Archive | Listopad 2014

PISMO NADLEŽNIMA I TIHI PROSVJED 2014.

Nužno nam je potreban zakon o “Majci Zemlji” (koji će zemlji dati podjednaka prava kao i ljudima)

NE spalionici

bolivia

http://www.naturalcuresnotmedicine.com/bolivia-gives-legal-rights-earth/

Bolivija postaje prva država koja će zemlji dati podjednaka prava kao i ljudima

U Boliviji priroda će dobiti pravo na svoj ciklus bez ljudskog utjecaja, pravo na čistoću i pravo da se nad njom ne vrši genetski inženjering.

Bolivija donosi zakon o “Majci Zemlji” (španjolski: “La Ley de Derechos de la Madre Tierra”) koji će zemlji dati podjednaka prava kao i ljudima.

View original post još 256 riječi

Narod se lako obmanjuje

ne spalionici
Građani imaju dovoljno pouzdane «mjerne stanice» – svoja čula. Očima vide dim i prašinu, ušima čuju buku, njuhom čuju smrad. Imaju razum i savjest! I boje se nevjernici vjerovati onome što im je Bog dao. 

 

Velik udio žitelja Kaštela nema dovoljno novca za golu egzistenciju. Kako će oni kupovati kontejnerske mjerne postaje i filtre tvornicama?

Građani imaju Gradsku upravu, predstavnike županijske vlasti, inspekcije, Ministarstvo nadležno za zdravlje ljudi, Ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša, Ministarstvo nadležno za gospodarski kriminal privatizacijske pljačke tvornica i dr. Međutim, isti, radi stjecanja enormna profita vlasnicima tvorica, dopuštaju ekozdravstvene zločine nad građanima.

Građani nemaju petlje reći istinu u lice!? Čak ni predstaviti se imenom na Portalu! Zašto se ne predstavite imenom, svi vi koji na Portalu izričete kritike, psovke, postavljate pitanja, dajete prijedloge?

PREŠUĆEN DEMANTI 

Građani imaju medije koje čitaju i vjeruju njihovim obmanama. Kao primjer može poslužiti tekst demantija upućen Slobodnoj Dalmaciji, kojeg niste imali priliku pročitati.

EKO FESTIVALOM GRAĐANA PROTIV EKOCIDA 

U Kaštelanskom zaljevu četiri spalionice bez filtra!  Pročitaj više…

IZ USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE (Članci: 69., 52., 50., 48. i 3.) i DIREKTIVA 2008/98/EZ EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA

______________________________________________________

DIREKTIVA 2008/98/EZ EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA

Ĉlanak 13.
Zaštita zdravlja ljudi i okoliša

Države ĉlanice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se gospodarenje otpadom provodi na naĉin kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi, ne šteti okolišu, a posebno:
(a) ne ugrožava voda, zrak, tlo, biljke ili životinje;
(b) ne uzrokuju neugodnosti u pogledu buke ili mirisa; i
(c) bez štetnih utjecaja na krajolik ili mjesta od posebnog interesa.

______________________________________________________

 

Iz Ustava RH

Pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske, Ustavni sud Republike

Hrvatske, 23. ožujka 2011.

 

Članak 3.

Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova,

mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost

vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i

demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka

Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.

 

Članak 48.

Jamči se pravo vlasništva. Vlasništvo obvezuje. Nositelji vlasničkoga

prava i njihovi korisnici duţni su pridonositi općem dobru.

Strana osoba moţe stjecati pravo vlasništva uz uvjete određene zakonom.

Jamči se pravo nasljeđivanja.

 

Članak 50.

Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti

vlasništvo, uz naknadu tržišne vrijednosti.

[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]

Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom

radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog

okoliša i zdravlja ljudi.

[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]

 

Članak 52.

More, morska obala i otoci, vode, zračni prostor, rudno blago i druga

prirodna bogatstva, ali i zemljište, šume, biljni i životinjski svijet,

drugi dijelovi prirode, nekretnine i stvari od osobito kulturnog,

povijesnog, gospodarskog i ekološkog značenja, za koje je zakonom određeno

da su od interesa za Republiku Hrvatsku, imaju njezinu osobitu zaštitu.

[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]

Zakonom se određuje način na koji dobra od interesa za Republiku Hrvatsku

mogu upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici,

te naknada za ograničenja kojima su podvrgnuti.

[NN 135/97., čl. 6., 15. 12. 1997.]

 

Članak 69.

Svatko ima pravo na zdrav ţivot. Država osigurava uvjete za zdrav okoliš.

[NN 135/97., čl. 5., 15. 12. 1997.]

[NN 28/01., čl. 20., 28. 3. 2001.]

Svatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb

posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.

[NN 28/01., čl. 20., 28. 3. 2001.]

Nije istina da Kaštelani udišu čisti zrak

Dr. Mihovil Biočić: Od suspaljivanja tuđeg smeća u Cemexu mi bi se trovali, a oni na našem zdravlju dobro zarađivali!

12.10.2014. u 19:45h
JOŠKO DADIĆ
Foto: CROPIX

Dr. Mihovil Biočić, bivši ravnatelj KBC-a Split i bivši predsjednik kaštelanskog Gradskog vijeća (imenovan 2007. godine, za prvog mandata sadašnjeg gradonačelnika Ivana Udovičića), jedan je od onih koji već godinama dižu glas protiv Cemexa. Njegov glas se, kaže, sada sve rjeđe čuje zbog, “medijske blokade  kojom smo okruženi”. Stoga nam je uputio svoje viđenje najnovije problematike oko Cemexa i (su)spaljivanja otpada. Njegov dopis prenosimo u cijelosti.

“U Slobodnoj Dalmaciji od 5. listopada 2014.  je direktor Cemexa gosp. Trpimir Renić iznio u razgovoru s novinarom niz neistina, pa ću biti slobodan ispraviti najvažnije:

Nije istina da ‘Kaštelani udišu čisti zrak …’.  Povjerenstvo za zaštitu okoliša Gradskog vijeća Kaštela ima niz dokaza da su vrijednosti mjerenja kakvoće zraka krivotvorene! U mojoj kući (u K. Sućurcu, 2 km od tvornice), u zatvorenim prostorima svakodnevno se taloži vidljiva crna prašina, vjerojatno od petrol-koksa, a o nevidljivoj mogu samo pretpostavljati. Što će se taložiti pri spaljivanju otpada, može se pročitati u inozemnim znanstvenim publikacijama.

Nije istina da mi tvrdimo da će Cemex postati  spalionica, oni će biti puno gore od toga, a to je  suspalionica (usputna spalionica), bez gotovo ikakve zaštite prema ljudima i prirodi. Ako na našu nesreću budu spaljivali komunalni otpad, kamo sreće da su spalionica, jer spalionice, iako opasne,  imaju brojne filtere i zaštite.  Zato i jesu  vrlo skupe (oko 400-500 miljuna eura).

Nije istina da su Cemexove cementare ‘moderne tehnologije’.  Sve cementare u Hrvatskoj su stare tehnologije. Ako su visoke tehnologije, onda ćemo (ako slučajno budu suspaljivali otpad), tražiti za Cemex GVE (granične vrijednosti štetnih emisija) koje imaju cementare visoke tehnologije, ali i oni znaju da je to nemoguće.

Nije istina da namjeravaju goriti samo neopasni otpad, sam gosp. Renić navodi da će spaljivati u tzv. RDF-u  i ‘listiće plastike’, koje imaju oko 70% klora, iz kojeg gorenjem nastaju dioksini i furani, a spaljivanje  željezničkih pragova i starog namještaja, za koje su također dobili pozitivnu Studiju,  je prestrašno!

Nije istina da ‘U samom procesu proizvodnje događaju kemijske reakcije kojima dolazi do transformacije opasnih tvari u neopasne…’ . O tome u zadnjih nekoliko godina postoji više od 300 znanstvenih i stručnih radova koji negiraju takve tvrdnje.  Kroz tzv. vrećaste filtere cementara prolazi sve osim krupnih čestica cementne prašine.  Dioksini, osim što prolaze uz rub rotacijske peći (gdje su temperature niže),  ponovo  se stvaraju ‘de nuovo sintezom’  pomoću katalizatora (teških metala) na izlasku iz peći. Živu ništa ne može zaustaviti kao ni ostale teške metale. Ako nisu otišli u atmosferu, onda su ugrađeni u cement (na zapadu nazvan  otrovnim  tj. ‘toxic cement’). Najnovije otkriće US EPA i Američke nacionalne akademije znanosti,  govori da ne postoji  ‘threshold dose’ tj. prag za opasnost od dioksina (kao i kod azbesta), što znači da i najmanje količine dioksina mogu uzrokovati zloćudne i druge bolesti.

Nije istina da Prostorni planovi i Kaštela i Županije dopuštaju suspaljivanje otpada u cementarama, naprotiv zabranjuju i nalažu da se tvornica ukine nakon amortizacije osnovnih postrojenja (iako mi u Kaštelima nismo za ukidanje cementara koje će proizvoditi cement bez suspaljivanja otpada!!!).

Nije istina da Zakoni RH dopuštaju uvoz stranog otpada za gorivo, a u Hrvatskoj ga nema jer još nije uspostavljen sustav gospodarenja otpadom, zbog čega je Zagrebu odbijena lokacijska dozvola za spalionicu (a Cemexu,  isti ministri dali dozvolu, a i mi smo u Hrvatskoj). Cemex najavljuje uvoz  otpada za spaljivanje iz inozemstva (EU)!  Tragično je da ćemo se mi trovati od suspaljivanja  tuđeg smeća,  a oni na našem zdravlju dobro zarađivati!

Nije istina da se ne pita lokalnu samoupravu!  Kaštela su donijela u četiri navrata Odluke kojima se ‘ne dopušta suspaljivanje goriva iz otpada u bilo kojem obliku (RDF, SRF, GIO)’!!!

Nije istina da nije bilo ‘dijaloga s njima’ (Cemexa s Gradskim vijećem i građanima), kada je bilo nekoliko javnih rasprava i sjednica GV, samo nismo pristali na njihove namjere i ucjene!

 

Nije istina još puno toga što govore!

Dvije cementare (možda i treća) plus  željezara…  značit će  3-4 puta veću mogućnost teških zagađenja okoliša i oštećenja zdravlja!

Hoće li Kaštelani, Solinjani, Trogirani, Klišani, Splićani itd. ”udisati zrak I. kategorije”, kako će vjerojatno  pisati na Cemexovim mjernim postajama?

A  mislili smo da će nas spasiti projekt  ‘Eko Kaštelanski zaljev’… !?

Iako je oduvijek bilo i Juda i škuda,  bilo je i ljudi…

Zato nećete uspjeti!  Protiv naroda nitko ne može!  Dokazali smo to!  I opet ćemo!!!

 

Srdačan pozdrav
dr. Mihovil Biočić”

KOLONA – Split, 11. listopada 2014.

Gradonačelnici Kaštela, Solina i Trogira podržali prosvjed protiv spaljivanja smeća u Cemexovim pećima

Gradonačelnici Kaštela, Solina i Trogira: Podržavamo prosvjed na Rivi!

Pročitaj više…

PROSVJED protiv spaljivanja otpada 2014. u Splitu

[vimeo http://vimeo.com/108691669%5D

Zbog "gospodina" koji je na prosvjedu protiv spaljivanja 
smeća u svom govoru spomenuo Brodosplit u negativnom 
kontekstu, i zbog svih onih koji to učestalo rade u 
svim prilikama i neprilikama, osjećam se prozvanom, 
a previše toga sam već prešutjela.
 
Nažalost, politika je odradila svoje, Brodosplit je 
privatiziran kao i mnoge hrvatske tvrtke. Većina njih 
je nakon privatizacije propala, a radnici su ostali 
bez posla. Zbog čega i kako, neću ulaziti u raspravu 
o tome. Žalim zbog toga jer je ljudima egzistencija 
dovedena u pitanje, kao što žalim i zbog svih škverana 
koji su zbog privatizacije i restrukturiranja ostali 
bez posla. Neću raspravljati ni o prodanim sindikalnim 
dušama, ni o lopovima, ni o političarima, niti ću više 
raspravljati o gore spomenutim izjavama koje su me i 
ponukale da sve ovo napišem, isto kao ni o svim ostalim 
zlim i pokvarenim jezicima i licima.
 
Reći ću vam s ponosom samo ovo: 
Brodosplit se diže, Brodosplit ugovara, Brodosplit RADI, 
Brodosplit ZAPOŠLJAVA, iz dana u dan sve više i više. 
Brodosplit propasti NEĆE, zato jer ima vrijednu i sposobnu 
upravu i iste takve radnike.
 
Dalje neću polemizirati, vrijeme će sve pokazati, 
kao što već i pokazuje... Škveranka
Anita Matijaš 

POZIV

NA PROSVJED PROTIV SPALJIVANJA OTPADA

ODAZOVIMO SE SKUPU ZA ODGOVORNO POSTUPANJE S OTPADOM

PROSVJEDU PROTIV SPALJIVANJA OTPADA U CEMENTARAMA TE NAMETANJA SPALJIVANJA OTPADA KAO NAJPOŽELJNIJEG RJEŠENJA

Split, subota, 11. listopada 2014. u 11h
Trg Gaje Bulata – Marmontova – Riva

Pročitaj više…

%d bloggers like this: