Archive | Veljača 2013

JAVNA RASPRAVA o Studijama o utjecaju na okoliš zahvata: prihvat, privremeno skladištenje i loženje krutog goriva iz otpada (RDF/SRF) u tvornicama cementa Sveti Juraj – Kaštel Sućurac i Sveti Kajo – Solin

javna rasprava 2013

Split, svjestan da gradovi Kaštela i Solin nisu na kraj svijeta nego da su dimnjaci cementara samo 3,5 kilometra od kampanela svetog Duje uključio se u upravo objavljenu javnu raspravu i ne pristaje na spaljivanje smeća, našeg i uvezenog iz cijele Evrope u Cemexovim tvornicama. Građani Splita i susjednih gradova žele recikliranje, kompostiranje i zbrinjavanje svog otpada, i ne dozvoljavaju uvoz i spaljivanje te daljnja zagađenja Kaštelanskog zaljeva. Split ne smije dozvoliti da mu Sućurac postane Bosanski Brod. http://pametno.org/Ideje/OdabranaIdeja/103

ANKETA

Jeste li ZA ili PROTIV spaljivanja i suspaljivanja otpada i goriva iz otpada u cementarama koje su smještene na obali Kaštelanskog zaljeva (2) i na izvoru rijeke Jadro (1)?

She’s Alive…

 

 

%d blogeri kao ovaj: