Archive | Prosinac 2016

Hrvatska: Još jedna u nizu izdaja nacionalnih interesa?

MOST nezavisnih lista, jeste li napravili ustupak HDZ – Hrvatskoj demokratskoj zajednici time što u konačnom nacrtu Plana gospodarenja otpadom RH 2016. – 2022. zadržavate zastarjeli koncept regionalnih centara za velike količine miješanog otpada i njegovo spaljivanje?!?

19.08.2016. Ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović optužio je HDZ kako je odustajanjem od donošenja Plana gospodarenjem otpadom pokazao kako je stao na stranu pojedinačnih interesa, a na uštrb javnog interesa.

19.10.2016. MZOIP – Postupak izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom društvu Cemex Hrvatska d.d.

Ni pas ni vuk ne proždiru svoje mlade. To čini samo divlji vepar kad mu otrov proždranog izmeta zatruje mozak.

Takvom divljem vepru slični su odgovorni za zagađenja Kaštelanskog zaljeva.

Nisu to samo vlasnici tvornica, korumpirani ministri i inspektori, župani, gradonačelnici i drugi državni službenici. To su i mnogi drugi koji istima plješću, tepaju, ostavljaju rezervirane klupe na javnim priredbama i kažu: Ovo su naši!

To su i svi intelektualci i morali koji na očiglednu katastrofalnu eko zdravstvenu pogibelj gnjuraju glavu u pijesak.

To su zdravstveni radnici, koji znaju kakve opasnosti siju emitirani teški metali, otrovni plinovi, dioksini, radioaktivnost.

To su i novinari koji šute ili obmanjuju javnost.

To su i društveni javni morali, klubovi, udruge, pojedinci koji primaju sponzorstva i donacije najgorih zagađivača!

To su i svi ljudi kojima truju obitelj a nemaju barem toliko hrabrosti koliko mali mrav!

USTANIMO PROTIV ZAGAĐIVAČA KAŠTELANSKOG ZALJEVA!

GIZZO logo

EU se rješava spalionica, mi tek počinjemo s njima

Sukob interesa – Cemex sam sebe kontrolira

Kontrolu zagađenosti zraka na području Kaštelanskog zaljeva provodi zagađivač!

2017.

CEMEX-ove cementare s područja Kaštelanskog zaljeva učestalo ispuštaju velike koncentracije dušikova dioksida

Napomena: U ovom razdoblju nije nam omogućen uvid u vrijednosti emisija za cementaru “10. kolovoz”, smještenu u Klisu, na izvoru rijeke Jadro.

2. ožujka 2017.

Posljedice za zdravlje:

Kod kratkoročne izloženosti NO2, a koja premašuje koncentraciju od 200 mg/m3, može nastupiti upala dišnih putova. Kod dugoročnog izlaganja javljaju se obično simptomi bronhitisa kod asmatične djece, smanjenje funkcije pluća i slabljenje imuniteta.

Zrak onečišćen Sumpornim oksidima (SOx), Dušičnim oksidima (NOx), Ugljikovodicima,.. uzrokuje „kisele kiše“.

Nitrati i teški metali s kiselim kišama dolaze u vodotoke!

Treba naglasiti da se danas dušikovi oksidi kao i nitriti i nitrati ubrajaju u grupu vodećih kancerogena pluća, želuca i mokraćnog mjehura.

Izvor: T. Sofilić: Z D R A V L J E  I  O K O L I Š

___________________

CEMEX Hrvatska d.d. CEMS Tvornica Sv. Juraj
Emisije: http://www.cemex.hr/SvJuraj.aspxcemex-sv-juraj-27-2-2017

Vrijednosti emisija na CEMEX-ovim glavnim ispustima:

 

 

CEMEX Hrvatska d.d. CEMS Tvornica 10. kolovoz
Emisije:

snimka-cijelog-zaslona-3-3-2017

– Cemexova Okolišna studija, na koju se poziva, rezultat je neuvjerljivih podataka, kako reče Sućuranin na javnoj raspravi: ‘’Kao da su podaci mjerenja (na temelju kojih je prezentirana studija) iz nekih alpskih područja’’. Ta je Studija negativno ocijenjena od Povjerenstva za zaštitu okoliša i GV-a Kaštela. Vrijedna je ‘’divljenja’’ Cemexova ‘’briga’’ u vezi sa smanjenjem CO2, i ‘’održivog gospodarenja otpadom’’, što je zapravo najobičnija borba za golemi profit. Ako vam je doista stalo do smanjenja CO2, prijeđite na plin, smanjit ćete CO2 za 50%, dok sagorijevanjem petrol-koksa i otpada, CO2 ostaje na razini od 100%.

HUZZ: Onečišćenje zraka posljedica emisija iz industrije cementa

Kategorizacija kakvoće zraka na području
Kaštelanskog zaljeva i Splita u odnosu na ukupnu
taložnu tvar za razdoblje 1976-1998.

Sažetak: Na istočnom dijelu kaštelanskog zaljeva smještena je jaka cementna industrija.
Na temelju višegodišnjih mjerenja, u ovom radu, data je ocjena kakvoće zraka i izvršena je kategorizacija područja u odnosu na ukupnu taložnu tvar (UTT). Uspoređeni su rezultati mjerenja sa karakterističnih postaja u istočnom, srednjem i zapadnom dijelu Kaštelanskog zaljeva i Splita sa preporučenom (PV) i graničnom vrijednošću (GV) za UTT.

Onečišćenje zraka taložnom tvari na području Splita i Kaštelanskog zaljeva najvećim je dijelom posljedica emisija iz industrije cementa.

Porast, odnosno pad proizvodnje, uvođenje novih tehnologija, zamjena goriva, uvođenje sistema za otprašivanje, odražavalo se na kakvoću zraka ispitivanog područja.
Dugogodišnjim mjerenjima je utvrđeno da je zrak istočnog dijela Kaštelanskog zaljeva u čitavom razdoblju ispitivanja (od 1975-1998 g.) bio prekomjerno onečišćen, odnosno III. kategorije, s time što je prekoračenje GV od 1975. do 1991. g. bilo 200-400%, a od 1991-1998. g. 11-54%. Zrak srednjeg dijela Kaštelanskog zaljeva je do 1991. g. bio III. kategorije
(prekoračenje GV 10-36%), a od 1991. do 1998. g. je II. kategorije, odnosno umjereno onečišćen (prekoračenje PV 3-52%).
Zrak zapadnog dijela Kaštelanskog zaljeva je do 1991. g. bio II. kategorije (prekoračenje PV 13-24%), a od 1991-1998. g. je I. kategorije, odnosno čist ili neznatno onečišćen.
Zrak na području grada Splita bio je do 1991. g. III. kategorije (prekoračenje GV 20-120%), a od 1991-1998. g. je II. kategorije (prekoračenje PV 10-70%).

Posljednjih godina uočen je lagani porast koncentracija UTT na svim područjima ispitivanja uslijed ponovnog oživljavanja proizvodnje cementa.

Tko govori istinu, a tko obmanjuje i manipulira javnost?

– Posebno se trebamo sjetiti da su za ministra Kovačevića, 2003.g., zbog pogodovanja krupnom kapitalu, utrostručene sve granične vrijednosti štetnih tvari, a naknadno su još povećali i granične vrijednosti za UTT (ukupne taložne tvari), pa su odjednom III. kategorije zraka postajale II. i sl. Zbog toga se 2003. g. Pučki pravobranitelj gosp. Ante Klarić, obratio tadašnjem predsjedniku Vlade gosp. Račanu s pritužbom na ministra zaštite okoliša Božu Kovačevića, kada mu je rekao da se ”pod cijenu zdravlja gradana sadašnjih i budućih generacija i naraštaja, privilegiraju rizični gospodarski subjekti’’. Ali istom politikom je bila nastavila i ministrica Dropulić…

 

Hrvatska: Opasni željeznički pragovi “zbrinuti” u Drnišu 😱

Vlakovi su danas u Hrvatskoj, i po svojoj godini proizvodnje i po brzini prometanja, sve više nalik muzejskim eksponatima na otvorenom. A u novije vrijeme, osim zastarjelih kompozicija, uz hrvatske tračnice možete vidjeti i na tisuće željezničkih drvenih pragova. Tkogod bi rekao, doista je željeznici odzvonilo! Ali, zapravo, ne odlazi željeznica u povijest, samo se stari drveni pragovi zamjenjuju betonskim. Drveni su složeni na goleme, nepregledne hrpe uzduž tračnica i čekaju zainteresiranog ponuđača koji će ih, o trošku njihovih vlasnika, zbrinuti. A to je posao visokog rizika. Po radnike i okoliš. Doduše, oni koji željezničke pragove spaljuju, koristeći ih kao gorivo, ne dijele naše mišljenje. Pače, direktor drniške tvrtke GIRK Kalun Ivica Barišić, uvjerava nas da je manipuliranje konvencionalnim gorivom puno opasnije, a emisije u zrak puno štetnije, negoli kod termičke obrade starih pragova s naših pruga. Ali, pođimo redom…

Pročitaj više…

%d bloggers like this: