GIZZO – Kaštelanski zaljev

svijetuproslosti

1. Tko smo?

2. Zbog čega smo reagirali?

3. Za što se zalažemo?

4. Što smo poduzeli?

5. Kakve smo reakcije izazvali?

6. Kako i vi možete pomoći?

GIZZO logo

1.

Mi smo GIZZO – Građanska inicijativa za zaštitu okoliša Kaštelanskog zaljeva

GIZZO nije eko udruga niti politička stranka. GIZZO je inicijativa građana Kaštela, Splita, Vranjica, Solina, Slatina, Trogira.. kojima je dozlogrdilo udisanje raznoraznih otrova.

Za svoj rad ne tražimo novac. Naša zadovoljština je očuvana priroda. 

Podržite našu inicijativu  i doprinesite zaštiti okoliša u kojem danas živimo mi i naša djeca, u kojem se nadamo da će sutra živjeti i naši unuci.

 

UPOZORAVAMO 

Pored radioaktivne šljake, žive, azbesta i ostalih otrova koji se nalaze na području Kaštelanskog zaljeva, kaštelanima i okolini prijeti još jedan ekološki udar; loženje otpada u cementarama i željezari.

PROTIVIMO SE

(su)spaljivanju smeća, RDF, SRF/GIO, komunalnog i opasnog otpada (ili goriva iz otpada kako ga piromani nazivaju, a točniji izraz je gorivi otpad), opasnog otpada od željezničkih pragova i odbačenog namještaja u tvornicama cementa tvrtke Cemex: “Sv. Juraj” , “Sv. Kajo” koje se nalaze na obali mora u gusto naseljenom području i “10. kolovoza” na izvoru rijeke Jadro, te bilo kakvom daljnjem zagađivanju i devastiranju područja Kaštelanskog zaljeva.

2.

ZBOG ČEGA SMO REAGIRALI?

U okoliš se ispuštaju: otrovni dušikovi oksidi, otrovni teški metali (živa, kadmij, olovo, arsen, talij), dioksini i furani koji spadaju među najotrovnije poznate spojeve.

Što je dioksin: Dioksini su jedni od najsnažnijih otrova i visokokancerogene tvari. Osim što uzrokuju rak, dioksini uništavaju vitalne funkcije ljudskih i životinjskih reproduktivnih organa, oštećenja gena, oštećenja mozga i malformacije kod novorođenčadi i djece.

Dioksini u čovjekov organizam dospjevaju iz hrane, iz onečišćenog zraka, vode ili dodirom. Nakupljaju se u čovjekovom organizmu jer ih organizam ne može razgraditi ili izlučiti na neki od prirodnih načina. Jedini način da iz organizma očiste te otrove imaju majke koje ga se oslobađaju dojeći, ali na način da truju svoje dijete. Tako dojena djeca “piju” majčino mlijeko maksimalno obogaćeno dioksinima i mogu biti izložena 10-20 puta većim dozama dioksina od odraslih.

Posljedice po ljudsko zdravlje: Ove tvari su kancerogene (uzokuju rak), uništavaj u obrambeni sustav organizma, uzrokuju genetičke promjene u ljudi , uzrokuju teška oštećenja tkiva, agresivno ponašanje, smanjenje kvocijenta inteligencije i psihičke poremećaje.Ljudi koji žive u područjima 7,5 kilometara udaljenim od spalionice otpada češće obolijevaju od karcinoma, imunoloških, bolesti dišnih putova i koronarnih srčanih bolesti. –https://nespalionici.wordpress.com/sto-nam-kazuju-medicinska-i-znanstvena-istrazivanja/ Otrovi i kancerogene tvari koje ne dospiju u okoliš ostaju u samom cementu i na taj način se ugrađuju i u zgrade tj. Stanove. – https://nespalionici.wordpress.com/2011/10/05/spaljivanje_otpada_u_cementarama_ravno_zlocinu

Cemexova tehnologija: Pri spaljivanju i suspaljivanju opasnog i komunalnog otpada nastaju dioksini. Dioksini koji se raspadaju na temperaturama višim od 1100 oC ponovno nastaju sintezom “de novo” kada se temperatura plinova snizi. Cementara posjeduje samo filtere za prašinu, i na taj način će dioksin završiti u okoliš. – https://nespalionici.wordpress.com/2011/12/09/prof-dr-sc-stanko-ursic-o-obmanama-i-dezinformacijama-cemexova-letka-o-spaljivanju-otpada-i-smeca/

Što Cemex dobiva? – Profit, a Ministarstvo zaštite okoliša mu novim Zakonom o otpadu omogućava dovoz otpada iz cijelog svijeta.

3.

ZA ŠTO SE ZALAŽEMO?

Regionalni centar za otpad u Lećevici usko je povezan s problemom spaljivanja otpada u cementarama. Smeće iz Lećevice, putem podzemnih voda s tog kraškog područja, otrovat će pitku vodu koju koristimo i paliti (suspaljivati) će ga u Cemexovim pećima te će nas tako trovati i putem vode i putem zraka.

NAŠA JE DUŽNOST DA ZAŠTITIMO DJECU!

U okruženju tvornica naseljeno je više od 300 tisuća ljudi.

Inzistiramo da se ugljen i petrolkoks zamijene ekološki prihvatljivijim energentom kao što je npr. plin koji bitno manje zagađuje okoliš.

Nismo protiv rada tvornica, ali TRAŽIMO da pri svom radu poštuju ekološke standarde.

“Ako bi se dozvolilo spaljivanje smeća s Karepovca u cementarama, taj ekološki zločin – ekocid, mogao bi se pretvoriti u genocid.” – kaže Mr. sc. Benedikt Aljinović Pročitajte što kaže ministrica zaštite okoliša: https://nespalionici.wordpress.com/2012/02/17/mirela-holy-daje-zeleno-svjetlo-cementarama-za-spaljivanje-smeca/

“Razočaranje je blaga riječ. Ukoliko spaljivanje dobije prednost pred reciklažom, uistinu nikada, ama baš nikada, reciklaža neće zaživjeti jer joj jednostavno nisu dali šansu. Ovim načinom pretvaranja otpada u RDF ukidaju se radna mjesta malome čovjeku, a pune džepovi velikog kapitala. RDF se sastoji od biomase, plastike, gume, tkanine i drugog gorivog dijela. Njegovo spaljivanje nije ne štetno po okoliš. U okolini spalionica ljudi obolijevaju. Država troši na liječenje i gubi novac. Više se troši na liječenje nego što bi država dobila od tih spalionica. Predložili smo da spalionicu instaliraju na Pantovčak i Banske dvore pa ćemo vidjeti kakav je nimby efekt.”

Ustrajat ćemo u zahtjevima da nadležne institucije i predstavnici industrija ispoštuju naše, Ustavom zajamčeno pravo na zdrav i kvalitetan životni okoliš.

NULA OTPADAZahtijevamo da se započne s odvojenim prikupljanjem i maksimalnom reciklažom otpada te njegovim maksimalnim smanjivanjem, na način da taj otpad otkupljuje i zbrinjava onaj tko je proizvod stavio na tržište.

Tražimo podršku svih žitelja Kaštelanskog zaljeva i šire, udruga, društava, političkih stranaka, ekologa, medicinskih djelatnika, predstavnika gradova, industrija te svih onih koji bi nam mogli pomoći riješiti ovaj problem.

Naš cilj je da probudimo i u akcije uključimo što više građana, probudimo predstavnike gradskih i županijskih samouprava, predstavnike vlasti RH.

Cilj nam je potaknuti na rad organizacije i udruge koje su financirane da taj posao i obavljaju.

Osnovni cilj GIZZO je:

 • zaustaviti daljnju degradaciju okoliša Kaštelanskog zaljeva
 • promicati odvojeno prikupljanje i koncept „nula otpada“, te tretiranje otpada kao sirovine
 • poticati ekološku svijest građana Kaštelanskog zaljeva

4.

ŠTO SMO PODUZELI?

 • Istovremeno na više lokacija diljem Kaštela , Solina i Splita (butici, pekare, kiosci, kafići) građanima je omogućeno potpisivanje peticije, također peticija je postavljena i ON linehttps://nespalionici.wordpress.com/peticija-za-moja-kastela-protiv-zagadjivanja-kastelanskog-zaljeva-spaljivanjem-opasnog-i-komunalnog-otpada/
 • Uputili smo Apel prema javnosti putem bloga “NE spalionici” i elektroničkom poštom. Odaslali smo ga vlastima, te medijima kako bi popratili naše akcije i dali više prostora GIZZO-u u cilju osvješćivanja šire javnosti o postojanju problema –https://nespalionici.wordpress.com/apel-prema-javnosti/
 • Tiskali smo i distribuirali letke sa sažetkom inicijative kojima smo nastojali o problemu osvijestiti pučanstvo gradova uz Kaštelanski zaljev
 • U suradnji sa građanima, pojedinim organizacijama i kaštelanskim studentima u Zagrebu, organizirali smo niz prosvjeda i akcija: pred zgradom Ministarstva zaštite okoliša u Zagrebu, na splitskoj rivi, pred zgradom Županije, te na više lokacija u Kaštelima i Splitu, sudjelovali smo u svim javnim raspravama,…
 • O temi spaljivanja opasnog i inog otpada u cementarama, više puta smo razgovarali s ministricom Mirelom Holy.
 • 17.01.2012. sastali smo se i s predsjednikom Ivom Josipovićem na Pantovčaku, pri čemu se on, na izgled, jako zabrinuo, posebno zbog otrovnog cementa i naglasio kako tvornice koje ugrožavaju zdravlje treba zatvoriti.
 • Više puta smo pisali Vladi RH i raznim institucijama, a među ostalima i Ministarstvu zaštite okoliša, te molili da ispoštuju stav lokalne zajednice koja se protivi takvom načinu upotrebe otpada, te da nam se omoguće Ustavom zajamčena prava.
 • Usprkos protivljenju lokalne zajednice, 28. studenog 2011. izdano je RJEŠENJE Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o prihvatljivosti za okoliš namjeravanog zahvata tvrtke Cemex Hrvatska d.d. – Prihvat, privremeno skladištenje i loženje drvnog otpada u tvornicama Sv. Juraj i Sv. Kajo na području Grada Kaštela i Grada Solina, kojeg je potpisao državni tajnik dr. Nikola Ružinski. Nakon što smo objavili rješenje Ministarstva, isto je povučeno sa njihove stranice, a dokument još nije konačan jer nije služeno uručen krajnjem korisniku Cemexu. – https://nespalionici.wordpress.com/2011/12/02/ministarstvo-zastite-okolisa-donilo-rjesenje-o-spaljivanju-otrovnog-drvnog-otpada-u-cementarama-na-podrucju-kastela-i-solina/

  DAN ŽALOSTI ZA EKOLOGIJU U HRVATAhttps://nespalionici.wordpress.com/2011/12/02/otvoreno-pismo-gizzo-a-dan-zalosti-za-ekologiju-u-hrvata/

Želimo naglasiti da je u Hrvatskoj, temeljem Arhuške konvencije, zabranjeno ikakvo kažnjavanje, gonjenje ili uznemiravanje osoba koje ukazuju na okolišne probleme. Tražimo stoga da se ovakav nepotreban progon hitno obustavi te da se institucije Hrvatske države pridržavaju svojih obveza prema građanima, a koje proizlaze iz Arhuške konvencije.”

Nakon dvije godine “progona”, a nakon što su dobili sve potrebne dozvole od resornog ministarstva, iz Cemex-a su tužbu povukli.

 • Tražeći podršku, u periodu od 2011. do 2014. sastajali smo se više puta s predstavnicima raznih političkih stranaka, među ostalima i s današnjim gradonačelnikom Splita Ivom Baldasarom, u vrijeme dok je vodio predizbornu kampanju za gradonačelnika. Sastancima su, osim građana, prisustvovali i stručni članovi Povjerenstva za praćenje stanja okoliša Grada Kaštela u svojstvu građana, kako bi dotične pravodobno i pravovaljano educirali o problemu.
 • Trudimo se informirati novinare o problemu. Pojedincima iz novinarske struke pomogli smo u stvaranju pojedinih objektivnih televizijskih priloga i emisija, mnogih kvalitetnih novinarskih članaka koji se prenose putem društvenih mreža, a neki od njih sačuvani su na blogu NE spalionici otpada u Kaštelanskom zaljevu – https://nespalionici.wordpress.com/
 • Od Ministarstva zaštite okoliša zatražili smo u više navrata valjane znanstvene studije ispitivanja stanja tla, zraka, vode i zdravstvenog stanja stanovnika naše regije te da se u skladu s dobivenim rezultatima izvrši stručna i hitna sanacija našeg životnog prostora umjesto planiranog dodatnog zagađenja.
 • U ožujku 2013. sudjelujemo u poduzimanju pravnih akcija na zaustavljanju namjernog zagađivanja izvora pitke vode u RH https://nespalionici.wordpress.com/2013/03/19/zastitimo-nase-vode/
 • Više puta smo se obraćali i ministru Mihaelu Zmajloviću. Razgovarali smo s njim na sastanku u tvornici Sv. Juraj u Kaštel Sućurcu, netom nakon što je postao ministar. Sva upozorenja je zanemario.

 

PITAMO: S kojim pravom su iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske Cemex-u izdali sve potrebne dozvole za su(spaljivanje) gorivog otpada usprkos protivljenju lokalne zajednice?

 

5.

KAKVE SMO REAKCIJE IZAZVALI?

U akcije su se uključili građani volonteri, razni stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva, predstavnici Povjerenstva za praćenje stanja okoliša Grada Kaštela, gradski vijećnici na čelu s predsjednikom gradskog vijeća, gradonačelnik Kaštela, predstavnici pojedinih pol. stranaka, udruga, društava i drugih organizacija sa područja Kaštela, Splita, Solina i Trogira.

Imamo loša iskustva s lokalnim upravama (izuzev kaštelanske), koje se ponašaju nezainteresirano.

Utjecaj akcije na stavove uprave i rad Cemexa: grčevito nastoje uvjeriti stanovništvo i lokalnu samoupravu kako spaljivanje nije štetno (slanjem letaka i propagandnog materijala na kućne adrese, organiziranjem telefonskih anketa, posjetom engleskoj tvornici, zakupljivanjem članaka i nizom plaćenih objava u svim medijima,…), a išli su i toliko daleko da su podnijeli tužbe protiv aktivnih građana.

Imamo jako loša iskustva s pojedinim “eko” i inim udrugama koje se priključuju akciji iz kojekakvih sitnih interesa. Takvima i sličnima upućujemo niže navedeni citat. Dobro ga zapamtite!

“Ni pas ni vuk ne proždiru svoje mlade. To čini samo divlji vepar kad mu otrov proždranog izmeta zatruje mozak. Takvom divljem vepru slični su odgovorni za zagađenja Kaštelanskog zaljeva. Nisu to samo vlasnici tvornica, korumpirani ministri i inspektori, župani, gradonačelnici i drugi državni službenici. To su i mnogi drugi koji istima plješću, tepaju, ostavljaju rezervirane klupe na javnim priredbama i kažu: Ovo su naši! To su i svi intelektualci i morali koji na očiglednu katastrofalnu eko zdravstvenu pogibelj gnjuraju glavu u pijesak. To su zdravstveni radnici, koji znaju kakve opasnosti siju emitirani teški metali, otrovni plinovi, dioksini, radioaktivnost. To su i novinari koji šute ili obmanjuju javnost. To su i društveni javni morali, klubovi,udruge, pojedinci koji primaju sponzorstva i donacije najgorih zagađivača! To su i svi ljudi kojima truju obitelj a nemaju barem toliko hrabrosti koliko mali mrav!”Vinko Grgurević, 2008. – “Narod se lako obmanjuje”

6.

KAKO I VI MOŽETE POMOĆI?

Pročitajte ovaj članak. Proširite vijest o našoj inicijativi prijateljima.

NE ZABORAVITE – ALTERNATIVA POSTOJI! https://nespalionici.wordpress.com/obilujemo-prirodnom-energijom-otpad-ispravno-iskoristimo/

kantasmecehttps://nespalionici.wordpress.com/obilujemo-prirodnom-energijom-otpad-ispravno-iskoristimo/alternativa-postoji/

Više informacija na – https://nespalionici.wordpress.com/

GIZZO NIJE EKO UDRUGA NITI POLITIČKA STRANKA. 

GIZZO je  inicijativa GRAĐANA s područja Kaštelanskog zaljeva.

Za svoj rad ne tražimo novac.

Naša zadovoljština je očuvana priroda.

Kaštelanski zaljev - pogled s Mosora Foto - Hrvoje Svalina

12 responses to “GIZZO – Kaštelanski zaljev”

 1. starac says :

  Što na sve kaže resorna ministrica?

  Sviđa mi se

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s

%d bloggers like this: