Arhiva | Akcije RSS for this section

Hrvatska: Još jedna u nizu izdaja nacionalnih interesa?

MOST nezavisnih lista, jeste li napravili ustupak HDZ – Hrvatskoj demokratskoj zajednici time što u konačnom nacrtu Plana gospodarenja otpadom RH 2016. – 2022. zadržavate zastarjeli koncept regionalnih centara za velike količine miješanog otpada i njegovo spaljivanje?!?

19.08.2016. Ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović optužio je HDZ kako je odustajanjem od donošenja Plana gospodarenjem otpadom pokazao kako je stao na stranu pojedinačnih interesa, a na uštrb javnog interesa.

19.10.2016. MZOIP – Postupak izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom društvu Cemex Hrvatska d.d.

Ni pas ni vuk ne proždiru svoje mlade. To čini samo divlji vepar kad mu otrov proždranog izmeta zatruje mozak.

Takvom divljem vepru slični su odgovorni za zagađenja Kaštelanskog zaljeva.

Nisu to samo vlasnici tvornica, korumpirani ministri i inspektori, župani, gradonačelnici i drugi državni službenici. To su i mnogi drugi koji istima plješću, tepaju, ostavljaju rezervirane klupe na javnim priredbama i kažu: Ovo su naši!

To su i svi intelektualci i morali koji na očiglednu katastrofalnu eko zdravstvenu pogibelj gnjuraju glavu u pijesak.

To su zdravstveni radnici, koji znaju kakve opasnosti siju emitirani teški metali, otrovni plinovi, dioksini, radioaktivnost.

To su i novinari koji šute ili obmanjuju javnost.

To su i društveni javni morali, klubovi, udruge, pojedinci koji primaju sponzorstva i donacije najgorih zagađivača!

To su i svi ljudi kojima truju obitelj a nemaju barem toliko hrabrosti koliko mali mrav!

USTANIMO PROTIV ZAGAĐIVAČA KAŠTELANSKOG ZALJEVA!

GIZZO logo

EU se rješava spalionica, mi tek počinjemo s njima

Sukob interesa – Cemex sam sebe kontrolira

Kontrolu zagađenosti zraka na području Kaštelanskog zaljeva provodi zagađivač!

2017.

CEMEX-ove cementare s područja Kaštelanskog zaljeva učestalo ispuštaju velike koncentracije dušikova dioksida

Napomena: U ovom razdoblju nije nam omogućen uvid u vrijednosti emisija za cementaru “10. kolovoz”, smještenu u Klisu, na izvoru rijeke Jadro.

2. ožujka 2017.

Posljedice za zdravlje:

Kod kratkoročne izloženosti NO2, a koja premašuje koncentraciju od 200 mg/m3, može nastupiti upala dišnih putova. Kod dugoročnog izlaganja javljaju se obično simptomi bronhitisa kod asmatične djece, smanjenje funkcije pluća i slabljenje imuniteta.

Zrak onečišćen Sumpornim oksidima (SOx), Dušičnim oksidima (NOx), Ugljikovodicima,.. uzrokuje „kisele kiše“.

Nitrati i teški metali s kiselim kišama dolaze u vodotoke!

Treba naglasiti da se danas dušikovi oksidi kao i nitriti i nitrati ubrajaju u grupu vodećih kancerogena pluća, želuca i mokraćnog mjehura.

Izvor: T. Sofilić: Z D R A V L J E  I  O K O L I Š

___________________

CEMEX Hrvatska d.d. CEMS Tvornica Sv. Juraj
Emisije: http://www.cemex.hr/SvJuraj.aspxcemex-sv-juraj-27-2-2017

Vrijednosti emisija na CEMEX-ovim glavnim ispustima:

 

 

CEMEX Hrvatska d.d. CEMS Tvornica 10. kolovoz
Emisije:

snimka-cijelog-zaslona-3-3-2017

– Cemexova Okolišna studija, na koju se poziva, rezultat je neuvjerljivih podataka, kako reče Sućuranin na javnoj raspravi: ‘’Kao da su podaci mjerenja (na temelju kojih je prezentirana studija) iz nekih alpskih područja’’. Ta je Studija negativno ocijenjena od Povjerenstva za zaštitu okoliša i GV-a Kaštela. Vrijedna je ‘’divljenja’’ Cemexova ‘’briga’’ u vezi sa smanjenjem CO2, i ‘’održivog gospodarenja otpadom’’, što je zapravo najobičnija borba za golemi profit. Ako vam je doista stalo do smanjenja CO2, prijeđite na plin, smanjit ćete CO2 za 50%, dok sagorijevanjem petrol-koksa i otpada, CO2 ostaje na razini od 100%.

HUZZ: Onečišćenje zraka posljedica emisija iz industrije cementa

Kategorizacija kakvoće zraka na području
Kaštelanskog zaljeva i Splita u odnosu na ukupnu
taložnu tvar za razdoblje 1976-1998.

Sažetak: Na istočnom dijelu kaštelanskog zaljeva smještena je jaka cementna industrija.
Na temelju višegodišnjih mjerenja, u ovom radu, data je ocjena kakvoće zraka i izvršena je kategorizacija područja u odnosu na ukupnu taložnu tvar (UTT). Uspoređeni su rezultati mjerenja sa karakterističnih postaja u istočnom, srednjem i zapadnom dijelu Kaštelanskog zaljeva i Splita sa preporučenom (PV) i graničnom vrijednošću (GV) za UTT.

Onečišćenje zraka taložnom tvari na području Splita i Kaštelanskog zaljeva najvećim je dijelom posljedica emisija iz industrije cementa.

Porast, odnosno pad proizvodnje, uvođenje novih tehnologija, zamjena goriva, uvođenje sistema za otprašivanje, odražavalo se na kakvoću zraka ispitivanog područja.
Dugogodišnjim mjerenjima je utvrđeno da je zrak istočnog dijela Kaštelanskog zaljeva u čitavom razdoblju ispitivanja (od 1975-1998 g.) bio prekomjerno onečišćen, odnosno III. kategorije, s time što je prekoračenje GV od 1975. do 1991. g. bilo 200-400%, a od 1991-1998. g. 11-54%. Zrak srednjeg dijela Kaštelanskog zaljeva je do 1991. g. bio III. kategorije
(prekoračenje GV 10-36%), a od 1991. do 1998. g. je II. kategorije, odnosno umjereno onečišćen (prekoračenje PV 3-52%).
Zrak zapadnog dijela Kaštelanskog zaljeva je do 1991. g. bio II. kategorije (prekoračenje PV 13-24%), a od 1991-1998. g. je I. kategorije, odnosno čist ili neznatno onečišćen.
Zrak na području grada Splita bio je do 1991. g. III. kategorije (prekoračenje GV 20-120%), a od 1991-1998. g. je II. kategorije (prekoračenje PV 10-70%).

Posljednjih godina uočen je lagani porast koncentracija UTT na svim područjima ispitivanja uslijed ponovnog oživljavanja proizvodnje cementa.

Tko govori istinu, a tko obmanjuje i manipulira javnost?

– Posebno se trebamo sjetiti da su za ministra Kovačevića, 2003.g., zbog pogodovanja krupnom kapitalu, utrostručene sve granične vrijednosti štetnih tvari, a naknadno su još povećali i granične vrijednosti za UTT (ukupne taložne tvari), pa su odjednom III. kategorije zraka postajale II. i sl. Zbog toga se 2003. g. Pučki pravobranitelj gosp. Ante Klarić, obratio tadašnjem predsjedniku Vlade gosp. Račanu s pritužbom na ministra zaštite okoliša Božu Kovačevića, kada mu je rekao da se ”pod cijenu zdravlja gradana sadašnjih i budućih generacija i naraštaja, privilegiraju rizični gospodarski subjekti’’. Ali istom politikom je bila nastavila i ministrica Dropulić…

 

HRVATSKA: Tvrtka CEMEX ne odustaje od nauma (su)spaljivanja smeća u cementarama

Desetljeće suradnje tvrtke Cemex i Ekonomskog fakulteta & DRUGA STRANA MEDALJE

Rujan 2006.

CEMEX Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu

Sporazum o suradnji tvrtke Cemex i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu potpisan je sredinom rujna 2006. godine, a nakon mjesec dana i prvi Ugovor o sponzoriranju u iznosu od 65.000 kuna.

____

Rujan 2016.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu CEMEXU

repozitorij.svkst.unist.hr

Završni rad
CEMENTNA INDUSTRIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

mrnjavac-solic-2016

4.4. Problem nabavka goriva

“Danas u proizvodnji cementa jedan od glavnih problema u procesu proizvodnje je nabavka goriva, cementna industrija u svojoj proizvodnji raznih materijala troši velike količine energetskih sirovina, odnosno goriva.

Svijest o utjecaju klimatskih promjena zbog kojih dolazi radi pretjerane emisije stakleničkih plinova nastalih uslijed ljudske djelatnosti raste iz dana u dan. Proizvodnja cementa jedna je od djelatnosti tijekom koje dolazi do emisija ugljičnog dioksida koji najviše utječe na klimatske promjene. Hrvatska je potpisnica Sporazuma iz Kyota čime je preuzela obavezu smanjenja emisija stakleničkih plinova. Pogoni s najvećom potrošnjom električne energije su mlinovi sirovine, mlinovi ugljena i mlinovi cementa; dok se u tehnološkoj fazi pečenja klinkera za proizvodnju topline kao gorivo koriste ugljen, petrol koks, plin, tekuća i alternativna goriva.

Za proizvodnju klinkera u svim tvornicama cementa u Hrvatskoj kao osnovni energent se koristi petrol-koks i ugljen. Alternativna goriva fosilnog podrijetla, koja se u Republici Hrvatskoj primjenjuju od 1999. godine, u 2006. godini zamjenjivala su tek 2% konvencionalnih goriva što je znatno manje od udjela alternativnih goriva u ukupno utrošenom gorivu u zemljama Europske unije koji je 2004. godine iznosio 18%. Prema poznavateljima cementne industrije u Hrvatskoj se do 2014. godine udio alternativnih goriva u ukupno utrošenom gorivu nije značajnije povećao te je na razini oko 4%.18

Također uslijed nedostatka potrebnog goriva, industrije su počele tražiti rješenje u zamjenskim vrstama goriva pa je tako došlo da koriste otpad za dobivanje potrebne energije.

Gorivo iz otpada proizvodi se u centrima za gospodarenje otpadom iz neopasnog nerazvrstanog komunalnog otpada. Da bi ga se klasificiralo kao gorivo iz otpada ono mora biti obrađeno, homogeno i sastavom odgovarati određenim kriterijima kao što su vlažnost, kalorijska vrijednost, sadržaj pepela, sadržaj teških metala i ostalo.

Cementna industrija mora doprinijeti smanjenju emisija ugljičnog dioksida tako što će zamijeniti fosilna goriva različitim vrstama zamjenskog goriva, među kojima je i gorivo iz otpada.

Gorivo iz otpada moglo bi postupno zamijeniti veći postotak fosilnih goriva koja se trenutno koriste u cementnim pećima zbog čega cementna industrija ima značajnu ulogu u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom na način na koji je to predviđeno Strategijom gospodarenja otpadom.” – između ostalog navodi studentica Ana Šolić u Završnom radu koji možete preuzeti na linku.

Mentor
Prof. dr.sc. Željko Mrnjavac

Never forget

GIZZO logo

DRUGA STRANA MEDALJE

Jedan od glavnih problema u procesu proizvodnje cementa je nabava jeftinog goriva

 

Upravni sud: Cemex ne smije koristiti gorivo iz otpada

Ovo je još jedna odluka Upravnog suda kojom se potvrđuje nedovoljna zaštita okoliša od strane nadležnog ministarstva, kao i nepoštivanja same procedure pri ishođenju rješenja.

____

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode pogoduje Cemexu?

nema mira oko cementare

GRAD KAŠTELA: Ne dopuštamo loženje opasnog otpada

there are no jobs on a dead planet

____

Novi vlasnik pogona Cemex Hrvatska do kraja godine postat će mađarska tvrtka “Dunav-Drava Cement” u većinskom vlasništvu njemačkog koncerna “Hailderberg Cement”. Preuzimanje se trebalo dogoditi do početka ljeta, ali mađarska tvrtka u međuvremenu je preuzela znatno veći “Italo Cementi”, prenosi Radio Split.

Pod krinkom održivosti: I novi kupci triju cementara imaju u planu (su)spaljivati smeće na području Kaštelanskog zaljeva?

U potrazi za odgovorom struke

Talijansko udruženje liječnika protiv spaljivanja otpada u cementarama

Mr. sc. Benedikt Aljinović

Preveo sam samo neke dijelove iz talijanskog teksta (iz 2011 godine) koji analizira spaljivanje otpada u cementarama.

Society of Doctors for the environment / Associazione Medici per l’Ambiente / Udruženje liječnika za okoliš

……..Spaljivanje otpada u cementarama je praksa koja se želi u našoj zemlji stalno i sve više proširiti jer prema onima koji zagovaraju spaljivanje taj postupak će smanjiti emisije CO2, potpuno iskorištenje prašine iz spaljivanja (koja se sva ugradi u klinker) i znatno manju proizvodnju dioksina u odnosu na klasične spalionice otpada.

Sveukupno,ovo rješenje (spaljivanje u cementarama) predstavlja brojna i teška ograničenja i znatne rizike za ljudsko zdravlje, još veće nego kod klasičnih spalionica. 

Zakonske granice emisija za cementare su znatno veće u odnosu na same spalionice, ako pogledamo samo NOx, dozvoljena granična emisija iznosi 200 mg/Nmc dok se za cementare dozvoljavaju vrijednosti od 500 – 1800 mg /Nmc.

Cementare su industrijska postrojenja koja su visoko zagađujuća već i bez upotrebe otpada kao goriva (nezdrava industrija klase 1) i valjalo bi ih drastično reducirati naročito u našoj državi.Italija je u stvari najveći europski proizvođač cementa sa svojih 59 tvornica (22% od ukupnog broja europskih tvornica cementa). Njemačka koja se nalazi na drugom mjestu ima ih 38 (izvor CEMBUREAU  Europska komisija 2011)

____

Zatim se navodi iz registra europskih emisija  zagađivača što i koliko pridonose  talijanske cementare tom zagađivanju atmosfere (među njima su mnoge koje spaljuju otpad).

____

Zagovarači su-spaljivanja otpada obično afirmativno tvrde da se spaljivanjem otpada smanjuju fosilna goriva što ima za posljedicu smanjenje emisija CO2. Ono što se obično prešuti je da cementara proizvodi oko tri puta više CO2  u odnosu na spalionice.

Samo cementara GOLACEM iz Galatine (LE) je tokom 2007 g proizvela 774.000 tona CO2, skoro trostruko od emisija koje je proizvela spalionica sličnog  kapaciteta u Bresci (228.000 tona CO2 također 2007 g).

Ako uzmemo u obzir enormnu nacionalnu godišnju proizvodnju CO2 talijanskih cementara su-spalionica  koliko se samo otpada izgori umjesto da se oporabi što je jedini pravi način gospodarenja otpadom.

Mnogo se propagira smanjenje dioksina u odnosu na klasične spalionice jer se kod cementara postižu vrlo visoke temperature a znamo da su dioksini među najsnažnijim otrovima.

Ta tvrdnja da visoke temperature smanjuju ili čak eliminiraju emisije dioksina nije potvrđena. Očito je da molekule dioksina pucaju po vezovima njihovim molekulama na temperaturama većim od 850º C ali se one opet spajaju u fazi hlađenja (vidi Cormier i suradnici 2006).

____

U istom članku se navodi … da visoke temperature pogoduju volatilnim elementima kao živa koji su također vrlo opasni za zdravlje i koji se ne mogu zadržati tijekom procesa suspaljivanja. (zatim se navodi kako živa djeluje na ljude i okoliš).

Članak završava ……..Sa zdravstvene točke gledišta  korektno upravljanje s otpadom  ne bi smjelo nikako predvidjeti spaljivanje otpada…..Radi li se o klasičnim spalionicama ili su-spalionicama u cementarama ova praksa je opasna za okoliš i za ljude koji u njemu žive.

………Prijedlog da se suspaljuje otpad u cementarama predstavlja novo žrtvovanje zajedničkog dobra na oltaru privatnih interesa…….

Vjerujem da i ovi liječnici znaju o čemu govore i kakve nas opasnosti čekaju.”

____

Prof. dr. sc. Stanko Uršić – fizikalni kemičar s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu i član više državnih komisija za procjenu utjecaja na okoliš

“Obmana je tvrditi da je spaljivanje opasnog otpada bezopasno. Refuse-derived fuel – RDF (i tomu slično) dobiva se iz smeća iz kojega nije izdvojen opasni komunalni otpad!

Najveći problem kod trpanja RDF u peć jesu nehomogenosti i naročito prekidi u radu, što je neizbježno i relativno često. Tada su i onečišćenja najveća. (primjer slika niže)

Foto Anita Matijas 5.8.2014. u 6.22 sati

Sva ta zamjenska goriva, svako na način određen sastavom, dovode do povećanih ispuštanja kancerogenih tvari, ponajprije putem emisija nevjerojatno velikog broja submikronskih čestica (milijarde čestica u kubnom metru dima). One su opterećene dioksinima i teškim (kancerogenim) metalima. Dodatno, ispuštanjem žive i talija, a nikakvi ih filtri cementare, dizajnirani samo za cementnu prašinu, ne zaustavljaju, pogotovo ne oni za cementnu prašinu.

Tipična je dezinformacija da se teški metali posve ugrađuju u klinker – živa i talij uopće se ne ugrađuju, a drugi dijelom također izlaze napolje. Taj dio može biti relativno malen, ali je količina dimnih plinova i prašine enormna tako da se učinak kroma, kadmija, arsena i drugih nikako ne može zanemarivati.

Notorno je da SRF, RDF i slično, sadrži osim žive i talija (koji se ne ugrađuju u klinker) i druge teške metale koji se ugrađuju više ili manje, nikad sasvim. Piromani će reći “almost completely”, ali nije tako jednostavno.

Neka Vam pokažu gdje je to formulirana i propisana obveza da se PVC (najopasnija “sirovina” za nastajanje dioksina) izdvaja iz mase iz koje rade SRF/RDF. Do sada unatoč pretraživanju, nisam našao ništa slično, a i temeljito sumnjam da bi to netko bio u stanju iz smeća izdvojiti PVC od ostale plastike. Teoretski, to bi se moglo zamisliti, no volio bih čuti tko je to doista ostvario i u kojem opsegu.

Jedna je Cemexova cementara u Kaliforniji zatvorena upravo zbog kroma pronađenog u okolišu tvornice – na krovu dječjeg vrtića. Te su emisije osobito povezane s neizbježnim čestim prekidima / nehomogenostima u radu peći.

Nema bitne razlike pali li se željezničke pragove ili RDF.”  – citirano iz članka

____

“Kemijsko zagađenje namirnica spojevima iz okoliša najpodmukliji je napad na ljudsko zdravlje. Za razliku od mikrobiološkog zagađenja namirnica  koje ima svoj početak i kraj i  koje se može lako rekonstruirati, kemijski spojevi dospjeli iz okoliša predstavljaju najveću opasnost. Protiv tih tihih ubojica ne smije se boriti masovnom histerijom nego stalnom edukacijom pučanstva te kontrolom potencijalnih proizvođača toksičnih tvari  kao i namirnica u koje mogu dospjeti. Dioksini su jedni od njih.” – navodi se u Hrvatskom časopisu za javno zdravstvo

____

Greenpeace je sastavio cjelovit pregled svih znanstvenih istraživanja provedenih na ljudima koji žive u blizini ili rade u spalionicama.

Izvješće “Spaljivanje i ljudsko zdravlje” sadrži zabrinjavajuće nalaze

 ____

Pročitajte više:

Što nam kazuju medicinska i znanstvena istraživanja

 

Tvornica cementa na izvoru Jadra posjeduje dozvolu za (su)spaljivanje raznih vrsta opasnog otpada

 GIZZO logo

U susret Svjetskom danu voda koji se obilježava 22. ožujka

UPOZORAVAMO

Izvor Jadra najznačajniji je objekt u vodoopskrbnom sustavu grada Splita i okolice.

Rijeka Jadro od izvora je do ušća duga tek malo više od četiri i pol kilometara, a sam izvor nalazi se oko dva i pol kilometra sjeverozapadno od Solina, na području Majdana. Rijeka izvire ispod zapadnih padina Mosora, u more se ulijeva u vranjičkom zaljevu, a njezinom vodom opskrbljuje se više od 300.000 stanovnika.

Stanovnici Splita već od 17. stoljeća piju vodu Jadra, ali ne samo oni već dio Zagore, područja Kaštela, Trogira i drugi dijelovi neposrednog gradskog okruženja. Na zahvatu u Solinu uzima se gotovo tri prostorna metra vode u sekundi i pušta u vodoopskrbu.

Voda rijeke Jadro teče gravitacijskim cjevovodom još od vremena Dioklecijana i nepresušna je, te predstavlja hraniteljicu života ovog područja.

Najveći dio rijeke Jadro je reguliran, ali još uvijek ne u potpunosti, kao značajno vodeno stanište. Gornji tok ove rijeke je proglašen zaštićenim područjem prirode u kategoriji posebnog ihtiološkog rezervata.

Nizvodno je smještena Cemexova tvornica “10. kolovoza”. Postrojenje nije radilo od 2008. godine, a prema rješenju izdanom u prosincu 2015. godine od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode, posjeduje dozvolu za skladištenje troske iz željezare, kao i dozvolu za oporabu tj. (su)spaljivanje troske iz ljevačke ili visoke peći. kao i raznih vrsta opasnog otpada, kao goriva za proizvodnju cementnog klinkera u rotacijskoj peći, instaliranog kapaciteta 1.400 tona na dan.

cemex na izvoru jadra

Jedna od zadnjih odluka koju je donijelo bivše Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na koncu 2015. godine, bilo je izdavanje RJEŠENJA o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenja tvrtke Cemex Hrvatska d.d. 

U dijelu koje se odnosi na rad Podpostrojenja C – Tvornicu cementa 10. kolovoz, Put Majdana bb , Klis, navodi se da: Pročitaj više…

Prelazak Hrvatske na 100 % obnovljive izvore energije

Znanstvena studija otkriva da Hrvatska može potpuno napustiti fosilna goriva i zaposliti desetke tisuća ljudi | Greenpeace Hrvatska

Uoči konferencije o klimi u Parizu na kojoj će predstavnici 196 zemalja odlučivati o obuzdavanju katastrofalnih klimatskih promjena, Greenpeace u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje te Zelenom energetskom zadrugom, iznio je prijedlog scenarija prema energetskoj neovisnosti Hrvatske te prelasku na 100% obnovljive izvore energije.

Znanstvena analiza koju je naručio Greenpeace, a izradili stručnjaci s Fakulteta strojarstva i brodogradnje i Zelene energetske zadruge, pokazuje na koji način Hrvatska može iskoristiti vlastite potencijale sunca, vjetra, vode i ostalih obnovljivih izvora energije.

Pročitaj više…

ANKETA: Jeste li za to da se u Republici Hrvatskoj donese “Zakon o Majci Zemlji” koji bi izjednačio prava prirode i čovjeka?

Zakon o Majci Zemlji uključuje sljedeće:

*Pravo na život i postojanje.

*Pravo da se stanice i struktura prirode ne mijenja genetski.

*Pravo na vitalni ciklus bez ljudskog utjecaja.

*Pravo na čistu vodu i more.

*Pravo na čist zrak.

*Pravo na ravnotežu, biti u ravnoteži.

*Pravo na slobodu od otrovnog i radioaktivnog onečišćenja.

*Pravo da se na prirodu ne utječe velikim mega-razvojnim projektima koji uništavaju balans ekosustava i svog života u njemu.

Zakon također promiče “sklad” i “mir” i “ukidanje svih nuklearnih, kemijskih, bioloških oružja”.

GIZZO logo

Po uzoru na Boliviju: https://nespalionici.wordpress.com/2012/01/05/nuzno-nam-je-potreban-zakon-o-majci-zemlji-koji-ce-zemlji-dati-podjednaka-prava-kao-i-ljudima/

Cemex pozdravlja 2015.

Video je snimljen početkom prosinca 2014. godine te uz prijavu incidenta priložen Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. Iako je zakonski rok za odgovor na e-mail 15 dana, do danas iz resornog ministarstva nisu odgovorili.

U Splitu, 9. siječnja 2015. godine

Upravni sud odgodio suspaljivanje otpada u Kaštelima

Zaustavljeno spaljivanje smeća u Cemexu

Od spaljivanja otpada u Cemexu do daljnjega nema ništa. Sudac, a ujedno i predsjednik Upravnog suda u Splitu Silvio Čović, donio je rješenje po kojem se odgađa izvršenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske do pravomoćnog okončanja spora kojeg su protiv Ministarstva pokrenuli ekološka Udruga Sunce iz Splita, Grad Kaštela i Županija Splitsko dalmatinska.

Kako je sudac Čović pojasnio u obrazloženju presude, tužitelji su učinili vjerojatnim na dostatnom nižem stupnju vjerojatnosti da bi izvršenjem osporenog rješenja mogla nastati teško popravljiva šteta po ljude i okoliš. Da sudac nije donio ovakvo rješenje, s obzirom da ima sve potrebne dozvole, Cemex je mogao početi sa spaljivanjem otpada. – prenosi Slobodna Dalmacija

cemexSuspaljivanje otpada u kaštelanskim cementarama multinacionalne korporacije Cemex neće početi, kako je bilo najavljivano, ovog mjeseca. Naime, splitski Upravni sud odgodio je primjenu rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode, kojim država dozvoljava takav način “zbrinjavanja” otpada, jer je posrijedi dokument koji je predmet spora, odnosno zbog kojeg su Udruga za prirodu, okoliš i održiv razvoj – Sunce i Grad Kaštela podigli tužbu protiv spomenutog ministarstva.

Osim toga, Upravni sud je odgodio današnja ročišta – prvo o spornoj procjeni utjecaja na okoliš i drugo o dvojbenom Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša – koja su se trebala održati jedno za drugim. Do toga je došlo zbog podneska Ministarstva koje je tužiteljima dostavljeno pred početak suđenja, zbog nepojavljivanja trećeg tužitelja – Splitsko-dalmatinske županije, kao i zbog spajanja tužbi dvaju tužitelja. Nastavak spora tako je prolongiran za 30. prosinca.

Dana 06.11.2014. godine Udruga Sunce je zaprimila Rješenje Upravnog suda u kojem je isti riješio da se odgađa izvršenje rješenja tuženika Ministarstva zaštite okoliša i prirode do pravomoćnog završetka ovog upravnog spora.

image

Pročitaj više…

PISMO NADLEŽNIMA I TIHI PROSVJED 2014.

Nužno nam je potreban zakon o “Majci Zemlji” (koji će zemlji dati podjednaka prava kao i ljudima)

NE spalionici

bolivia

http://www.naturalcuresnotmedicine.com/bolivia-gives-legal-rights-earth/

Bolivija postaje prva država koja će zemlji dati podjednaka prava kao i ljudima

U Boliviji priroda će dobiti pravo na svoj ciklus bez ljudskog utjecaja, pravo na čistoću i pravo da se nad njom ne vrši genetski inženjering.

Bolivija donosi zakon o “Majci Zemlji” (španjolski: “La Ley de Derechos de la Madre Tierra”) koji će zemlji dati podjednaka prava kao i ljudima.

View original post još 256 riječi

%d bloggers like this: