rogosic, travanj 2013.

nema mira oko cementare

GRAD KAŠTELA: Ne dopuštamo loženje opasnog otpada

Kaštelanska gradska uprava ne posustaje u podizanju tužbi protiv Ministarstva zaštite okoliša i prirode, a sve zbog rješenja i dozvola koje izdaje tvrtki “Cemex Hrvatska”.

Posljednja u nizu je s kraja prosinca prošle godine, kad je Upravni sud u Splitu zaprimio tužbu kojom Grad Kaštela traži poništenje rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (IPPC dozvola), izdanog “Cemexu” u studenom prošle godine, te predlaže da se njegovo izvršenje odmah obustavi.

Prisjetimo se; sudac Upravnog suda u Splitu Silvio Čović donio je u srpnju 2015. presudu kojom poništava rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode o prihvatljivosti zahvata prihvata, privremenog skladištenja i loženja krutog goriva iz otpada (RDF/SRF) u Cemexovim tvornicama cementa Sv. Juraj i Sv. Kajo, te predmet vraća na ponovni postupak i odlučivanje.

Presuda je pravomoćna i ministarstvo nema pravo žalbe, a to znači da Cemex, ako želi koristiti gorivo iz otpada, mora ponoviti kompletnu proceduru za ishođenje novog rješenja što bi moglo potrajati tri do četiri godine.

Međutim, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na koncu 2015. godine izdaje RJEŠENJE o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenja tvrtke Cemex Hrvatska d.d.  Postupak nisu vratili na početak, čime su se stavili iznad sudstva kršeći pravni poredak Republike Hrvatske?!

Prema istom Rješenju, koje je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavilo na svojim službenim stranicama, podpostrojenje A – Tvornica cementa Sveti Juraj posjeduje dozvolu za oporabu sljedećih vrsta otpada:

Tvornica cementa Sveti JurajKNJIGE OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA S TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM RJEŠENJEM ZA SVA CEMEXOVA PODPOSTROJENJA možete pogledati na LINKU

Ovo je već druga tužba Grada Kaštela zbog navedenog rješenja, za koje u Ministarstvu, za Slobodnu Dalmaciju kažu da je doneseno u skladu s presudom Upravnog suda u Splitu od 6. srpnja 2015. godine, kojom je Sud poništio ranije izdano rješenje te predmet vratio na ponovni postupak i odlučivanje. Novo rješenje odnosi se samo na postojeća postrojenja bez provođenja aktivnosti prihvata, privremenog skladištenja i loženja krutog goriva iz otpada RDF/SRF, a po tome se i razlikuje od prethodnog, također naglašavaju. Nadalje ističu da je sve učinjeno sukladno zakonu i propisima te presudi Upravnog suda u Splitu.

Pročitaj više…

Prelazak Hrvatske na 100 % obnovljive izvore energije

Znanstvena studija otkriva da Hrvatska može potpuno napustiti fosilna goriva i zaposliti desetke tisuća ljudi | Greenpeace Hrvatska

Uoči konferencije o klimi u Parizu na kojoj će predstavnici 196 zemalja odlučivati o obuzdavanju katastrofalnih klimatskih promjena, Greenpeace u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje te Zelenom energetskom zadrugom, iznio je prijedlog scenarija prema energetskoj neovisnosti Hrvatske te prelasku na 100% obnovljive izvore energije.

Znanstvena analiza koju je naručio Greenpeace, a izradili stručnjaci s Fakulteta strojarstva i brodogradnje i Zelene energetske zadruge, pokazuje na koji način Hrvatska može iskoristiti vlastite potencijale sunca, vjetra, vode i ostalih obnovljivih izvora energije.

Pročitaj više…

Pod krinkom održivosti: I novi kupci triju cementara imaju u planu (su)spaljivati smeće na području Kaštelanskog zaljeva?

Gorivi otpad

“Očuvanje prirodnih resursa je dio naše održive poslovne strategije. Zato ćemo napraviti veće korištenje otpadnih materijala i nusproizvoda iz drugih industrija kao vrijedne sirovine i goriva. Koristimo alternativne sirovine za proizvodnju klinkera, koja je najvažniji međuproizvod za proizvodnju cementa. Na taj način želimo smanjiti količinu CO2 intenzivnog klinkera u konačnom proizvodu.

Povećana uporaba alternativnih sirovina u proizvodnji cementa je stoga temeljni element naše klimatske strategije.

U brojnim zemljama Grupe, mi smo uključeni u području gospodarenja otpadom i pružamo održiva rješenja za mnoge općine kroz recikliranje otpada u našim pećima. U 2014. godini, uspjeli smo stabilizirati udio alternativnih goriva na 20,6% naše ukupne potražnje goriva.

HeidelbergCement je na dobrom putu ostvarivanja ambicija održivosti gdje je do 2020. godine cilj povećanje udjela alternativnih goriva unutar Grupe na 30%.” – navode na službenim stranicama HeidelbergCement grupe.

Alternativne sirovine i goriva | HeidelbergCement Group

Meksički Cemex objavio prodaju triju cementara u Kaštelanskom zaljevu

MEKSIČKI Cemex objavio je kako su potpisali ugovor o prodaji svog poslovanja u Hrvatskoj mađarskoj kompaniji Duna-Drava Cement za 230,9 milijuna eura. Ugovor uključuje i imovinu u BiH, Crnoj Gori i Srbiji.

Cemex je prodao tri cementare koje su u 2014. godine prodale oko 1,66 milijuna tona cementa, dva kamenoloma agregata, lani su prodali 0,16 milijuna tona, te sedam postrojenja za proizvodnju betona, u 2014. godini prodano je oko 0,25 milijuna tona. Cemexovo poslovanje u toj godini ostvarilo je neto prodaju od oko 138 milijuna američkih dolara.

Prodaja za smanjenje dugova i korporativne namjene

U priopćenju su naveli kako će prihodi od ove transakcije biti iskorišteni za smanjenje dugova te opće korporativne svrhe.

“Zatvaranje ove transakcije podliježe zadovoljavanju standardnih uvjeta za ovu vrst transakcija, što uključuje odobrenje regulatora. Trenutačno očekujemo finalizaciju tijekom četvrtog kvartala 2015. godine. Financijski savjetnici u ovom poslu bili su Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, BNP Paribas i Morgan Stanley”, stoji u priopćenju Cemexa.

Cemex se povukao nakon što je Upravni sud stavio van snage dozvolu o korištenju otpada

Prodaja je uslijedila vrlo brzo nakon što je Upravni sud stavio van snage dozvolu Ministarstva zaštite okoliša da se u cementarama kao gorivo može koristiti otpad. Dozvola je dana svega koji dan prije učlanjenja Hrvatske u EU, unatoč velikom protivljenju lokalne zajednice i građana Kaštela koji su čak prosvjedovali i na splitskoj Rivi nastojeći uvjeriti Splićane kako cementare nisu samo njihov, već zajednički problem.

Sud je srušio dozvole jer je utvrđen niz propusta. – prenosi INDEX

U sjećanje na TOMISLAVA LEROTIĆA

ZAHVALA

bliskom suradniku, uvaženom aktivisti za zaštitu okoliša, priznatom umjetniku i velikom čovjeku

TOMISLAVU LEROTIĆU

(1951. – 2012.)

Tomislav Lerotić

U Splitu je 5. travnja 2012. u 61. godini iznenada preminuo dizajner, umjetnik i aktivist, redoviti profesor na odsjeku Dizajna vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu, Tomislav Lerotić.

Od 1997. godine koristio je svoje web stranice kao platformu aktivističkog djelovanja. Svi njegovi značajniji projekti, poput kutija za odlaganje starog papira ili oznaka za odvojeno prikupljanje starih novina, najprije su bili prezentirani i promovirani na njegovom web sjedištu www.lerotic.de, a tek kasnije i realizirani. Njegov angažman predstavlja dizajnersku kritiku onih dijelova društva koji se na neodgovoran način odnose prema okolišu.

PREPORUČAMO PROČITATI Tomislav Lerotić u Kaštelima, 2 . prosinca 2011. godine: “Kakva je to pervertirana održivost koja se zasniva na gorivu iz smeća, a ne/dovoljna količina goriva osigurava se poticanjem stvaranja smeća!?”

Tomislav Lerotić rođen je 1951. godine u Splitu gdje je završio brodograđevnu školu. Pohađao je tečaj grafičkih tehnika na Istituto stataie d’Arte u Urbinu 1968. – 72. Diplomirao je slobodnu grafiku na Fachhochschule für Gestaltung u Kielu, u Njemačkoj, gdje je od 1984. do 1987. radio i kao gost predavač. Od 1997. nastavnik je na Odsjeku za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu.

Još za vrijeme studiranja zainteresirao se za interdisciplinarne teme povezane s ekologijom, gospodarenjem otpadom i obnovljivim izvorima energije, prvenstveno korištenjem solarne energije. Tako je u svom radu često realizirao samoinicirane projekte koji su na različite načine povezivali dizajn, umjetnost, socijalne teme te zaštitu okoliša i korištenje obnovljivih izvora energije. Važan dio njegovih aktivnosti bila je suradnja s nevladinim udrugama koje su se bavile socijalnim i ekološkim problemima

Pročitaj više…

Upravni sud: Cemex ne smije koristiti gorivo iz otpada

Sudac Upravnog suda u Splitu Silvio Čović donio je u ponedjeljak presudu kojom poništava rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode o prihvatljivosti zahvata prihvata, privremenog skladištenja i loženja krutog goriva iz otpada (RDF/SRF) u Cemexovim tvornicama cementa Sv. Juraj i Sv. Kajo, te predmet vraća na ponovni postupak i odlučivanje.

Presuda je pravomoćna i ministarstvo nema pravo žalbe, a to znači da Cemex, ako želi koristiti gorivo iz otpada, mora ponoviti kompletnu proceduru za ishođenje novog rješenja što bi moglo potrajati tri do četiri godine. – prenosi Slobodna Dalmacija

svijetuproslosti

Zmajlović donio rješenje nekoliko dana prije ulaska u EU

Pročitaj više…

Sanader: Cementare ne služe za spaljivanje otpada, borit ćemo se!

Ne trebaju nam novi zagađivači, poručio je Sanader

Anonymous ART of Revolution4Spomenik mrtvom stablu od ostataka stoljetne topole, uništene tijekom izgradnje sustava EKO-Kaštelanski zaljev otkriven je u Kaštel Starom povodom međunarodnog dana zaštite okoliša. Inicijator je udruga Lijepa naša Kaštela, a na svečanosti su bili kaštelanski gradonačelnik Ante Udovičić i saborski zastupnik Ante Sanader koji je podsjetio na sjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša prije 20 godina održanoj u Kaštelima kada je odbačena ideja o izgradnji termoelektrane na ugljen na Čiovu. Govorio je i o sadašnjoj opasnosti za čist zrak u Kaštelima, a to je najavljeno spaljivanje otpada u cementarama tvrtke Cemex za što su vlasnici već dobili dozvole, a Grad Kaštela i Splitsko-dalmatinska županija podignuli su ustavne tužbe.

Cementare ne služe za spaljivanje otpada. Mi nismo protiv industrije, ali ne želimo da netko stvara kapital, a da naša djeca umiru. Industrijalci, dobro ste došli, ali nemate pravo nečije zdravlje dovoditi u pitanje! Ne trebaju nam novi zagađivači – poručio je Ante Sanader, koji je i član udruge Lijepa naša Kaštela.

Kaštelanski gradonačelnik Udovičić je istaknuo kako im je clj da Kaštela postanu zelena oaza te će se boriti protiv svih zagađivača. – prenosi vecernji.hr

ZA ekonomiju baziranu na resursima

ANKETA: Jeste li za to da se u Republici Hrvatskoj donese “Zakon o Majci Zemlji” koji bi izjednačio prava prirode i čovjeka?

Zakon o Majci Zemlji uključuje sljedeće:

*Pravo na život i postojanje.

*Pravo da se stanice i struktura prirode ne mijenja genetski.

*Pravo na vitalni ciklus bez ljudskog utjecaja.

*Pravo na čistu vodu i more.

*Pravo na čist zrak.

*Pravo na ravnotežu, biti u ravnoteži.

*Pravo na slobodu od otrovnog i radioaktivnog onečišćenja.

*Pravo da se na prirodu ne utječe velikim mega-razvojnim projektima koji uništavaju balans ekosustava i svog života u njemu.

Zakon također promiče “sklad” i “mir” i “ukidanje svih nuklearnih, kemijskih, bioloških oružja”.

GIZZO logo

Po uzoru na Boliviju: https://nespalionici.wordpress.com/2012/01/05/nuzno-nam-je-potreban-zakon-o-majci-zemlji-koji-ce-zemlji-dati-podjednaka-prava-kao-i-ljudima/

Cemex pozdravlja 2015.

Video je snimljen početkom prosinca 2014. godine te uz prijavu incidenta priložen Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. Iako je zakonski rok za odgovor na e-mail 15 dana, do danas iz resornog ministarstva nisu odgovorili.

U Splitu, 9. siječnja 2015. godine

Nigdje kao u Kaštelanskom zaljevu ljepota se nije tako izmjerila s rugobom, nigdje ovoliko molitvi zagušenih psovkama…

 

Nigdje kao u Kaštelanskom zaljevu ljepota se nije tako izmjerila s rugobom, nigdje ovoliko molitvi zagušenih psovkama…

Upravni sud odgodio suspaljivanje otpada u Kaštelima

Zaustavljeno spaljivanje smeća u Cemexu

Od spaljivanja otpada u Cemexu do daljnjega nema ništa. Sudac, a ujedno i predsjednik Upravnog suda u Splitu Silvio Čović, donio je rješenje po kojem se odgađa izvršenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske do pravomoćnog okončanja spora kojeg su protiv Ministarstva pokrenuli ekološka Udruga Sunce iz Splita, Grad Kaštela i Županija Splitsko dalmatinska.

Kako je sudac Čović pojasnio u obrazloženju presude, tužitelji su učinili vjerojatnim na dostatnom nižem stupnju vjerojatnosti da bi izvršenjem osporenog rješenja mogla nastati teško popravljiva šteta po ljude i okoliš. Da sudac nije donio ovakvo rješenje, s obzirom da ima sve potrebne dozvole, Cemex je mogao početi sa spaljivanjem otpada. – prenosi Slobodna Dalmacija

cemexSuspaljivanje otpada u kaštelanskim cementarama multinacionalne korporacije Cemex neće početi, kako je bilo najavljivano, ovog mjeseca. Naime, splitski Upravni sud odgodio je primjenu rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode, kojim država dozvoljava takav način “zbrinjavanja” otpada, jer je posrijedi dokument koji je predmet spora, odnosno zbog kojeg su Udruga za prirodu, okoliš i održiv razvoj – Sunce i Grad Kaštela podigli tužbu protiv spomenutog ministarstva.

Osim toga, Upravni sud je odgodio današnja ročišta – prvo o spornoj procjeni utjecaja na okoliš i drugo o dvojbenom Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša – koja su se trebala održati jedno za drugim. Do toga je došlo zbog podneska Ministarstva koje je tužiteljima dostavljeno pred početak suđenja, zbog nepojavljivanja trećeg tužitelja – Splitsko-dalmatinske županije, kao i zbog spajanja tužbi dvaju tužitelja. Nastavak spora tako je prolongiran za 30. prosinca.

Dana 06.11.2014. godine Udruga Sunce je zaprimila Rješenje Upravnog suda u kojem je isti riješio da se odgađa izvršenje rješenja tuženika Ministarstva zaštite okoliša i prirode do pravomoćnog završetka ovog upravnog spora.

image

Pročitaj više…

Zbog spaljivanja otpada Berketu i Kaštelima 200 tisuća kuna kazne

grb grada kaštela

Joško Berket i Grad Kaštela ipak se neće izvući s krajnje simboličnim kaznama zbog spaljivanja otpada u Rudinama. Prekršajni sud u Splitu lani ih je osudio na 8 tisuća, odnosno, 35 tisuća kuna kazne, no Visoki prekršajni sud uvažio je žalbu Općinskog državnog odvjetništva u Splitu te im izrekao minimalne, ali značajno više kazne, Berketu kao odgovornoj osobi 50 tisuća kuna, a Gradu kao pravnoj osobi 150 tisuća kuna. Pročitaj više…

PISMO NADLEŽNIMA I TIHI PROSVJED 2014.

Narod se lako obmanjuje

ne spalionici
Građani imaju dovoljno pouzdane «mjerne stanice» – svoja čula. Očima vide dim i prašinu, ušima čuju buku, njuhom čuju smrad. Imaju razum i savjest! I boje se nevjernici vjerovati onome što im je Bog dao. 

 

Velik udio žitelja Kaštela nema dovoljno novca za golu egzistenciju. Kako će oni kupovati kontejnerske mjerne postaje i filtre tvornicama?

Građani imaju Gradsku upravu, predstavnike županijske vlasti, inspekcije, Ministarstvo nadležno za zdravlje ljudi, Ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša, Ministarstvo nadležno za gospodarski kriminal privatizacijske pljačke tvornica i dr. Međutim, isti, radi stjecanja enormna profita vlasnicima tvorica, dopuštaju ekozdravstvene zločine nad građanima.

Građani nemaju petlje reći istinu u lice!? Čak ni predstaviti se imenom na Portalu! Zašto se ne predstavite imenom, svi vi koji na Portalu izričete kritike, psovke, postavljate pitanja, dajete prijedloge?

PREŠUĆEN DEMANTI 

Građani imaju medije koje čitaju i vjeruju njihovim obmanama. Kao primjer može poslužiti tekst demantija upućen Slobodnoj Dalmaciji, kojeg niste imali priliku pročitati.

EKO FESTIVALOM GRAĐANA PROTIV EKOCIDA 

U Kaštelanskom zaljevu četiri spalionice bez filtra!  Pročitaj više…

IZ USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE (Članci: 69., 52., 50., 48. i 3.) i DIREKTIVA 2008/98/EZ EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA

______________________________________________________

DIREKTIVA 2008/98/EZ EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA

Ĉlanak 13.
Zaštita zdravlja ljudi i okoliša

Države ĉlanice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se gospodarenje otpadom provodi na naĉin kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi, ne šteti okolišu, a posebno:
(a) ne ugrožava voda, zrak, tlo, biljke ili životinje;
(b) ne uzrokuju neugodnosti u pogledu buke ili mirisa; i
(c) bez štetnih utjecaja na krajolik ili mjesta od posebnog interesa.

______________________________________________________

 

Iz Ustava RH

Pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske, Ustavni sud Republike

Hrvatske, 23. ožujka 2011.

 

Članak 3.

Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova,

mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost

vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i

demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka

Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.

 

Članak 48.

Jamči se pravo vlasništva. Vlasništvo obvezuje. Nositelji vlasničkoga

prava i njihovi korisnici duţni su pridonositi općem dobru.

Strana osoba moţe stjecati pravo vlasništva uz uvjete određene zakonom.

Jamči se pravo nasljeđivanja.

 

Članak 50.

Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti

vlasništvo, uz naknadu tržišne vrijednosti.

[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]

Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom

radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog

okoliša i zdravlja ljudi.

[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]

 

Članak 52.

More, morska obala i otoci, vode, zračni prostor, rudno blago i druga

prirodna bogatstva, ali i zemljište, šume, biljni i životinjski svijet,

drugi dijelovi prirode, nekretnine i stvari od osobito kulturnog,

povijesnog, gospodarskog i ekološkog značenja, za koje je zakonom određeno

da su od interesa za Republiku Hrvatsku, imaju njezinu osobitu zaštitu.

[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]

Zakonom se određuje način na koji dobra od interesa za Republiku Hrvatsku

mogu upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici,

te naknada za ograničenja kojima su podvrgnuti.

[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]

 

Članak 69.

Svatko ima pravo na zdrav ţivot. Država osigurava uvjete za zdrav okoliš.

[NN 135/97., čl. 5., 15. 12. 1997.]

[NN 28/01., čl. 20., 28. 3. 2001.]

Svatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb

posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.

[NN 28/01., čl. 20., 28. 3. 2001.]

Nije istina da Kaštelani udišu čisti zrak

Dr. Mihovil Biočić: Od suspaljivanja tuđeg smeća u Cemexu mi bi se trovali, a oni na našem zdravlju dobro zarađivali!

12.10.2014. u 19:45h
JOŠKO DADIĆ
Foto: CROPIX

Dr. Mihovil Biočić, bivši ravnatelj KBC-a Split i bivši predsjednik kaštelanskog Gradskog vijeća (imenovan 2007. godine, za prvog mandata sadašnjeg gradonačelnika Ivana Udovičića), jedan je od onih koji već godinama dižu glas protiv Cemexa. Njegov glas se, kaže, sada sve rjeđe čuje zbog, “medijske blokade  kojom smo okruženi”. Stoga nam je uputio svoje viđenje najnovije problematike oko Cemexa i (su)spaljivanja otpada. Njegov dopis prenosimo u cijelosti.

“U Slobodnoj Dalmaciji od 5. listopada 2014.  je direktor Cemexa gosp. Trpimir Renić iznio u razgovoru s novinarom niz neistina, pa ću biti slobodan ispraviti najvažnije:

Nije istina da ‘Kaštelani udišu čisti zrak …’.  Povjerenstvo za zaštitu okoliša Gradskog vijeća Kaštela ima niz dokaza da su vrijednosti mjerenja kakvoće zraka krivotvorene! U mojoj kući (u K. Sućurcu, 2 km od tvornice), u zatvorenim prostorima svakodnevno se taloži vidljiva crna prašina, vjerojatno od petrol-koksa, a o nevidljivoj mogu samo pretpostavljati. Što će se taložiti pri spaljivanju otpada, može se pročitati u inozemnim znanstvenim publikacijama.

Nije istina da mi tvrdimo da će Cemex postati  spalionica, oni će biti puno gore od toga, a to je  suspalionica (usputna spalionica), bez gotovo ikakve zaštite prema ljudima i prirodi. Ako na našu nesreću budu spaljivali komunalni otpad, kamo sreće da su spalionica, jer spalionice, iako opasne,  imaju brojne filtere i zaštite.  Zato i jesu  vrlo skupe (oko 400-500 miljuna eura).

Nije istina da su Cemexove cementare ‘moderne tehnologije’.  Sve cementare u Hrvatskoj su stare tehnologije. Ako su visoke tehnologije, onda ćemo (ako slučajno budu suspaljivali otpad), tražiti za Cemex GVE (granične vrijednosti štetnih emisija) koje imaju cementare visoke tehnologije, ali i oni znaju da je to nemoguće.

Nije istina da namjeravaju goriti samo neopasni otpad, sam gosp. Renić navodi da će spaljivati u tzv. RDF-u  i ‘listiće plastike’, koje imaju oko 70% klora, iz kojeg gorenjem nastaju dioksini i furani, a spaljivanje  željezničkih pragova i starog namještaja, za koje su također dobili pozitivnu Studiju,  je prestrašno!

Nije istina da ‘U samom procesu proizvodnje događaju kemijske reakcije kojima dolazi do transformacije opasnih tvari u neopasne…’ . O tome u zadnjih nekoliko godina postoji više od 300 znanstvenih i stručnih radova koji negiraju takve tvrdnje.  Kroz tzv. vrećaste filtere cementara prolazi sve osim krupnih čestica cementne prašine.  Dioksini, osim što prolaze uz rub rotacijske peći (gdje su temperature niže),  ponovo  se stvaraju ‘de nuovo sintezom’  pomoću katalizatora (teških metala) na izlasku iz peći. Živu ništa ne može zaustaviti kao ni ostale teške metale. Ako nisu otišli u atmosferu, onda su ugrađeni u cement (na zapadu nazvan  otrovnim  tj. ‘toxic cement’). Najnovije otkriće US EPA i Američke nacionalne akademije znanosti,  govori da ne postoji  ‘threshold dose’ tj. prag za opasnost od dioksina (kao i kod azbesta), što znači da i najmanje količine dioksina mogu uzrokovati zloćudne i druge bolesti.

Nije istina da Prostorni planovi i Kaštela i Županije dopuštaju suspaljivanje otpada u cementarama, naprotiv zabranjuju i nalažu da se tvornica ukine nakon amortizacije osnovnih postrojenja (iako mi u Kaštelima nismo za ukidanje cementara koje će proizvoditi cement bez suspaljivanja otpada!!!).

Nije istina da Zakoni RH dopuštaju uvoz stranog otpada za gorivo, a u Hrvatskoj ga nema jer još nije uspostavljen sustav gospodarenja otpadom, zbog čega je Zagrebu odbijena lokacijska dozvola za spalionicu (a Cemexu,  isti ministri dali dozvolu, a i mi smo u Hrvatskoj). Cemex najavljuje uvoz  otpada za spaljivanje iz inozemstva (EU)!  Tragično je da ćemo se mi trovati od suspaljivanja  tuđeg smeća,  a oni na našem zdravlju dobro zarađivati!

Nije istina da se ne pita lokalnu samoupravu!  Kaštela su donijela u četiri navrata Odluke kojima se ‘ne dopušta suspaljivanje goriva iz otpada u bilo kojem obliku (RDF, SRF, GIO)’!!!

Nije istina da nije bilo ‘dijaloga s njima’ (Cemexa s Gradskim vijećem i građanima), kada je bilo nekoliko javnih rasprava i sjednica GV, samo nismo pristali na njihove namjere i ucjene!

 

Nije istina još puno toga što govore!

Dvije cementare (možda i treća) plus  željezara…  značit će  3-4 puta veću mogućnost teških zagađenja okoliša i oštećenja zdravlja!

Hoće li Kaštelani, Solinjani, Trogirani, Klišani, Splićani itd. ”udisati zrak I. kategorije”, kako će vjerojatno  pisati na Cemexovim mjernim postajama?

A  mislili smo da će nas spasiti projekt  ‘Eko Kaštelanski zaljev’… !?

Iako je oduvijek bilo i Juda i škuda,  bilo je i ljudi…

Zato nećete uspjeti!  Protiv naroda nitko ne može!  Dokazali smo to!  I opet ćemo!!!

 

Srdačan pozdrav
dr. Mihovil Biočić”

KOLONA – Split, 11. listopada 2014.

Gradonačelnici Kaštela, Solina i Trogira podržali prosvjed protiv spaljivanja smeća u Cemexovim pećima

Gradonačelnici Kaštela, Solina i Trogira: Podržavamo prosvjed na Rivi!

Pročitaj više…

PROSVJED protiv spaljivanja otpada 2014. u Splitu

[vimeo http://vimeo.com/108691669%5D

Zbog "gospodina" koji je na prosvjedu protiv spaljivanja 
smeća u svom govoru spomenuo Brodosplit u negativnom 
kontekstu, i zbog svih onih koji to učestalo rade u 
svim prilikama i neprilikama, osjećam se prozvanom, 
a previše toga sam već prešutjela.
 
Nažalost, politika je odradila svoje, Brodosplit je 
privatiziran kao i mnoge hrvatske tvrtke. Većina njih 
je nakon privatizacije propala, a radnici su ostali 
bez posla. Zbog čega i kako, neću ulaziti u raspravu 
o tome. Žalim zbog toga jer je ljudima egzistencija 
dovedena u pitanje, kao što žalim i zbog svih škverana 
koji su zbog privatizacije i restrukturiranja ostali 
bez posla. Neću raspravljati ni o prodanim sindikalnim 
dušama, ni o lopovima, ni o političarima, niti ću više 
raspravljati o gore spomenutim izjavama koje su me i 
ponukale da sve ovo napišem, isto kao ni o svim ostalim 
zlim i pokvarenim jezicima i licima.
 
Reći ću vam s ponosom samo ovo: 
Brodosplit se diže, Brodosplit ugovara, Brodosplit RADI, 
Brodosplit ZAPOŠLJAVA, iz dana u dan sve više i više. 
Brodosplit propasti NEĆE, zato jer ima vrijednu i sposobnu 
upravu i iste takve radnike.
 
Dalje neću polemizirati, vrijeme će sve pokazati, 
kao što već i pokazuje... Škveranka
Anita Matijaš 

POZIV

NA PROSVJED PROTIV SPALJIVANJA OTPADA

ODAZOVIMO SE SKUPU ZA ODGOVORNO POSTUPANJE S OTPADOM

PROSVJEDU PROTIV SPALJIVANJA OTPADA U CEMENTARAMA TE NAMETANJA SPALJIVANJA OTPADA KAO NAJPOŽELJNIJEG RJEŠENJA

Split, subota, 11. listopada 2014. u 11h
Trg Gaje Bulata – Marmontova – Riva

Pročitaj više…

NE spalionici otpada u Kaštelanskom zaljevu

NE spalionici otpada u kastelanskom zaljevu

Tvornice cementa tvrtke Cemex: “Sv. Juraj” u Kaštel Sućurcu i “Sv. Kajo” u Solinu koje se nalaze na obali mora u gusto naseljenom području i “10. kolovoza” na izvoru rijeke Jadro

Tvrtka Cemex, članica Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju i Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, u kaštelanskom bazenu, u kojemu živi 350 tisuća ljudi, uskoro pokreće golemu spalionicu opasnog otpada koji će brodovima stizati iz svih dijelova Europe. Riječ je o tehnološki zaostalom tipu spalionice koja će u atmosferu ispuštati, između ostalog i dioksin. Riječ je o tvari koja je nakon plutonija nešto najopasnije što je ljudska ruka ikad stvorila.

Za Kaštelanski zaljev kažu kako je jedan od najljepših zaljeva na Mediteranu. Tu su smješteni najljepši hrvatski obalni gradovi Split, Solin, Kaštela i Trogir. Split i Trogir su čak i na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Stari Rimljani su upravo na obalama ovog zaljeva gradili ljetnikovce za svoje zaslužnike, a i kasniji vladari Hrvatske u Kaštelanskom zaljevu imali su svoje ljetne rezidencije.

Nažalost, 1945. godine, Kaštelanski zaljev počinje se sustavno ekološki uništavati. Pročitaj više…

Dalmatino, povišću pritrujena

Dalmatino, povišću pritrujena

Pute, laze pizon dubli tovari
Gustirne žedne mijun sići i lati
Konkulana škina težakov
Od motik po žurnatin pritrujena

Prage kalet žnjutin dubli puntari
Naboj Dalmatine rebati na drači
Kroz kadene dicu čićan pasli
A judi driti ka kolone
Dalmatino, povišću pritrujena

Intradu pravice s tilin štrukali
Dalmatino, povišću pritrujena
Rod puntarski resa na drači
Dalmatino, povišću pritrujena

Ditinstvon gladnin povist štukali
Dalmatino, povišću pritrujena
Kroz kadene dicu čićan pasli
A judi driti ka kolone
Dalmatino, povišću pritrujena

 

Ljubo Stipišić – Delmata (28. rujna 1938. – 9. listopada 2011.)

 

“Ako ste ozakonili uvoz RDF u Hrvatsku, tko će onda spriječiti da postanemo destinacija za obradu i spaljivanje europskog smeća?!”

Prof. dr. sc. Stanko Uršić – fizikalni kemičar s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu i član više državnih komisija za procjenu utjecaja na okoliš

Pročitaj više…

Tražimo ostavku ministra zaštite okoliša i prirode Mihaela Zmajlovića

ZWH

GIZZO logo

KOORDINACIJA „ZERO WASTE HRVATSKA“ – PRIOPĆENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

 

KOORDINACIJA „ZERO WASTE HRVATSKA“ POSLALA JE OTVORENO PISMO PREMIJERU REPUBLIKE HRVATSKE:

Hitno razriješite dužnosti Ministra zaštite okoliša i prirode, gospodina Mihaela Zmajlovića!

Kaštelanski zaljev, 2. rujna 2014. godine

 

Danas smo, okupljeni u koordinaciju hrvatskih ekoloških udruga i građanskih inicijativa pod imenom „Zero Waste Hrvatska“, uputili premijeru Republike Hrvatske, gospodinu Zoranu Milanoviću, Otvoreno pismo kojim tražimo da odmah razriješi dužnosti Ministra zaštite okoliša i prirode, gospodina Mihaela Zmajlovića. Razrješenje tražimo zbog njegovih nedavnih postupaka i izjava, koje su u suprotnosti s hrvatskim zakonima i državnim interesima Republike Hrvatske, ali i zbog cjelokupnog djelovanja na području gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.

Već neko vrijeme svjedoci smo da gospodin Mihael Zmajlović od Hrvatske želi stvoriti destinaciju za obradu i spaljivanje europskog smeća. Iako to pokušava zakamuflirati u provođenje zacrtane strategije gospodarenja otpadom, svoju neprimjerenost obnašanoj funkciji Ministra zaštite okoliša i prirode potvrdio je nedavnom izjavom kako će dozvoliti uvoz gorivog otpada (RDF-a), iako je svjestan da se to protivi Članku 120. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Tražimo od premijera napuštanje spalioničke strategije gospodarenja otpadom, bazirane na linearnoj ekonomiji i usvajanje principa reciklaže i ciklične ekonomije. Vrijeme je da počnemo pratiti ekološke i ekonomske smjerove Europske unije!

U prilogu je

OTVORENO PISMO

 

 

Za koordinaciju ZWH

– EKO-Udruga “Ravni Kotari”, Zemunik Donji (Zadar)

– Građanska inicijativa Karepovac, drugo lice Splita

– Građanska inicijativa za zaštitu okoliša Kaštelanskog zaljeva (GIZZO)

– Udruga Krizni Eko Stožer Marišćina, Viškovo (Rijeka)

– Udruga Okoliš, Cerje Tužno (Varaždin)

– Udruga UZOR, Zagreb

– Udrugu Zvona Kaštela, Kaštela

no pasaran

U potrazi za odgovorom struke

Odgovore koje sam dobila od Ministarstva za zaštitu okoliša i prirode i ministra Mihaela Zmajlovića, proslijedila sam pojedinim članovima Povjerenstva za praćenje stanja okoliša Grada Kaštela te prof. dr. sc. Stanku Uršiću. Evo što su odgovorili:
 
Prof. dr. sc. Stanko Uršić – fizikalni kemičar s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu i član više državnih komisija za procjenu utjecaja na okoliš
“Obmana je tvrditi da je spaljivanje opasnog otpada bezopasno. Refuse-derived fuel – RDF (i tomu slično) dobiva se iz smeća iz kojega nije izdvojen opasni komunalni otpad!
Najveći problem kod trpanja RDF u peć jesu nehomogenosti i naročito prekidi u radu, što je neizbježno i relativno često. Tada su i onečišćenja najveća. (primjer slika niže)
Foto Anita Matijas 5.8.2014. u 6.22 sati
Sva ta zamjenska goriva, svako na način određen sastavom, dovode do povećanih ispuštanja kancerogenih tvari, ponajprije putem emisija nevjerojatno velikog broja submikronskih čestica (milijarde čestica u kubnom metru dima). One su opterećene dioksinima i teškim (kancerogenim) metalima. Dodatno, ispuštanjem žive i talija, a nikakvi ih filtri cementare, dizajnirani samo za cementnu prašinu, ne zaustavljaju, pogotovo ne oni za cementnu prašinu.
Tipična je dezinformacija da se teški metali posve ugrađuju u klinker – živa i talij uopće se ne ugrađuju, a drugi dijelom također izlaze napolje. Taj dio može biti relativno malen, ali je količina dimnih plinova i prašine enormna tako da se učinak kroma, kadmija, arsena i drugih nikako ne može zanemarivati.
Notorno je da SRF, RDF i slično, sadrži osim žive i talija (koji se ne ugrađuju u klinker) i druge teške metale koji se ugrađuju više ili manje, nikad sasvim. Piromani će reći “almost completely”, ali nije tako jednostavno.
Neka Vam pokažu gdje je to formulirana i propisana obveza da se PVC (najopasnija “sirovina” za nastajanje dioksina) izdvaja iz mase iz koje rade SRF/RDF. Do sada unatoč pretraživanju, nisam našao ništa slično, a i temeljito sumnjam da bi to netko bio u stanju iz smeća izdvojiti PVC od ostale plastike. Teoretski, to bi se moglo zamisliti, no volio bih čuti tko je to doista ostvario i u kojem opsegu.
Jedna je Cemexova cementara u Kaliforniji zatvorena upravo zbog kroma pronađenog u okolišu tvornice – na krovu dječjeg vrtića. Te su emisije osobito povezane s neizbježnim čestim prekidima / nehomogenostima u radu peći.
Nema bitne razlike pali li se željezničke pragove ili RDF.”

Pročitaj više…

Tko govori istinu, a tko obmanjuje i manipulira javnost?

ODGOVOR CEMEXU

PIŠE: Prof.dr.sc. Mihovil Biočić

 

U Slobodnoj Dalmaciji od 09.08.2014., g. Branko Mozara u ime Cemexa odgovara na moj članak od 02.08.2014., pa zbog niza netočnosti i zbog javnosti, moram demantirati da ”manipuliram činjenicama, iznosim neistine i zastrašujem javnost”. Ovaj (nešto kraći) odgovor je upućen u Slobodnu Dalmaciju, ali nije tiskan, jer najvjerojatnije, krupni kapital ima svugdje svoje ”duge, umiljate” pipke.Međutim, u vrijeme sveprisutnog interneta, teško je skriti istinu! Nije moguće odgovoriti na sve objede, tipa ”samoreklamerstvo”, ”manipulacije” i sl.. Takvim pridjevima se služe oni koji nemaju argumenata. Osvrnut ću se samo na bitno iz Cemexova odgovora!

Najprije o tome da je ”Apsurdno pomisliti da bi cijeli niz institucija naše države namjerno kršio zakone i propise”; Bože sačuvaj, to se u nas ne može dogoditi, zato sam i napisao da su ”previdjeli”, ”zaobišli”… Ja predlažem da o tome nešto kažu odgovarajuće institucije, ako ne u nas, onda u EU.

RDF - Obnovljivi izvor energije Pročitaj više…

Ekoapel

EU se rješava spalionica, mi tek počinjemo s njima

U medijima, posebno u SD, bilo je puno napisa u vezi sa spaljivanjem otpada u Cemexu, u kojima je izneseno niz netočnosti. Od toga da je Cemex kupovao otpad od Centra Marišćine kod Rijeke, a bilo je obrnuto, Marišćini je tražio da plati po uzetoj toni smeća, navodno oko 30 eura plus prijevoz. Posao je propao jer su drugi (Holcim, Plomin) bili jeftiniji zbog blizine. Tako će smeće koje Cemex sutra uzme umanjivati količinu kupljenog petrol-koksa i dvostruko zarađivati pa sve spaliti u Kaštelanskom zaljevu! Nakon dobivene Dozvole, direktor Cemexa (SD 9.7.2014.) najavljuje uvoz goriva iz otpada iz EU-a, pa uskoro postajemo ‘’mala zemlja za veliko europsko smeće’’. Dakle, možemo očekivati smeće iz Napulja i dr., zbog čega je gosp. Renić na vrijeme sklonio obitelj u Zagreb. Ipak očekujem da će gosp. Karamarko održati riječ, da: “Hrvatska neće biti pokvareni zub za europsko smeće!” Pročitaj više…

ANKETA

Jeste li ZA ili PROTIV spaljivanja i suspaljivanja otpada i goriva iz otpada u cementarama koje su smještene na obali Kaštelanskog zaljeva (2) i na izvoru rijeke Jadro (1)?

‘Ugroženo je zdravlje vaše djece, svi na ulice!’

'Ugroženo je zdravlje vaše djece, svi na ulice!'

Holy je u nacrtu zakona dopustila suspaljivanje otpada i u postrojenjima koja nisu tome namijenjena. ‘Posljedice spaljivanja otpada koje svakako treba očekivati su porast teških endokrinih poremećaja, smanjenje i poremećaji imuniteta, porast karcinoma’, kaže za Danas.hr profesor Uršić.

“Zbog ekstra profita Cemex ne odustaje od pretvaranja cementare u spalionice otpada”, stoji na letku kojim se stanovnike Splita, Solina, Kaštela i Trogira poziva na mirni prosvjed protiv spalionice smeća u subotu, 16. lipnja, u 11 sati na splitskoj rivi. Protiv spalionica već dugo se bori Građanska inicijativa za zaštitu okoliša Kaštelanskog zaljeva (Gizzo), kojoj Cemex prijeti tužbom.

(Na glavnoj fotografiji vidi se Cementara “Sv. Juraj, Kaštel Sućurac, 8. kolovoza 2005., dvije godine nakon ulaganja 19 milijuna eura u ‘najsuvremenije vrećaste filtre i zatvoreni sustav za pretovar’) – http://www.lerotic.de/cemex/cemex_01.htm

U dramatičnom letku naslovljenom “Posljednji ispraćaj Splita, Solina, Kaštela i Trogira” poziva se na prosvjed s ciljem sprječavanja da se u trima spalionicama na širem splitskom području spaljuje otpad.
Pročitaj više…

Mirni PROSVJED – Cemex Kaštela 24.05.2012.

547127_389284041107771_1159056641_n

DOLI Cemex! DOLI Vlada! DOLI Holy!

UNATOČ kiši pred Cemexovom tvornicom okupilo se popodne nekoliko stotina Kaštelana koji prosvjeduju protiv spaljivanja otpada u pećima.

“Najavili su kako će spaljivati otpad u sve tri tvornice. Jedna se nalazi na samom izvoru rijeke Jadro. To će biti prava ekološka katastrofa. Nisu pogođena samo Kaštela, već cijeli splitski bazen”, tvrdi Anita Matijaš iz građanske inicijative koja želi zelena Kaštela.

Pročitaj više…

U boj, u boj, za zaljev svoj!

Kaštelanski zaljev - pogled s Mosora Foto - Hrvoje Svalina
Hrvatska VI PITATE, ONI ODGOVARAJU

Kaštela: U boj, u boj, za zaljev svoj

Posljednja u nizu pobuna protiv zagađivanja Kaštelanskog zaljeva, ovoga puta inicirana od strane svih eko-udruga s tog prostora, a među njima i najglasnijom Građanskom inicijativom za zaštitu okoliša (GIZZO) Kaštelanskog zaljeva, traje od rujna prošle godine. Kaštelani su glasno rekli NE najavljenom spaljivanju opasnog otpada u cementari CEMEX. Čeka se odluka ministrice Holy.

Pročitaj više…

 

 

Tomislav Lerotić u Kaštelima: “Kakva je to pervertirana održivost koja se zasniva na gorivu iz smeća, a ne/dovoljna količina goriva osigurava se poticanjem stvaranja smeća!?”

U prostorijama udruge Trokut mladih Kaštela u Kaštel Gomilici, u organizaciji građanske inicijative GIZZO – Kaštelanski zaljev, 6. studenog 2011. godine, Tomislav Lerotić održao je predavanje o gospodarenju otpadom.

Ovom prezentacijom Lerotić je zainteresiranima o problemu suspaljivanja opasnog i komunalnog otpada u cementarama obrazložio pozadinu argumenata kojima se suprostavlja suspaljivanju opasnog i komunalnog otpada u cementarama kao prilog „održivom razvoju“ i kvalitetnijem suživotu u svrhu očuvanja radnih mjesta. Pročitaj više…

Osvrt doc. dr. sc Zdeslava Hrepića


 
Ministarstvo zaštite okoliša je donilo RJEŠENJE o spaljivanju otrovnog drvnog otpada u Cemex-ovim cementarama
https://nespalionici.wordpress.com/2011/12/02/ministarstvo-zastite-okolisa-donilo-rjesenje-o-spaljivanju-otrovnog-drvnog-otpada-u-cementarama-na-podrucju-kastela-i-solina/
CEMEX se o dobivenom rješenju za suspaljivanje drvenog otpada ovako očitovao:
http://www.kastela.org/content/view/15455/
I što sada? Ukazivati na mogućnosti nekontroliranih ispusta i havarija. Tražiti neovisna mjerenja?   Pročitaj više…

Hrvatska: Opasni željeznički pragovi “zbrinuti” u Drnišu 😱

Vlakovi su danas u Hrvatskoj, i po svojoj godini proizvodnje i po brzini prometanja, sve više nalik muzejskim eksponatima na otvorenom. A u novije vrijeme, osim zastarjelih kompozicija, uz hrvatske tračnice možete vidjeti i na tisuće željezničkih drvenih pragova. Tkogod bi rekao, doista je željeznici odzvonilo! Ali, zapravo, ne odlazi željeznica u povijest, samo se stari drveni pragovi zamjenjuju betonskim. Drveni su složeni na goleme, nepregledne hrpe uzduž tračnica i čekaju zainteresiranog ponuđača koji će ih, o trošku njihovih vlasnika, zbrinuti. A to je posao visokog rizika. Po radnike i okoliš. Doduše, oni koji željezničke pragove spaljuju, koristeći ih kao gorivo, ne dijele naše mišljenje. Pače, direktor drniške tvrtke GIRK Kalun Ivica Barišić, uvjerava nas da je manipuliranje konvencionalnim gorivom puno opasnije, a emisije u zrak puno štetnije, negoli kod termičke obrade starih pragova s naših pruga. Ali, pođimo redom…

Pročitaj više…

HRVATSKA: Tvrtka CEMEX ne odustaje od nauma (su)spaljivanja smeća u cementarama

Desetljeće suradnje tvrtke Cemex i Ekonomskog fakulteta & DRUGA STRANA MEDALJE

Rujan 2006.

CEMEX Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu

Sporazum o suradnji tvrtke Cemex i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu potpisan je sredinom rujna 2006. godine, a nakon mjesec dana i prvi Ugovor o sponzoriranju u iznosu od 65.000 kuna.

____

Rujan 2016.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu CEMEXU

repozitorij.svkst.unist.hr

Završni rad
CEMENTNA INDUSTRIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

mrnjavac-solic-2016

4.4. Problem nabavka goriva

“Danas u proizvodnji cementa jedan od glavnih problema u procesu proizvodnje je nabavka goriva, cementna industrija u svojoj proizvodnji raznih materijala troši velike količine energetskih sirovina, odnosno goriva.

Svijest o utjecaju klimatskih promjena zbog kojih dolazi radi pretjerane emisije stakleničkih plinova nastalih uslijed ljudske djelatnosti raste iz dana u dan. Proizvodnja cementa jedna je od djelatnosti tijekom koje dolazi do emisija ugljičnog dioksida koji najviše utječe na klimatske promjene. Hrvatska je potpisnica Sporazuma iz Kyota čime je preuzela obavezu smanjenja emisija stakleničkih plinova. Pogoni s najvećom potrošnjom električne energije su mlinovi sirovine, mlinovi ugljena i mlinovi cementa; dok se u tehnološkoj fazi pečenja klinkera za proizvodnju topline kao gorivo koriste ugljen, petrol koks, plin, tekuća i alternativna goriva.

Za proizvodnju klinkera u svim tvornicama cementa u Hrvatskoj kao osnovni energent se koristi petrol-koks i ugljen. Alternativna goriva fosilnog podrijetla, koja se u Republici Hrvatskoj primjenjuju od 1999. godine, u 2006. godini zamjenjivala su tek 2% konvencionalnih goriva što je znatno manje od udjela alternativnih goriva u ukupno utrošenom gorivu u zemljama Europske unije koji je 2004. godine iznosio 18%. Prema poznavateljima cementne industrije u Hrvatskoj se do 2014. godine udio alternativnih goriva u ukupno utrošenom gorivu nije značajnije povećao te je na razini oko 4%.18

Također uslijed nedostatka potrebnog goriva, industrije su počele tražiti rješenje u zamjenskim vrstama goriva pa je tako došlo da koriste otpad za dobivanje potrebne energije.

Gorivo iz otpada proizvodi se u centrima za gospodarenje otpadom iz neopasnog nerazvrstanog komunalnog otpada. Da bi ga se klasificiralo kao gorivo iz otpada ono mora biti obrađeno, homogeno i sastavom odgovarati određenim kriterijima kao što su vlažnost, kalorijska vrijednost, sadržaj pepela, sadržaj teških metala i ostalo.

Cementna industrija mora doprinijeti smanjenju emisija ugljičnog dioksida tako što će zamijeniti fosilna goriva različitim vrstama zamjenskog goriva, među kojima je i gorivo iz otpada.

Gorivo iz otpada moglo bi postupno zamijeniti veći postotak fosilnih goriva koja se trenutno koriste u cementnim pećima zbog čega cementna industrija ima značajnu ulogu u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom na način na koji je to predviđeno Strategijom gospodarenja otpadom.” – između ostalog navodi studentica Ana Šolić u Završnom radu koji možete preuzeti na linku.

Mentor
Prof. dr.sc. Željko Mrnjavac

Never forget

GIZZO logo

DRUGA STRANA MEDALJE

Jedan od glavnih problema u procesu proizvodnje cementa je nabava jeftinog goriva

 

Upravni sud: Cemex ne smije koristiti gorivo iz otpada

Ovo je još jedna odluka Upravnog suda kojom se potvrđuje nedovoljna zaštita okoliša od strane nadležnog ministarstva, kao i nepoštivanja same procedure pri ishođenju rješenja.

____

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode pogoduje Cemexu?

nema mira oko cementare

GRAD KAŠTELA: Ne dopuštamo loženje opasnog otpada

there are no jobs on a dead planet

____

Novi vlasnik pogona Cemex Hrvatska do kraja godine postat će mađarska tvrtka “Dunav-Drava Cement” u većinskom vlasništvu njemačkog koncerna “Hailderberg Cement”. Preuzimanje se trebalo dogoditi do početka ljeta, ali mađarska tvrtka u međuvremenu je preuzela znatno veći “Italo Cementi”, prenosi Radio Split.

Pod krinkom održivosti: I novi kupci triju cementara imaju u planu (su)spaljivati smeće na području Kaštelanskog zaljeva?

U potrazi za odgovorom struke

Talijansko udruženje liječnika protiv spaljivanja otpada u cementarama

Mr. sc. Benedikt Aljinović

Preveo sam samo neke dijelove iz talijanskog teksta (iz 2011 godine) koji analizira spaljivanje otpada u cementarama.

Society of Doctors for the environment / Associazione Medici per l’Ambiente / Udruženje liječnika za okoliš

……..Spaljivanje otpada u cementarama je praksa koja se želi u našoj zemlji stalno i sve više proširiti jer prema onima koji zagovaraju spaljivanje taj postupak će smanjiti emisije CO2, potpuno iskorištenje prašine iz spaljivanja (koja se sva ugradi u klinker) i znatno manju proizvodnju dioksina u odnosu na klasične spalionice otpada.

Sveukupno,ovo rješenje (spaljivanje u cementarama) predstavlja brojna i teška ograničenja i znatne rizike za ljudsko zdravlje, još veće nego kod klasičnih spalionica. 

Zakonske granice emisija za cementare su znatno veće u odnosu na same spalionice, ako pogledamo samo NOx, dozvoljena granična emisija iznosi 200 mg/Nmc dok se za cementare dozvoljavaju vrijednosti od 500 – 1800 mg /Nmc.

Cementare su industrijska postrojenja koja su visoko zagađujuća već i bez upotrebe otpada kao goriva (nezdrava industrija klase 1) i valjalo bi ih drastično reducirati naročito u našoj državi.Italija je u stvari najveći europski proizvođač cementa sa svojih 59 tvornica (22% od ukupnog broja europskih tvornica cementa). Njemačka koja se nalazi na drugom mjestu ima ih 38 (izvor CEMBUREAU  Europska komisija 2011)

____

Zatim se navodi iz registra europskih emisija  zagađivača što i koliko pridonose  talijanske cementare tom zagađivanju atmosfere (među njima su mnoge koje spaljuju otpad).

____

Zagovarači su-spaljivanja otpada obično afirmativno tvrde da se spaljivanjem otpada smanjuju fosilna goriva što ima za posljedicu smanjenje emisija CO2. Ono što se obično prešuti je da cementara proizvodi oko tri puta više CO2  u odnosu na spalionice.

Samo cementara GOLACEM iz Galatine (LE) je tokom 2007 g proizvela 774.000 tona CO2, skoro trostruko od emisija koje je proizvela spalionica sličnog  kapaciteta u Bresci (228.000 tona CO2 također 2007 g).

Ako uzmemo u obzir enormnu nacionalnu godišnju proizvodnju CO2 talijanskih cementara su-spalionica  koliko se samo otpada izgori umjesto da se oporabi što je jedini pravi način gospodarenja otpadom.

Mnogo se propagira smanjenje dioksina u odnosu na klasične spalionice jer se kod cementara postižu vrlo visoke temperature a znamo da su dioksini među najsnažnijim otrovima.

Ta tvrdnja da visoke temperature smanjuju ili čak eliminiraju emisije dioksina nije potvrđena. Očito je da molekule dioksina pucaju po vezovima njihovim molekulama na temperaturama većim od 850º C ali se one opet spajaju u fazi hlađenja (vidi Cormier i suradnici 2006).

____

U istom članku se navodi … da visoke temperature pogoduju volatilnim elementima kao živa koji su također vrlo opasni za zdravlje i koji se ne mogu zadržati tijekom procesa suspaljivanja. (zatim se navodi kako živa djeluje na ljude i okoliš).

Članak završava ……..Sa zdravstvene točke gledišta  korektno upravljanje s otpadom  ne bi smjelo nikako predvidjeti spaljivanje otpada…..Radi li se o klasičnim spalionicama ili su-spalionicama u cementarama ova praksa je opasna za okoliš i za ljude koji u njemu žive.

………Prijedlog da se suspaljuje otpad u cementarama predstavlja novo žrtvovanje zajedničkog dobra na oltaru privatnih interesa…….

Vjerujem da i ovi liječnici znaju o čemu govore i kakve nas opasnosti čekaju.”

____

Prof. dr. sc. Stanko Uršić – fizikalni kemičar s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu i član više državnih komisija za procjenu utjecaja na okoliš

“Obmana je tvrditi da je spaljivanje opasnog otpada bezopasno. Refuse-derived fuel – RDF (i tomu slično) dobiva se iz smeća iz kojega nije izdvojen opasni komunalni otpad!

Najveći problem kod trpanja RDF u peć jesu nehomogenosti i naročito prekidi u radu, što je neizbježno i relativno često. Tada su i onečišćenja najveća. (primjer slika niže)

Foto Anita Matijas 5.8.2014. u 6.22 sati

Sva ta zamjenska goriva, svako na način određen sastavom, dovode do povećanih ispuštanja kancerogenih tvari, ponajprije putem emisija nevjerojatno velikog broja submikronskih čestica (milijarde čestica u kubnom metru dima). One su opterećene dioksinima i teškim (kancerogenim) metalima. Dodatno, ispuštanjem žive i talija, a nikakvi ih filtri cementare, dizajnirani samo za cementnu prašinu, ne zaustavljaju, pogotovo ne oni za cementnu prašinu.

Tipična je dezinformacija da se teški metali posve ugrađuju u klinker – živa i talij uopće se ne ugrađuju, a drugi dijelom također izlaze napolje. Taj dio može biti relativno malen, ali je količina dimnih plinova i prašine enormna tako da se učinak kroma, kadmija, arsena i drugih nikako ne može zanemarivati.

Notorno je da SRF, RDF i slično, sadrži osim žive i talija (koji se ne ugrađuju u klinker) i druge teške metale koji se ugrađuju više ili manje, nikad sasvim. Piromani će reći “almost completely”, ali nije tako jednostavno.

Neka Vam pokažu gdje je to formulirana i propisana obveza da se PVC (najopasnija “sirovina” za nastajanje dioksina) izdvaja iz mase iz koje rade SRF/RDF. Do sada unatoč pretraživanju, nisam našao ništa slično, a i temeljito sumnjam da bi to netko bio u stanju iz smeća izdvojiti PVC od ostale plastike. Teoretski, to bi se moglo zamisliti, no volio bih čuti tko je to doista ostvario i u kojem opsegu.

Jedna je Cemexova cementara u Kaliforniji zatvorena upravo zbog kroma pronađenog u okolišu tvornice – na krovu dječjeg vrtića. Te su emisije osobito povezane s neizbježnim čestim prekidima / nehomogenostima u radu peći.

Nema bitne razlike pali li se željezničke pragove ili RDF.”  – citirano iz članka

____

“Kemijsko zagađenje namirnica spojevima iz okoliša najpodmukliji je napad na ljudsko zdravlje. Za razliku od mikrobiološkog zagađenja namirnica  koje ima svoj početak i kraj i  koje se može lako rekonstruirati, kemijski spojevi dospjeli iz okoliša predstavljaju najveću opasnost. Protiv tih tihih ubojica ne smije se boriti masovnom histerijom nego stalnom edukacijom pučanstva te kontrolom potencijalnih proizvođača toksičnih tvari  kao i namirnica u koje mogu dospjeti. Dioksini su jedni od njih.” – navodi se u Hrvatskom časopisu za javno zdravstvo

____

Greenpeace je sastavio cjelovit pregled svih znanstvenih istraživanja provedenih na ljudima koji žive u blizini ili rade u spalionicama.

Izvješće “Spaljivanje i ljudsko zdravlje” sadrži zabrinjavajuće nalaze

 ____

Pročitajte više:

Što nam kazuju medicinska i znanstvena istraživanja

 

Zero Waste Europe podržava Dobrovićev Plan gospodarenja otpadom

 Priopćenje za javnost

Ministarstva zaštite okoliša i prirode na čelu s ministrom Slavenom Dobrovićem

(preneseno u cijelosti)

Nacionalni Plan gospodarenja otpadom dobio je podršku inicijative Zero Waste Europe. Zero Waste Europe (ZWE) je referentna mreža na razini Europske unije, a ciljevi su joj promicanje i konsolidacija strategija održivosti u upravljanju resursima. Zero Waste Europe prati tijek razvoja strategija u cijeloj Europi te promovira one prakse koje su se pokazale dobrima.

‘Zero Waste Europe u potpunosti podržava Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske i njegove napore u izradi nacionalnog Plana gospodarenja otpadom koji u potpunosti slijedi hijerarhiju gospodarenja otpada, sveobuhvatna načela kružnog gospodarstva, te slijedom toga stavlja snažan naglasak na odvojeno sakupljanje i recikliranje otpada’ – stoji u dopisu koji je poslan ministru Dobroviću, a potpisuje ga izvršni direktor Zero Waste Europe Joan Marc Simon.

Navodi se i da ZWE podržava nacionalne planove u kojima ulaganja u objekte za razvrstavanje, kompostiranje te u infrastrukturu za recikliranje otpada imaju prioritet pred ulaganjima u obradu i zbrinjavanje preostalog otpada. Takav pristup, stoji u dopisu, vodi ka provedbi pravne stečevine EU-a iz područja otpada i očuvanju resursa, prirode i novca poreznih obveznika, istovremeno osiguravajući koristi za nacionalno gospodarstvo i lokalne zajednice. Pročitaj više…

%d blogeri kao ovaj: