Archive | Studeni 2011

Projekt Županijskog centra za otpad

Tomislav Lerotić je multimedijalni umjetnik i dizajner, istaknuti ekološki aktivist koji godinama upozorava na pogrešne strategije upravljanja okolišem, ali nudi i konkretna rješenja.

Gotovo svakog splitskog gradonačelnika u ova vremena tranzicije, Lerotić je pokušavao uvjeriti da se može racionalnije postupati sa smećem. Pomaka u glavama političara nije bilo, ali profesor Lerotić i dalje vjeruje da Splitu nije suđeno da doživi sudbinu Napulja.

Protivi se onima koji tvrde da su Mediteranci osuđeni da se guše u svom smeću, od čega ih navodno mogu spasiti samo skupe spalionice ili plazma tehnologije. Lerotić vjeruje da Split može slijediti iskustva onih gradova koji su pametnim postupanjem smanjili otpad do te mjere da on nije nikakav problem. Pročitaj više…

Pišem pismo, tinta mi se proli.. – 2. dio

1) Smatramo da opasni otpad treba spaljivati/termički

obrađivati u spalionicama opasnog otpada. Hrvatska u što
skorije vrijeme treba realizirati modernu spalionicu opasnog
otpada i to će biti jedan od prioritetnih zadataka buduće
Vlade.

2) Ukoliko studije utjecaja na okoliš i probno spaljivanje Pročitaj više…

Glas građana ignoriraju županijska, splitska, solinska i trogirska samouprava

Političari se u predizborno vrijeme bore za svaki glas, ali dolaskom na vlast mijenjaju stav i najčešće ignoriraju volju građana, nije im bitan njihov interes i njihovo zakonsko pravo da sudjeluju u kreiranju svog prostora – zaključila je Patricija Granić iz Udruge Sunce, na okruglom stolu ‘Koliko se uvažava glas građana’, kojeg je ova udruga organizirala u ponedjeljak u splitskoj Gradskoj knjižnici. Pročitaj više…

U rješavanju problematike otpada Kaštela će postati uzor cijeloj županiji?

Proteklom sastanku Gizzo-a, koji se u srijedu, 23. studenog 2011. godine održao u prostorijama M.O. Rudine u Kaštel Novom, osim predstavnika Građanske inicijative za zaštitu okoliša i članova mjesnog odbora, prisustvovali su i zainteresirani stanovnici tog kaštelanskog naselja.

Posebni gost sastanka bio je gradonačelnik Kaštela Josip Berket, koji je izrazio želju da porazgovara s građanima o problemu otpada na području grada.

Tema ovog sastanka bilo je pitanje budućnosti i sanacije Pržaca, ilegalnog deponija u Rudinama. Pročitaj više…

Iz Sunca poslali letak o Cemex-u na 2160 adresa

Letak CEMEX ~ Udruga SUNCE – Split, pdf

Poštovani/a,

Udruga Sunce već se dugi niz godina bavi problematikom otpada, nastojeći promovirati i poticati primjenu principa „SMANJI STVARANJE OTPADA I RECIKLIRAJ“. Posljednjih mjeseci aktualna je rasprava o korištenju otpadnih željezničkih pragova i drvenog namještaja kao zamjenskog goriva u tvornicama CEMEX-a dok su namjere CEMEX-a također usmjerene ka korištenju komunalnog otpada u istu svrhu.

 Želja nam je da gradovi Split, Kaštela, Trogir i Solin te njihova okolica budu područja kvalitetnog zraka i čistog okoliša te Vam se obraćamo za pomoć u ostvarivanju ove namjere.  Pročitaj više…

Cemex na putu da postane europska spalionica otpada ili spalionica europskog otpada

Kako bi dr. sc. Mirela Holy, saslušala građane u vezi s problematikom spaljivanja otpada u Cemex-ovim cementarama na području Kaštela i Solina, SDP Kaštela organizirao je okrugli stol, koji se 21.11.2011. održao u hotelu „Kastel“ u Kaštel Lukšiću.

Među ostalima, okruglom stolu prisustvovale su  predstavnice Povjerenstva za praćenje stanja okoliša Grada Kaštela, članovi Građanske inicijative za zaštitu okoliša, Zeleni Dalmacije, predstavnice Sunca – udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj, te predstavnici Cemex-a.

Okrugli stol otvorio je predsjednik SDP-a Kaštela, Matko Kuzmanić te naglasio kako je svrha ovog okupljanja zajedničko rješavanje tekućeg problema.  Pročitaj više…

Spalionice vs Recikliranje

Upravljanje otpadom je njegovo prikupljanje, transportiranje, procesiranje, recikliranje ili odlaganje i praćenje od kakvog se materijala sastoji pojedini otpad. Obično se odnosi na materijale nastale ljudskom aktivnošću i otpadom se upravlja da bi se smanjili uticaji na zdravlje, okolinu i estetiku. Upravljanje otpadom se odnosi na čvrsti, tekuči, plinoviti, radioaktivni, farmaceutski, medicinski ili patogeni otpad, od kojih svaki zahtjeva drugačije metode i stručnu ekspertizu.

Mudri ljudi u svijetu već su davno shvatili da se na cijelom nizu ekoloških pitanja može zaraditi jako puno novaca, i to ne samo sada, već i dugoročno – u dalekoj budućnosti jer će središnje političko pitanje globaliziranog svijeta biti upravo zaštita okoline, odnosno, u skladu sa filozofijom održivog razvoja, zaštita resursa koje tako rasipnički trošimo.
Bilo da se radi o vodi, zraku, tlu, šumama, morima, o biljnom ili životinjskom svijetu ili o otpadu – prilike za zaradu su mnogobrojne – kroz prodaju moderne ili manje moderne tehnologije za zaštitu okoline, kroz dobivanje koncesija za gospodarenje ili iskorištavanje otpada ili otpadnih voda i slično. S obzirom da se radi o velikom poslu koji uvijek znači i puno novaca, mogućnosti za malverzacije, korupciju i sukobe interesa političkih elita su ogromne.

Okvir za europsku politiku upravljanja otpadom sadržan je u rezoluciji EU Vijeća o Strategiji upravljanja otpadom koja se temelji na tada važećoj okvirnoj direktivi o otpadu i drugim europskim propisima na području upravljanja otpadom. Postoje tri ključna europska načela:
– prevencija nastajanja otpada,
– reciklaža i ponovna upotreba te
– poboljšanje konačnog zbrinjavanja i nadzora.

U dokumentu Kohezijska politika Europske unije kao podrška razvoju i zaposlenosti, Strateške smjernice zajednice, 2007-2013, zemlje članice zajednički nastoje maksimalno povećati ekonomsku dobit i smanjiti troškove na način da riješe zagađivanje okoline na samom izvoru. U sektoru upravljanja otpadom to znači da se prvenstvo daje prevenciji, reciklaži i biološkoj razgradnji otpada koje su jeftinije i osiguravaju veću zaposlenost u odnosu na spaljivanje i odlaganje otpada.
Kako smo na zanemarivoj razini reciklaže i sortiranog otpada kod nas je pogodna klima za zagovaranje spalionica kao efikasnog rješenja za zbrinjavanje otpada i dolazak zastarijelih i štetnih tehnologija spalionice koje uništavaju resurse i pretvaraju ih u otrov za zrak, vodu, okolinu i ljude.
Ali spalionice se u ovu EU stategiju upravljanja otpadom nikako ne uklapaju jer odražavaju izrazito konzervativan pristup fenomenu otpada koji otpad tretira kao smeće koje je nužno maknuti i ukloniti. No, sav otpad, čak štoviše veći dio otpada nije smeće, već korisna sirovina, pa je stoga spaljivanje otpada sve samo ne gospodarenje.
Osim što je sortiranje i recikliranje jeftinije, povećava zaposlenost daleko više od spalionice, potiče održivi razvoj jer resurse iskorištava a ne uništava, troši znatno manje finansijskih sredstva od spalionice, čuva okolinu, prirodna bogatstva i zdravlje ljudi.  Pročitaj više…

Dioksin – jedan od najopasnijih otrova

Dioksin je jedan od najopasnijih otrova, vrlo je štetan za čovjeka i okoliš, a od njega je, upozoravaju neki znanstvenici, štetniji samo nuklearni otpad.

Dioksini su organski spojevi iz skupine polikloriranih ugljikovodika. Najopasniji među njima skriva se iza zamršena naziva 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksin ili jednostavnije: TCDD.

Dosad je otkriveno 419 vrsta spojeva srodnih dioksinu, ali samo 30 se smatra otrovnima.

Dioksini nastaju izgaranjem organskih tvari, organskih otpadaka pri spaljivanju otpada, ali i kao nusprodukt u kemijskim procesima u organskoj kemijskoj industriji. Pročitaj više…

Dioksin iz smeća uništava ljude!

Može li se vjerovati CEMEX-u?    
Autor Admin Utorak, 13 Rujan 2011
JOŠ 2003. GODINE OBEĆALI DA NEĆE SPALJIVATI OTPAD
Povodom najave suspaljivanja drvnog otpada u CEMEX-ovim cementarama i negativnih stavova građana i udruga prema ovoj najavi, prelistali smo neke arhivske napise iz kojih izdvajamo članak Lidije Gnjidić iz siječnja 2003. godine koji je najavio mogućnost spaljivanja otpada ali i “čvrsto jamstvo” tadašnjeg Dalmacijacementa da neće spaljivati otpad.
U nastavku donosimo u cijelosti članak iz Slobodne Dalmacije od 24. siječnja 2003. godine pod nazivom “Dioksin iz smeća uništava ljude!  Pročitaj više…

Kaštelanska sudbina – život u susjedstvu opasnog otpada

Pročitajte

Odgovor Vlade RH na pitanje saborske zastupnice Mirele Holy u vezi s privremenim skladištenjem opasnog otpada na području bivše tvornice Adriavinil, pdf

Kaštelanska sudbina – život u susjedstvu opasnog otpada

Autor D.P. Petak, 18 Studeni 2011
CIAN SKLADIŠTI PO ZAKONU, A ZAKONE NE ZANIMAJU LOKALNE ZAJEDNICE

Iako nam je, nakon naših upita i objavljenog teksta o privremenom skladištenju opasnog otpada na prostoru bivše tvornice Adriavinil, iz Ministarstva zaštite okoliša obećano da će obaviti inspekcijski nadzor te da će nas obavijestiti o utvrđenom, ni nakon više od godinu dana nismo dobili obećano, ali smo zato dobili odgovor Vlade RH, na pitanje koje je o ovoj temi u Saboru postavila saborska zastupnica Mirela Holy i iz kojeg je vidljivo da se unatoč projektima i planovima, opasni otpad može privremeno skladištiti gdje god za to postoje odgovarajuća skladišta.

Pročitaj više…

%d bloggers like this: