Što nam kazuju medicinska i znanstvena istraživanja

Cementare su industrijska postrojenja koja su visoko zagađujuća već i bez upotrebe otpada kao goriva (nezdrava industrija klase 1) i valjalo bi ih drastično reduciraticemex

2017.

CEMEX -ove cementare s područja Kaštelanskog zaljeva učestalo ispuštaju velike koncentracije dušikova dioksida

Napomena: U ovom razdoblju nije nam omogućen uvid u vrijednosti emisija za cementaru “10. kolovoz”, smještenu u Klisu, na izvoru rijeke Jadro.

2. ožujka 2017.

Posljedice za zdravlje:

Kod kratkoročne izloženosti NO2, a koja premašuje koncentraciju od 200 mg/m3, može nastupiti upala dišnih putova. Kod dugoročnog izlaganja javljaju se obično simptomi bronhitisa kod asmatične djece, smanjenje funkcije pluća i slabljenje imuniteta.

Zrak onečišćen Sumpornim oksidima (SOx), Dušičnim oksidima (NOx), Ugljikovodicima,.. uzrokuje „kisele kiše“.

Nitrati i teški metali s kiselim kišama dolaze u vodotoke!

Treba naglasiti da se danas dušikovi oksidi kao i nitriti i nitrati ubrajaju u grupu vodećih kancerogena pluća, želuca i mokraćnog mjehura.

Izvor: T. Sofilić: Z D R A V L J E  I  O K O L I Š

Trebamo li se bojati toksina u vodi?

Utjecaj kontaminirane vode na zdravlje ovisi o vrsti zagađivača koji se nalazi u vodi. Tako će, primjerice, olovo izazvati probleme u fizičkom i mentalnom razvoju novorođenčadi i djece. Odrasle osobe koje su konzumirale vodu zagađenu olovom kroz dugi niz godina imat će probleme s bubrezima i visokim krvnim tlakom. Nitrati će kod novorođenčadi izazvati probleme s opskrbom kisika putem krvi. Naime, u njihovim se crijevima nitrati pretvaraju u nitrite koji sprečavaju prenošenje kisika krvlju.

Da li je voda iz slavine uistinu zdrava za piće?

Ta se voda smatra zdravstveno ispravnom ako dolazi iz javnog vodovodnog sustava i ako je pod stalnim nadzorom. Ona pritom mora zadovoljiti određene sigurnosne standarde, ali to ne znači da je voda za piće iz slavine slobodna od svih zagađivača, već da njihove razine ne predstavljaju trenutnu prijetnju zdravlju. Ili da to barem nije potvrđeno. Zdravstveno ispravno nije isto što i zdravo.

Možemo li prokuhavanjem pročistiti vodu?

Hoće li prokuhavanje učiniti zagađenu vodu sigurnom za piće, ovisi o vrsti zagađivača. Prokuhavanje može ubiti mikroorganizme zaslužne za razvoj bolesti, ali ne utječe na olovo, nitrate i pesticide koji se nalaze u vodi. A budući da prokuhavanje smanjuje volumen vode, koncentracija tih zagađivača samo se povećava. >> http://www.naturala.hr/?page=articles&article=3608

_

cemex_lecevica_m.
http://www.lerotic.de/cemex_2011/index.html

_____________________________________

CEMEX Hrvatska d.d. CEMS Tvornica Sv. Juraj
Emisije: http://www.cemex.hr/SvJuraj.aspxcemex-sv-juraj-27-2-2017

Vrijednosti emisija na CEMEX-ovim glavnim ispustima:

 

 

————————————————————————————–

Updated on 14 February, 2017

Accumulated emissions from the fossil fuel industry have contributed to consistently elevated levels of atmospheric carbon dioxide. Higher levels of atmospheric carbon dioxide lead to an increase in global atmospheric temperatures, which result in a multitude of climate change impacts that can harm the human rights of, and result in significant financial loss to, 1 affected communities.

Climate change threatens the human rights of millions of people in communities around the world who are already experiencing rising sea levels, increasingly severe floods and storms, groundwater contamination, health impacts, forced displacement and relocation, and other adverse impacts. Climate change puts people’s lives at risk, makes it harder to access water and food, harder to make a living, harder to find a safe space to live and harder to protect rich cultural heritage… Who is responsible for increasing the risks of climate change?

For more information, contact:

pressdesk.int@greenpeace.org

————————————————————————————–

2016.

Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

PCB

o Prva istraživanja ovih spojeva bila su ograničena samo na ukupne PCB zbog ograničenja analitičkih tehnika

o Zahvaljujući istraživanjima toksičnosti pojedinačnih kongenera i napretku analitičke opreme, moguće je danas odrediti pojedinačne kongenere u uzorcima iz okoliša, ali i u biološkim uzorcima (krv, masno tkivo, majčino mlijeko)

o Većina istraživanja danas se bazira na šest indikatorskih PCB‐a označenih premaMeđunarodnoj uniji za primijenjenu kemiju (IUPAC), kao PCB‐28, PCB‐52, PCB‐101, PCB‐138, PCB‐153 i PCB‐18

o Smatra se da su navedeni kongeneri toksikološki značajni i nalaze se u visokoj razini u okolišu
o Novija istraživanja su pokazala da osim navedenih šest indikatorskih PCB‐a, postoje toksikološki vrlo značajni koplanarni kongeneri, odnosno oni koji su slični dioksinima (2,3,7,8‐TCDD‐u ) pa analize u opremljenijim laboratorijima danas uključuju 20 i više kongenera PCB‐a

PCDD i PCDF

 

o su dvije skupine tricikličkih planarnih organoklorovih spojeva

o Prva skupina –75 kongenera

o Druga skupina  ‐135 kongenera

o 17 kongenera su toksikološki zabrinjavajući

o Nikada nisu imali nikakvu primjenu

o Glavni izvori u okolišu su različiti procesi spaljivanja uključujući spaljivanje otpada, kućna ložišta, izgaranje benzina u automobilima, požari –osobito ako u njima sagorijevaju materijali koji sadrže PCB‐e ili polivinilklorid

Dioksini i furani

o Pojavljuju se kao neželjeni sporedni produkti u kemijskoj industriji, industriji papira, metalurškim procesima, te ih kao onečišćenja sadržavaju neka pesticidna sredstva i drugi kemijski proizvodi

o U prirodi se mogu pojaviti tijekom vulkanskih erupcija i šumskih požara

o Kongeneri sa do tri atoma u molekuli smatraju se slabo toksičnima

o Značajno toksični su oni kongeneri koji u svojoj kemijskoj strukturi imaju četiri atoma klora smještena u položajima 2,3,7,8

————————————————————————————–

 2015.

OBAVEZNO PROČITATI: T. Sofilić: Z D R A V L J E  I  O K O L I Š

U šestom poglavlju se govori o otpadu, gospodarenju otpadom i mogućem štetnom utjecaju neučinkovitog gospodarenja otpadom na vode, zrak i tlo, što može utjecati na zdravlje ljudi i okoliš u cijelosti.
Autor:
Doc. dr.sc. Tahir Sofilić
Recenzenti:
Izv. prof. dr.sc. Zdravko Špirić, OIKON d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju, Trg senjskih uskoka 1+2, 10020 Zagreb

Izv. prof. dr.sc. Jasna Bošnir, Zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Mirogojska cesta 16, 10000 Zagreb

Izdao:
Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, Sisak, 2015.
————————————————————————————–

Znanstveni rezultati 2014.

Javier Garcia-Perez i suradnici proučavali su povezanost učestalosti raka među stanovnicima koji žive u području radijusa 5 kilometara od spalionice smeća (Environment International 2013., 51, 31). Obradili su podatke za 14 španjolskih spalionica i uočili povećan broj tumorskih oboljenja kod muškaraca (plućne ovojnice i žučnoga mjehura) i žena (želudca).

Andrea Ranzi i suradnici objavili su u istom časopisu studiju kojom pokazuju da je koncentracija toksičnih PAH-ova (fenantren, antracen i piren) znatno viša u ljudi izloženih emisijama PM čestica iz spalionice smeća (Environment International 2013., 61, 88). Također je izmjerena viša koncentracija mangana u urinu te viša koncentracija kadmija i žive u krvi ljudi koji žive u krugu radijusa 4 kilometara od spalionice (radi se o modernoj verziji spalionice u Modeni).

Silvia Candela predvodila je istraživanje povezanosti štetnih emisija i reproduktivnoga zdravlja ljudi u talijanskoj regiji Emilia-Romagna, koja je pod utjecajem osam spalionica smeća (Epidemiology 2013., 24, 863). Analizirali su podatke za više od 20 tisuća poroda u regiji i otkrili da je učestalost preranih poroda znatno povećana.

Tajvanski znanstvenici vođeni For-Wey Lungom ispitivali su utjecaj blizine spalionice smeća na razvoj djece u dobi od 6, 18 i 36 mjeseca (International Journal of Environmental Research and Public Health 2013., 10, 2241). Ukupan broj djece u studiji bio je veći od 20 tisuća. Zaključili su da su posebno ugrožena djeca (zaostali razvoj, posebice motorike) u području radijusa 3 kilometara od spalionice.

Naposljetku, ove su godine (2014.) kineski znanstvenici pokazali da se u povrću i tlu u blizini spalionice (u krugu radijusa 20 kilometara) nalazi znatno više koncentracije »zloglasnih« PCB-a (Archives of Environmental Contamination and Toxicology 2014., 67, 78). Lixuan Zeng i suradnici smatraju da je konzumacija takvoga kontaminiranoga povrća rizična za ljudsko zdravlje.

————————————————————————————–

————————————————————————————–

Pročitajte više:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo – Dioksini u hrani i okolišu

Talijansko udruženje liječnika protiv spaljivanja otpada u cementarama

Ekološki skandal u Njemačkoj – Smrt uzrokovana kontaktom s opasnim otpadom

STUDIJE:

The Health Effects of Waste Incinerators 4 th Report of the British Society for Ecological Medicine

State of Knowledge of the Impacts of Waste Incinerators on Human Health

The Health Effects of Waste Incinerators

Cancer incidence near municipal solid waste incinerators in Great Britain

http://archive.greenpeace.org/toxics/reports/euincin.pdf

http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/incineration/types-of-incineration/

http://archive.greenpeace.org/toxics/html/content/incineration/index.html

ASA Adjudication on Cemex UK Operations Ltd

Greenpeace – znanstvena istraživanja provedena na ljudima koji žive u blizini ili rade u spalionicama


Brojne studije potvrđuju da tipična spalionica ispušta koktele
otrovnih kemikalija, uključujući dioksine, olovo, kadmij, živu i fine čestice, u atmosferu. Međutim, malo je Istraga o učincima tih otrova na ljude u blizini spalionice.

Greenpeace je sastavio cjelovit pregled svih znanstvenih istraživanja provedenih na ljudima koji žive u blizini ili rade u spalionicama.

Izvješće “Spaljivanje i ljudsko zdravlje” sadrži zabrinjavajuće nalaze, na primjer:

· Istraživanje provedeno na 70 spalionica komunalnog otpada u Velikoj Britaniji između 1974 i 1987, i 307  za spaljivanjebolničkih otpada od 1953 do 1980, identificirali su dvostruki porast smrtnih slučajeva raka kod djece koja žive u blizini.

Ti rezultati u skladu s drugim studijama pokazuju povećanje karcinoma kod djece za bolničke spalionice i velikih razmjera kod visokih temperatura izgaranja u industriji (studija Datumi 1998 i 2000).

· 1996 u studiji o stanovnicima koji žive u urbanom području u blizini spalionica u Italiji našlo se 6,7-struko povećanje smrtnih slučajeva od raka pluća.

· U studiji od 1989 kod ljudi koji rade u švedskoj spalionici između 1920 i 1985 pronašlo se 3,5-struko povećanje smrtnosti od raka pluća, te 1,5-struko povećanje smrtnih slučajeva od raka jednjaka. Isto Istraživanje je također pokazalo povečanje obolijevanja od koronarne srčane bolesti, posebno u radnika s više od 40 godina izloženosti.

Greenpeace, Canonbury Villas, London, N1 2PN Tel: 020 7865 8100 Fax: 020 7865 8200 Join: FREEPHONE 0800 269 065

————————————————————————————–

Prema podacima koje smo na naš zahtjev 27.02.2012. dobili od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, na području Kaštelanskog zaljeva tj. u općinama Split, Solin, Kaštela i Trogir od 2000.-2009. godine broj novooboljelih od raka je 11 182.

 GIZZO – Kaštelanski zaljev

U priloženim tablicama pročitajte podatke složene od 2000. do 2009, a razvrstane po općinama, godinama i spolu oboljelih: 

SPLIT 2000-2009

KASTELA 2000-2009 GOD.

SOLIN 2000-2009 GOD

TROGIR 2000-2009


rugby_u_kastelima“Više od pedeset godina je trebalo da se prizna štetnost azbesta. Koliko godina mora proći i koliko oboljelih mora biti da se shvati opasnost koja nam prijeti od centra u Lećevici i njezinih piromanskih filijala u Kaštelima? Nekad se govorilo da nema opasnosti iz Salonita, da samo neuki i antidržavni elementi stvaraju paniku bez razloga kako bi se uništila proizvodnja, radna mjesta…”

Tomislav Lerotić

Pročitajte: Tomislav Lerotić – Laži i zablude piromana

http://www.lerotic.de/

————————————————————————————–

Pročitajte:

https://nespalionici.wordpress.com/2012/05/31/hzjz-oneciscenje-zraka-posljedica-emisija-iz-industrije-cementa/

http://www.lerotic.de/cemex/cemex_01.htm 

Sonja Vidič iz Državnoga hidrometeorološkog zavoda o kvaliteti zraka u Kaštelanskom zaljevu: Podaci Zavoda za javno zdravstvo su sumnjivi, more i zrak su zagađeni

https://nespalionici.wordpress.com/2012/06/15/ugrozeno-je-zdravlje-vase-djece-svi-na-ulice/


Američka agencija za zaštitu okoliša (EPA) i američko ministarstvo pravosuđa najavilo je da je Cemex Inc, jedan od najvećih proizvođača portland cementa u Sjedinjenim Američkim Državama, pristao platiti 1,4 milijuna dolara kazne za kršenje Zakona o čistom zraku u svojoj tvornici cementa u Fairborn, Ohio. Osim kazne, Cemex će potrošiti 2 milijuna dolara na kontrole koje će smanjiti štetne emisije dušikovih oksida i sumpor dioksida, onečišćenja koji mogu dovesti do astme, kisele kiše i smoga.

Emisije takvih štetnih tvari dovode do niza ozbiljnih zdravstvenih i ekoloških problema, uključujući i prerane smrti izazvane karcinomima, bolestima dišnog sustava i srca.
Zar na području Kaštela, Solina i Splita već nema prevelik broj oboljelih i umrlih, pitamo nadležne institucije?


Željko Šimunović, dipl. ing (30.5.2011.) 

Pročitajte: Spaljivanje otpada u cementarama – ravno zločinu


“Osnovna razlika između dobrog i lošeg pristupanja problematici zbrinjavanja otpada je u tome da se ovdje zapravo „MANIPULIRA SMEĆEM“, a ekološki pristup toj problematici govori o terminu „GOSPODARENJA OTPADOM“, što je u suštini ogromna razlika jer kad bi se cijeloj toj problematici prišlo s ekološke ali i ekonomske strane, onda bi otpada bilo jednako ali bi zato smeća bilo barem 80% manje nego danas! Pojmovi „smeće“ i „otpad“ nikako nisu sinonimi. Iz otpada se može izvući i reciklirati vrlo veliki postotak korisnih sirovina za daljnju uporabu, dok se iz smeća ne može izvući baš ništa. Zbrinjavanjem otpada čuvamo okoliš i ljude te štedimo naša ogromna financijska sredstva, dok je smeće profitabilno samo za industriju spaljivanja smeća. U Hrvatskoj ne postoji niti jedna spalionica koja zadovoljava ekološke standarde. Cementare imaju samo filtre za prašinu i ništa više i one u biti ne smiju spaljivati otpad.”

Prof. dr. sc. Stanko Uršić, fizikalni kemičar s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu i član više državnih komisija za procjenu utjecaja na okoliš, spada među vodeće domaće stručnjake za pitanja zbrinjavanja otpada

Pročitajte: Prof. dr. sc. Stanko Uršić O OBMANAMA I DEZINFORMACIJAMA CEMEXOVA LETKA O SPALJIVANJU OTPADA I SMEĆA

Pročitajte više:

– PROF.DR.SC. STANKO URŠIĆ: Neznanstveno, neozbiljno, neodgovorno

– Može li se prigovor predloženom centru u Lećevici pretvoriti u „zeleno svjetlo“ za spalionicu otpada kao rezervno rješenje?

Obavezno poslušajte! Kaštela svibanj 2011 – Prof. Stanko Uršić


Točno je da kod svakog izgaranja nastaju dioksini u višoj ili manjoj mjeri, to zavisi o količini raspoloživog klora koji se nalazi u materijalu koji izgara. U hrani ili u drvu za ogrijev ili u voću i povrću količine klora ( koji se nalazi u formi natrijeva klorida ) su minimalne  0,000.. itd ppm) i vrlo teško ih je detektirati i nikako ne mogu biti faktor u raspravi o dioksinima osim ako se od svega ne pravi komedija. Komedije su nastupi Gosp. Plavšića, nekome su duhovite a nama su to podmetanja i skretanje pažnje s našim problemima i budućnosti koja nas očekuje.

Izvori klora u otpadu u prvom redu su plastične mase; prvenstveno PVC i Poliviniliden klorid,
zatim lijekovi, pesticidi, herbicidi, klorna otapala, kloropren (neoprenska guma), industrija celuloze i papira troše 10 – 15 % ukupne proizvodnje klora čiji otpad će se također spaljivati u cementarama.

Poslije plastike, veliki izvor klora su željeznički pragovi jer se već dugo koriste (desecima godina a vjerovatno će se i sada koristi za tu primjenu) za uništavanje korova uz tračnice i među pragove polijevao Natrijev klorat koji je osim unuštavanja svake vegetacije obilato natapao i drvene pragove. A te bi pragove  palili u cementarama.

Vrlo je moguće da bi se u kamionima komunalnog otpada i/ili smeća moglo pronaći i do 20 % klora. Dovoljno za otrovati već u prvih nekoliko dana 20 % građana Solina i Sućurca. Naravno ovaj postotak će ovisiti o smjeru i jačini vjetra. I ostali bi pomalo došli na red, neko će živjeti malo duže ali će svi uglavnom živjeti vrlo malo.

I da još dodam, stalno se spominju visoke temepetrature na njima će sve izgoriti itd. Nešto će izgoriti a nešto neće. Klorni spojevi će izgoriti ali Atomi klora se neće nikad uništiti i čim neki spoj izgori klor će u ionskom ili molekurarnom stanju odmah naći ugljikove i vodikove atome s kojima će ponovno sintetizirati nove dioksine. Zar ovo moramo ponoviti po stoti put.

Mr. sc. Benedikt Aljinović

Pročitajte: 

https://nespalionici.wordpress.com/2012/05/23/mr-sc-benedikt-aljinovic-ministrici-holy-dioksin-rusi-industriju-hrane/

Zdravlje i spalionice


‎”Predviđenom tehnologijom, korisni otpad bi se uništavao i pretvarao u jeftino gorivo za cementare (bliski Cemex) koje bi stanovništvu zauzvrat darivale zrak i prodavale cement još bogatije dioksinima, furanima i teškim metalima nego do sada. Suspaljivanjem se nadalje u Lećevici otvara mogućnost ostvarivanja profita na “zbrinjavanju” uvoznog opasnog i drugog otpada (u Napulju, pokazalo se nedavno, stanovnici znaju točnu cijenu zbrinjavanja otpada u Hrvatskoj, o čemu Cemex, koji je prodan posredovanjem talijanske mafije, ništa nezna). I kao šlag na kraju, trovanjem vode stanovništvu odlaganjem onoga sto Cemex ne želi (na krškom području 450 m nad morem ?!?), otvorila bi se nenadmašiva mogućnost profitiranja na prodaji vode u bocama. Poljoprivrednici bi pritom svoje kulture zalijevali kemikalijama i teškim metalima “nepoznatog porijekla” i njima obogaćivali svakodnevnu trpezu Srednje Dalmacije. Ovakva “strategija” gospodarenja otpadom podsjeća na srednjevjekovne strategije okupacije gradova trovanjem vode (u ovom slučaju i tla i zraka) i eliminiranja njegova stanovnštva.”

– – – – – – – – – –

“Stanovnici Splita proizvode najveći dio smeća koji će se slati u Lećevicu, gdje će se nakon obrade jedan dio odlagati, a oko 1/4 su/spaljivati u cementarama. Cementare, točnije spalionice smeća, bliže su centru Splita nego Kaštel Kambelovcu, Lukšiću, Starom, Novom i Štafiliću…, pa će stanovnici Splita dobiti priliku da inhaliraju najveći dio plinova iz spaljenog smeća. Za to ima još slobodnih kapaciteta.”

“Nema Europskog zakona koji bi spaljivanje otpada odobrio kao način za poboljšanje financijskih pokazatelja kod bilo koje spalionice ili suspalionice jer je poznato da taj postupak ima izravan i štetan utjecaj na zdravlje građana i okoliša. Npr: u opširnoj studiji o zdravstvenim učincima  spalionica otpada (The Health Effects of Waste Incinerators) objavljenoj na: http://www.ecomed.org.uk/content/IncineratorReport_v3.pdf,


Pročitajte:  Nepobitni argumenti Mr. sc. Ivane Rajčić

Zašto su otpadni željeznički pragovi opasni?

Ukoliko pogledate fizikalno kemijsku analizu na kojoj je bazirana cijela Studija, a prema kojoj je resorno Ministarstvo izdalo pozitivno RJEŠENJE pa ga povuklo, vidjet ćete da 1 kg uzorka sadrži 1.88 mg kroma. (Podsjetnik: kapacitet peći je takav da bi se samo u tvornici Sv. Juraj suspaljivalo 10 tona po satu opasnog drvnog otpada).

Ubacivanjem materijala koji sadrži velike količine kroma samu rotacijsku peć pretvaramo u malu tvornicu šesterovalentnog kroma. Kada šesterovalentni krom dođe u zrak, dijelom će biti udahnut udisanjem lokalnog stanovništva i domaćih životinja kao i kućnih ljubimaca, a dijelom istaložen u tlu iz kojeg će prije ili kasnije dospjeti u vode.

Spojevi šesterovalentnog kroma su vrlo kancerogeni bez obzira da li se udahnu, popiju ili pojedu. Kronično udisanje šesterovalentnih spojeva kroma povećava rizik od raka pluća (pluća su posebno ranjiva, nakon čega se krvlju prenosi do finih kapilara u bubrezima). U dodiru tvari koje sadrže šesterovalentni krom s kožom, može se uzrokovati kontaktni dermatitis. Gutanje takvog oblika kroma u manjim koncentracijama može uzrokovati i iritaciju u želucu i crijevima.

Da izgaranje tvari koje sadrže velike količine kroma uistinu predstavlja veliki problem iskusili su stanovnici Davenporta u Kaliforniji. U 2008. godini u zraku okolne tvornice otkrivene su  razine šestorovalentnog kroma koje su bile i deset puta veće nego što ih pripisuju ondašnji zakoni. Istraživanjima je potvrđeno da krom potječe iz lokalne tvornice cementa Cemex. Takvo stanje u okolišu je uzrokovalo privremeno zatvaranje objekta i veliko čišćenje okolnog prostora za koje se potrošilo 488.232 dolara. U istraživanju je sudjelovala i ekološka istražiteljica Erin Brockovich koja je nama poznata iz slučaja Hinkley u Kaliforniji gdje je šesterovalentni krom pronađen u vodi za piće.

Nadam se da ćemo proći bolje od stanovnika Davenporta i da nam neće trebati usluge Erin Brockovich.

Mr. sc. Ivana Rajčić


Prema izjavi prof. dr. Jadranke Tocilj, splitska djeca imaju smanjen kapacitet pluća, no ni liječnici ne mogu sa sigurnošću tvrditi zbog čega je tako i što je glavni uzrok bolesti. Rezultat je to istraživanja koje je u suradnji s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom, odjelom Kineziologije, provodio Respiracijski laboratorij splitske Kliničke bolnice.  

STATISTIKA: čak 80 posto pregledane djece ima smanjen kapacitet pluća zbog oštećenja

MANIFESTACIJE: otežano disanje, problemi pri opterećenju, trčanju ili sportskim naporima

DOBNA SKUPINA: od osam do 20 godina

SUMNJA STRUČNJAKA: tvornica azbesta u splitskoj okolici i cementare


“Medicinska ispitivanja u Engleskoj, Francuskoj, Italiji su pokazali da u okolišu spalionica na udaljenosti od 3,5 km od izvora zagađivanja kod građanstva koje živi pet godina u tom okolišu u odnosu na građane koji žive u zdravom okolišu dala su slijedeće rezultate :

-povećanje smrtnosti novorođenčadi 870 % 

-hospitalizacija zbog bubrežnih bolesti povećanje više od 200 % 

-hospitalizacija zbog spontanih abortusa povećanje 44 % 

-rizik od smrtnosti ( ovdje autor navodi da su rezultati dramatični ) jer se rizik smrtnosti od tumora kod ženske populacije povećao za 54 %   

Ova medicinska istraživanja odnose se na zdravlje ljudi koji žive oko najsuvremenijih spalionica otpada u bogatoj zapadnoj Evropi i rezultati o oboljenjima stanovništva su katastrofalni… – Kod nas nema najsuvremenije spalionice, ni komunalnog, ni opasnog otpada. Kod nas će se spaljivati smeće( i komunalni, i opasni otpad) u običnim cementarama , bez ikakve zaštite na dimnjacima…

– logično je da će kod nas biti puno veći postotak oboljelih od teških bolesti nego kod ovih ljudi koji žive oko najsuvremenijih zapadnih spalionica smeća… – I još pomnoženo sa 3, ove bolesti iz gornjeg medicinskog istraživanja, postotak veći x 3…..*Tri (3) cementare = # spalionice smeća… “

Dr.Med.Kirurg Gđa Patrizia Gentilini

Specijalista Onkologije i Hematologije

FORLI,ITALIJA

  1. ožujka 2010

 ————————————————————————————–

Tko hoće saznati više može preko interneta naći stotine tisuća članaka o ovoj problematici.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d bloggers like this: